Istaknuto

Molim Vas da uzmete učešće u anketi !

Hvala Vam na učešću!

Istaknuto 734013_256160481187791_1613008304_n

Kombinacija prvog i trećeg razreda


1-3

Sve je manje i manje materijala dostupno i napisano kada je u pitanju rad nastavnika u kombinovanim odjeljenjima. U današnje vrijeme svjedoci smo sve manje i manje učenika upisanih u osnovne škole. To je dovelo do spajanja odjeljenja u dvostruka i višestruka kombinovana odjeljenja tzv.kombinacije. Rad u kombinacijama je jako težak i veoma mukotrpan posao,a kako je raditi u kombinovanim odjeljenjima to najbolje znaju sami nastavnici koji su okusili šta znači rad u takvoj vrsti spojenih razreda u jednoj učionici.
Priručnik „Teme u kombinacijama „ je osmišljen prije svega kao pomoć onima koji imaju malo ili nemaju nikakvog iskustva i rada u takvim odjeljenjima. Nekada su kombinovana odjeljenja bila normalna pojava u seoskim malim područnim školama. Danas,nažalost to više nije pravilo i pojava da su kombinovana odjeljenja prisutna samo u malim seoskim četverorazrednim školama,nego je sve više i više kombinovanih odjeljenja u gradskim zonama. Koncepcija priručnika je osmišljena i urađena tako da bude od velike pomoći razrednom učitelju/ici koji rade u kombinovanim odjeljenjima. Nije samo teško raditi u kombinovanim odjeljenjima ,nego je veliki problem i kako prije svega isplanirati rad u takvim odjeljenjima, zatim koje zadatke postaviti sebi da se što više znanja usvoji ,a sama pažnja učenika dovede u stabilan i povoljan položaj da gleda, uči, radi,vježba i pokaže šta je usvojio. U sadržajimu priručnika „Od teme do kombinacije“ dat je model i prijedlog nastavnicima primjera usklađenih nastavnih tema sa usklađenim podtemama i postavljanjem jasnih ciljeva koji nastavnici žele da ostvare u radu sa kombinovanim razredima .
Urađeni su tabele za tematsku kombinaciju realizacije u nastavi. Priručnik za nastavnike je pokušaj da se na jednom mjestu prikupe integrišu svi nastavni predmeti iz nastavnog plana i programa,koji bi pomogli nastavniku u samom pripremanju i realizaciji nastave i nasatavnoga procesa. Prednosti priručnika jesu prije svega sve na jednom mjestu,dakle svi predmeti i nastavni sadržaji su integrisani sa jasno određenim kognitivnim1. kognitivno (znanje i razumijevanje, intelektualne sposobnosti),afektivno (emocije, stavovi, mišljenja, interesi i uvjerenja), psihomotoričko (vještine – motoričke sposobnosti j. umijeća) ciljevima koji se žele postići u nastavi.
Priručnik je samo primjer jednog primjera organizovanja rada nastavnika u dvostrukim, trostrukim i četverostrukim kombinovanim odjeljenjima.
Iskreno se nadam da ćete uz pomoć ovog priručnika bar donekle olakšati sebi rad koji je jako zahtijevan i zahtijeva dosta razmišljanja i osmišljavanja raznih načina ka što lakšem i bezbolnijem načinu rada u takvim spojenim razredima u jednoj učionici.

Već duži niz godina mnogi stručnjaci su se kolebali oko toga,kako i na koji način da najbezbolnije učitelji izvrše organizaciju rada u kombinovanim odjeljenjima. Prije same organizacije potrebno je u svakoj školi uočiti i sagledati niz faktora koji mogu direktno ili indirektno da utiču na samu organizaciju nastave. Kada je to u pitanju onda treba da znamo da se tada govori o pojedinačnim organizacijama, zavisno od toga gdje se škola nalazi,koliko nastavnika izvodi nastavu u učionici gdje je zastupljena kombinovana nastava. Normalno da ako pričamo o područnim školama,koje istina imaju svoje tehničke nedostatke,kada je u pitanju opremljenost učionica i škola nastavnim sredstvima i pomagalima, a s druge strane ipak i ta škola ima svoje prednosti u odnosu na rad u školama u gradskim područjima koje su obično i većinom zastupljene sa nastavom od 1. do 9.razreda osnovne škole.
Kada se govori o prednostima u područnoj školi u odnosu na školu gradske sredine onda se može istaći ta mogućnost gdje učitelj sam radi u toj učionici i takav rad se može izvoditi u kliznom rasporedu rada,gdje nastavnik kombinovano drži samo časove vještina (MK,LK,TO) dok ostale časove izvodi nesmetano pojedinačno sa oba razreda.
Npr. Ako nastava počinje u 7.30 , onda prva dva časa učitelj drži sa recimo 3.razredom, nakon toga slijedi pauza za veliki odmor,a onda iduća dva časa ili jedan samo čas drži kombinovano sa oba odjeljenja, a onda učenici 3.razreda odlaze kući,a ostaju još dva časa učenici 1. ili 2. razreda, zavisi koja je kombinacija razreda u pitanju.
Ovakav način rada je kvalitetniji i bolji,ali ga nažalost nije uvijek moguće izvesti zbog nedostatka vremenskog prostora i zauzeća učionice od 6 sati u toku dana.
Ipak u novije vrijeme sve više se ostvaruje rad u kombinaciji oba razreda od 3 ili 4 časa.
Klasičan rad u ovakvoj nastavi je smjenjivanje direktnog i indirektnog rada. Nastavnik sa starijim učenicima manje radi direktno ,dok sa nižim razredima je više zastupljen direktan oblik nastave.
Međutim studije u novije vrijeme su pokazale,da je takav način i oblik nastave već jako postao monoton, i dječija pažnja je dosta kratka . U novije vrijeme u kombinovanoj nastavi moguće je dobrom tematskom organizacijom sličnih ili identičnih tema osmisliti što aktivniji rad oba razreda,gdje učenici zajednički rade u mini grupama (trojkama) zajednički kooperativno u okviru određenih nastavnih aktivnosti.
Kako bi takav način rada mogao izgledati u učionici koja spaja oba razreda kao jednu cjelinu sa dobro osmišljenim zadacima koji se žele postići (a treba ih svakako predviditi),zatim sa oblicima rada u nastavi (grupni oblik –dominirajaući oblik rada sa učenicima, partnerski rad i zajedničko učenje,te individualni oblik rada-dopunski oblik izlaganja u nastavi)
Ovakav način rada zahtijeva puno tehničke i didaktičko-metodičke pripremljenosti učitelja za rad,zatim dosta nastavnog materijala, puno savremenih nastavnih učila i metoda rada,od kojih zavise koordinate i smjernice nastavnoga dana. Evo primjera kako se može uraditi jedan čas sa dva različita razreda u osnovnoj školi u kombinovanoj nastavi u jednoj učionici.

TEMATSKO PLANIRANJE NASTAVE U  1/3 RAZREDU KOMBINOVANIH  ODJELJENJA

Nastava u kombinovanim odjeljenjima prvog i trećeg razreda je polukombinovana nastava. Zašto? Zbog toga što učenici prvog razreda imaju sedmično manji broj časova od trećeg razreda.

                    Prvi razred               Treći razred
BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 3  105 BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 4  140
MATEMATIKA 2    70 MATEMATIKA 3  105
MOJA OKOLINA 2    70 MOJA OKOLINA 3  105
LIKOVNA KULTURA 2    70 LIKOVNA KULTURA 2    70
MUZIČKA KULTURA 2    70 MUZIČKA KULTURA 2    70
TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ 2    70 TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ 2    70

Iz tabele vidimo da učitelji/ce imaju na raspolaganju i časove koje neće morati da drže u kombinovanoj nastavi. Po jedan čas sedmično iz nastave; Bosanskog jezika, Matematike i Moje okoline drže sa 3.razredom čisto. Ovo daje dobru selekciju časova koje će učitelj/ica držati kombinovano a koje samostalno (čisto). Dakle 3 časa u sedmici ili 105 časova u godini učitelj/ica će da drže bez kombinovane nastave. Koje časove će odabrati za to,ostaje individualno da svaki nastavnik procjeni koji časovi bi u skladu sa dječijim sposobnostima se mogli samostalno,a koji kombinovano realizovati.

Tematski plan rada  u kombinovanim odjeljenjima predlaže se da se planira u okviru godišnjih doba po temama i podtemama.

                Kombinovana nastava          Normalna nastava
    1.RAZRED     3.RAZRED                   3.RAZRED
BOSANSKI JEZIK (3 Č) BOSANSKI JEZIK ( 3 Č) BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST  ( 1 ČAS)
MATEMATIKA  ( 2 Č) MATEMATIKA  ( 2Č ) MATEMATIKA  ( 1 ČAS)
MOJA OKOLINA ( 2Č) MOJA OKOLINA ( 2 Č) MOJA OKOLINA  ( 1 ČAS)
LK / MK / TIZO   ( 2 Č) LK/ MK / TIZO   ( 2Č)
              Kombinovana nastava          Normalna nastava
105 časova  Bosanskog jezika 35 časova Bosanskog jezika
70   časova  Matematike 35 časova Matematike
70   časova  Moje okoline 35 časova Moje okoline
70   časova  Likovne kulture  
70   časova  Muzičke kulture  
70   časova  Tjelesnog i zdravst.odgoja  
 

360 časova  u kombinaciji

 

105 časova  normalne nastave

Napomena : Zbog različitih sadržaja i tematskih naziva obalsti po NPP-u u prvom i trećem razredu nije moguće isplanirati nastavno gradivo po uobičajenim temama .

Zato je potrebno improvizirati nastavu kada je u pitanju integrisani sadržaj u kombinovanim odjeljenjima. Ipak neki sadržaji su slični pa ih je moguće uskladiti između dva razreda.

Prijedlog sadržaja prvog i trećeg razreda koji su slični i moguće ih je integrisati

Moja okolina: Jesen, Šumske životinje, Domaće životinje, Ptice, Biljke, Dan,mjesec, godina

Godišnja doba, Mjesto i okolina, Voda, Grad i selo, Rad ljudi, Saobraćaj, Očuvanje okoline, Proljeće, Zima, Moje tijelo, Odjeće i obuća, Zdravlje, Hrana.

Bosanski jezik: Usvajanje štampanih slova ( 1.razred štampana slova latinice) (3.razred štampana slova ćirilice) ; Neki tekstovi slični prema godišnjim dobima ; (npr: 1.r „Jesen“ 3.r. „List na putu“- tema oba teksta je godišnje doba jesen)  izgovor i pisanje Č i Ć, Abeceda, Rečenice, Film

Matematika: ( 1.razred Usvajanje brojeva do 10) ( 3.razred Usvajanje množenja brojeva do 10)

(1.razred- Znakovi za jednako,nejednako,veće i manje – 3. razred jednačine i nejednačine)

Identični sadržaji su: Mjerenje: dužina,masa,vrijeme,zapremina ,novac ; zatim:

Geometrijska tijela: kocka,kvadar,lopta,valjak   Likovi: kvadrat,krug,trokut,ugao,kružnica

Linije: Prave i krive linije,otvorene i zatvorene linije.

Poptupna usklađenost nastavnih sadržaja moguća je iz nastave vještina i umijeća

Muzička kultura ( ljeto,jesen,zima i proljeće ) ( biljke; životinje)  ( brojalice, pjevanje,slušanje, uspavanke, muzičke igre )  .Kao što vidimo nastavne sadržaje iz muzičke kulture je moguće uskladiti i integrisati iz više uglova.Likovna   kultura   je takođe moguća usklađenost sadržaja po formi i sadržaju rada. Tjelesni i zdravstveni  odgoj je apsurd ne uskladiti jer ,nastavnik mora da radi sa oba razreda, pošto većinu sati organizujemo u fiskulturnim salama ili poligonima škola.

Dakle zbog različitosti nastavnih sadržaja nastavu u kombinovanim odjeljenjima treba isplanirati tematski po godišnjim dobima, aktivnostima ljudi, promjenama u prirodi na biljkama i životinjama,te znanjem o mjestu u kojima učenici žive.

Ovakav način plana treba shvatiti kao prijedlog, a nikako kao obavezu. Nastavnik najbolje u svom razredu poznaje strukturu i psihofizičke sposobnosti učenika ,tako da će oni sami najbolje da kreiraju i isplaniraju rad u svojoj učionici.

Prijedlozi za neobavezne kombinovane časove iz pojedinih predmeta

Primjeri usklađenih časova iz istoimenih predmeta

MOJA OKOLINA 1. MOJA OKOLINA 3 MOJA OKOLINA 1. MOJA OKOLINA 3
1.Plodovi jeseni (voće)

2.Plodovi jeseni (povrće)

________________________

3.Pijaca

4.Zimnica

_______________________

5.Šuma u jesen

6.Šumske životinje

_______________________

7.Ptice

8.Jesen –ZOT

________________________

9.Saobraćajna sredstva

10.Kako se treba ponašati u saobraćaju

________________________

11. Saobraćajni znaci

12.Semafor;upozoravanje pješaka

________________________

13.Domaće životinje

14.Proizvodi od domać.život.

_______________________

15.Dan  i dijelovi dana

16.Dani u sedmici

_______________________

17.Mjeseci u godini

18.Vremenske promjene

_______________________

19.Koliko su važni voda i svjetlo

20.Voda izvor života

_______________________

21.Zima

22.Zimske radosti i opasnosti

________________________

23.Sobne biljke

24.Vijesnici proljeća

_______________________

1.Vrt u jesen

2.Voćnjak i vinograd u jesen

_______________________

3.Dan zdrave hrane

4.Njiva u jesen

________________________

5.Šumske životinje-ishrana

6.Osobine šumskih životinja

________________________

7.Ptice

8.Jesen –ZOT

________________________

9.Vrste saobraćaja

10.Učešće djece u saobraćaju

_______________________

11.Upisivanje saobraćajnica u kartu

12.ZOT

________________________

13.Domaće životinje

14.Koristi od domaćih život.

________________________

15.Sat,dan dijelovi dana

16. Dani u sedmici

________________________

17.Mjeseci u godini

18.Godišnja doba

________________________

19.O vodi

20.Za zdrav život čista voda

________________________

21.Kalendar prirode-zima

22.Uočavanje vremenskih promjena

________________________

23.Ukrasne biljke

24.Šume u zavičaju

________________________

25.Vrt u proljeće

26.Dijelovi biljke

_______________________

27.Ljekovito bilje

28.Moje mjesto-grad i selo

_______________________

29.Razlika između sela i grada

30.Gdje se šta kupuje ?

_______________________

31.Značajni objekti u gradu,na selu

32.Moje mjesto-brdsko planinski kraj

_______________________

33.Rad ljudi u mjestu

_______________________

34.Pomoćnici naše čistoće

35.Čistoća je pola zdravlja

_______________________

36.Rastu nam zubi

37.Vitaminska abeceda

_______________________

38.Dobra i loša ishrana

39.Jelovnik-kuhajmo zajedno

______________________

40.Od smeća do cvijeća

26.Plodno i neplodno tlo

27.Šume u zavičaju

_______________________

27.Šume u zavičaju

28.Grad

_______________________

29. Selo

30.Privreda

________________________

31.Privreda u ravnici

32.Privreda u brdsko-plani-nskom kraju

_______________________

33.Ravnice ,polja i visoravni u zavičaju

_______________________

34.Higijena-čistoća

35.Zdravlja-kad smo bolesni

_______________________

36.Najčešće bolesti šk.djece

37.O hrani

_______________________

38.Kakve tajne krije hrana

39.Higijena hrane-stočiću

_______________________

40.Zemlja je u opasnosti

Kao što vidimo iz gore tabele učitelj /ica sa učenicima može da uskladi u kombinovanoj nastavi sličnih tematskih sadržaja oko 40 časova. Ovi sadržaji su u okviru podtema i tema sa sličnim ili identičnim sadržajima usklađeni i daju mogućnost njihove realizacije  kao jednog časa za svake nastavne jedinice individualno.

           BOSANSKI JEZIK 1              BOSANSKI JEZIK 3
1.        Predvježbe za usvajanje velikih i malih štampanih slova

2.        Učimo veliko i malo štampano slovo A a

3.        Učimo veliko i malo št. slovo M m

4.        Učimo veliko i malo št. slovo I i

5.        Učimo veliko i malo št. slovo T t

6.        Učimo veliko i malo št. slovo E e

7.        Učimo veliko i malo št. slovo N n

8.        Učimo veliko i malo št. slovo O o

9.        Učimo veliko i malo št. slovo S s

10.     Učimo veliko i malo št. slovo U u

11.     Učimo veliko i malo št. slovo D d

12.     Učimo veliko i malo št. slovo R r

13.     Učimo veliko i malo št. slovo J j

14.     Učimo veliko i malo št. slovo Š š

15.     Učimo veliko i malo št. slovo K k

16.     Učimo veliko i malo št. slovo L l

17.     Učimo veliko i malo št. slovo C c

18.     Učimo veliko i malo št. slovo Č č

19.     Učimo veliko i malo št. slovo Ć ć

20.     Vježba ščitavanja i pravilnog izgovora glasova č i ć (prostor za kontrolni)

21.     Učimo veliko i malo št. slovo G g

22.     Učimo veliko i malo št. slovo B b

23.     Učimo veliko i malo št. slovo V v

24.     Učimo veliko i malo št. slovo P p

25.     Učimo veliko i malo št. slovo LJ lj

26.     Učimo veliko i malo št. slovo Z z

27.     Učimo veliko i malo št. slovo Ž ž

28.     Učimo veliko i malo št. slovo H h

29.     Učimo veliko i malo št. slovo F f

30.     Učimo veliko i malo št. slovo NJ nj

31.     Učimo veliko i malo št. slovo Đ đ

32.     Učimo veliko i malo št. slovo Dž dž

33.     Vježba ščitavanja i pravilnog izgovora glasova dž i đ

34.     Abeceda

35.     Znakovi na kraju rečenice (. ? !)

36.     Znakovi na kraju rečenice (. ? !)

37.     Vježba ščitavanja i pisanja od učenih slova

38.     Vježba ščitavanja i pisanja od učenih slova

39.     Vježba ščitavanja i pisanja od učenih slova

40.     Vježba ščitavanja i pisanja od učenih slova

1.        Elementi velikih i malih štampanih slova

2.        Učimo veliko i malo štampano slovo A a

3.        Učimo veliko i malo št. slovo M m

4.        Učimo veliko i malo št. slovo I i

5.        Učimo veliko i malo št. slovo T t

6.        Učimo veliko i malo št. slovo E e

7.        Učimo veliko i malo št. slovo N n

8.        Učimo veliko i malo št. slovo O o

9.        Učimo veliko i malo št. slovo S s

10.     Učimo veliko i malo št. slovo U u

11.     Učimo veliko i malo št. slovo D d

12.     Učimo veliko i malo št. slovo R r

13.     Učimo veliko i malo št. slovo J j

14.     Učimo veliko i malo št. slovo Š š

15.     Učimo veliko i malo št. slovo K k

16.     Učimo veliko i malo št. slovo L l

17.     Učimo veliko i malo št. slovo C c

18.     Učimo veliko i malo št. slovo Č č

19.     Učimo veliko i malo št. slovo Ć ć

20.     Vježba ščitavanja i pravilnog izgovora glasova č i ć (prostor za kontrolni)

21.     Učimo veliko i malo št. slovo G g

22.     Učimo veliko i malo št. slovo B b

23.     Učimo veliko i malo št. slovo V v

24.     Učimo veliko i malo št. slovo P p

25.     Učimo veliko i malo št. slovo LJ lj

26.     Učimo veliko i malo št. slovo Z z

27.     Učimo veliko i malo št. slovo Ž ž

28.     Učimo veliko i malo št. slovo H h

29.     Učimo veliko i malo št. slovo F f

30.     Učimo veliko i malo št. slovo NJ nj

31.     Učimo veliko i malo št. slovo Đ đ

32.     Učimo veliko i malo št. slovo Dž dž

33.     Vježba ščitavanja i pravilnog izgovora glasova dž i đ

34.     Abeceda

35.     Rečenice po značenju

36.     Izjavna ,upitna i uzvična rečenica

37.     Vježba pisanja i čitanja ćirilice

38.     Vježba pisanja i čitanja ćirilice

39.     Vježba pisanja i čitanja ćirilice

40.     Diktat

           MATEMATIKA              MATEMATIKA
1.      Broj 1

2.      Broj 2

3.      Broj 3

4.      Broj 4

5.      Broj 5

6.      Broj 6

7.      Broj 7

8.      Broj 8

9.      Broj 9

10.  Broj 10

11.  Redni brojevi do 5

12.  Prave i krive linije

13.  Krug i trokut

14.  Pravougaonik i kvadrat

15.  Masa

16.  Dužina

17.  Zapremina

18.  Vrijeme

19.  Novac

o  Brojevi 1 i 0 kao činitelji množenja

o  Množenje broja 2 i brojem 2

o  Množenje broja 3 i brojem 3

o  Množenje broja 4 i brojem 4

o  Množenje broja 5 i brojem 5

o  Množenja broja 6 i brojem 6

o  Množenje broja 7 i brojem 7

o  Množenje broja 8 i brojem 8

o  Množenje broja 9 i brojem 9

o  Množenja broja 10 i brojem 10

o  Redni brojevi

o  Ravne i zakrivljene plohe; Linija (crta)

o  Krug i kružnica

o  Trougao, pravougaonik, kvadrat i krug

o  Mjerenje mase, jedinice za masu

o  Mjerenje dužine, jedinice za dužinu

o  Mjerenje tečnosti

o  Godina, mjesec, sedmica, dan

o  Novac

U kombinaciji klasičnih tema nema.Zašto? Zato jer nije moguće organizovati planiranje po temama koje se ne podudaraju u dva različita razreda. Zato bi planiranje se nastave svelo na 4 godišnja doba. U okviru godišnjih doba bi se svodile nastavne teme iz prvog i trećeg razreda prema već postojećem i važećem NPP-u.

Plan za kombinovanu nastavu prvog  i trećeg razreda bi izgledao ovako :

                                     Prvi razred                                Treći razred
Godišnje doba :Ljeto Godišnje doba :Ljeto
Nastavni sadržaji u okviru podtema u 20 nastavnih dana Nastavni sadržaji u okviru podtema u 20 nastavnih dana
Godišnje doba :Jesen Godišnje doba :Jesen
Nastavni sadržaji u okviru podtema u oko 65 nastavnih dana Nastavni sadržaji u okviru podtema u oko 65  nastavnih dana
Prvi razred Treći razred
Godišnje doba :Zima Godišnje doba :Zima
Nastavni sadržaji u okviru podtema u 38 nastavnih dana Nastavni sadržaji u okviru podtema u 38 nastavnih dana
Godišnje doba :Proljeće Godišnje doba :Proljeće
Nastavni sadržaji u okviru podtema u oko 55 nastavnih dana Nastavni sadržaji u okviru podtema u oko 55  nastavnih dana

Godišnje doba LJETO

                    Prvi razred               Treći razred
Sredina u kojoj živim Biljke i životinje, životne zajednice

Značaj biljaka za ishranu ljudi

Kombinovana tema pod naslovom „ Ljeto“ traje oko 15 nastavnih dana ( 3 sedmice) odnosno ( 3 x 5 dana)

                    Prvi  razred               Treći razred
Sredina u kojoj živim

U okviru teme  „Sredina u kojoj živim „ učenici će se upoznati prije svega sa podtemom  Škola ; a u okviru nje učenici će upoznati se sa sadržajima prvog razreda, značajem znanja za život, kako treba da uče, sa udžbenicima i priborom koji će koristiti i upotrebljavati u prvom razredu osnovne škole. Zatim će shavititi kako se upotrebljava školski pribor i kako ga trebaju čuvati. U drugom dijelu upozanju se i usvajaju nova  znanja iz prvog razreda o školi, izradiće zajedno sa učiteljicom školska pravila, usvojiće menadžment (ustroj) škole, školske uprave, načinom i životom u školi,te higijenom i održavanjem higijene i higjenskih uslova prije svega u školi. Pozitivan stav o školi. Svakodnevno ispunjavanje školskih obaveza.Ponašanje u skladu sa kućnim redom i odjeljenskim pravilima.Razvijanje svijesti o pripadnosti školskoj zajednici. Svakom pravu prethode obaveze.Higijena nije obaveza samo pojedinaca, već briga svih članova škole.

Biljke i životinje, životne zajednice

Značaj biljaka za ishranu ljudi

U okviru teme „Priroda i njeni procesi“ učenici se upoznaju sa podtemama   Biljke i životinje, životne zajednice   i   Značaj biljaka za ishranu ljudi.

Kroz podteme učenici se upoznaju sa promjenama na biljkama i životinjama u godišnje doba ljeto,kao i radovima i aktivnostima ljudi u okviru ljeta kroz kulti-visane i nekultivisane životne zajednice. Učenici se upoznaju sa livadom i šumom ljeti,kao i vrtom,njivom i voćnjakom i vinogradom ljeti. Učenici će istraživati životne zajednice i shvatiti koliko je ljeto važno preduslov za bogatu jesen koja uskoro dolazi.

OD KUĆE DO ŠKOLE

PRVI RAZRED CILJEVI I ZADACI
MOJA OKOLINA

Sredina u kojoj živim

1.      Ja u svojoj školi

2.      Školska zgrada; moja učionica

3.      Prostorije u školi; uposlenici u školi

4.      Škola – moj drugi dom; pravila ponašanja

5.      Prava djeteta

6.      Higijena u školi; školski pribor

7.      Škola –zadaci za ispitivanje znanja učenika

·        učenici će znati o svojoj školi,

·        imenuju naziv svoje škole

·        opisati izgled škole svojim riječima

·        da kažu šta je škola,

·        za šta ona služi, o svojoj učionici

·        da kažu,kako izgleda njihova učionica,

·        da ispričaju o svojoj učionici,

·        imenuju važne prostorije u školi,

·        znati ko su radnici koji rade u školama,

·        treba da učenici razumiju školu kao svoj drugi dom,

·        usvoje i izaberu zajedno sa učiteljicom razredna pravila,

·        da se upozanju sa pravima djeteta,

·        da se upoznaju sa higijenom u školi,

·        da znaju nabrojati koji su predmeti koje nazivamo školskim priborom.

TREĆI RAZRED CILJEVI I ZADACI
 

 

MOJA OKOLINA

1. TEMA: PRIRODA I PRIRODNI PROCESI

1.1. PODTEMA: Biljke i životinje, životne zajednice

1. Godina; Ljeto (4,5)

2. Kalendar prirode ljeto

3. Livada u ljeto (6)

4. Šuma ljeti (7)

1.2.PODTEMA:

Značaj biljaka za ishranu ljudi

5. Vrt (bašča) ljeti (8)

6. Voćnjak u ljeto (9)

7. Njiva ljeti (10)

8. Njiva ljeti (11)

9. Ispitivanje znanja učenika  – br 1.

·        opisati životne uvjete na livadi

·        znati životne uvjete na livadi

·        prepoznati najpoznatije biljke i životinje livade

·        razumjeti promjene u životnoj zajednici livade

·        život biljaka i životinja na livadi kroz godišnja doba

·        opisati životne uvjete u šumi

·        razlikovati listopadnu, miješanu i vazdazelenu

·        (crnogoričnu) šumu

·        znati životne uvjete u šumi

·        prepoznati najpoznatije biljke i životinje šume

·        razumjeti promjene u životnoj zajednici šume i

·        život biljaka i životinja u šumi kroz godišnja doba.

·        prepoznati najpoznatije biljke i životinje njive

·        razumjeti promjene u životnoj zajednici njive

·        život biljaka i životinja na njivi kroz godišnja doba

·        opisati životne uvjete na njivi

PRVI RAZRED         CILJEVI I ZADACI
BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

1.      Ovo sam ja

2.      Bića (prepoznavanje i imenovanje, zapažanje osobina)

3.      Predmeti (prepoznavanje i imenovanje, zapažanje osobina)

4.      Kaži mi, kaži (vježba diskriminacije i artikulacije glasova)

5.      Moja osjećanja (razvijanje jezičkog osjećaja posredstvom imitacije)

6.      Ovo mogu i ja (namjerne i spontane imitacione igre)

7.      Zvukovi i glasovi (vježba artikulacije)

8.      Sjeti se kad si bio/bila …

9.      Pantomima (mimika i geste)

 • moći će o sebi da ispriča,kako se zove,ko su mu roditelji
 • zna gdje živi, da prepoznaje životinje,biljke,
 • imenuje ih,zapaža njihove osobine,
 • razvija govor komunikaciju,
 • postavlja pitanja,daje odgovore
 • imitira nekoga svojim govorom,
 • ističe svoje sposobnosti i umijeća,
 • izvodi i igra pantomimu,
 • razvija svoj sluh za gramatičku ispravnost govora,
 • zaokružuje, nabraja, imenuje, prepoznaje…i mnogo drugo
TREĆI RAZRED CILJEVI I ZADACI
 

BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

1.Ćitamo i pišemo –nije svaki početak težak

2.IKT: Trčimo za suncem

3.IKT: Trčimo za suncem

4.Samoglasnici i suglasnici

5.Gramatika:Abeceda

6.Gramatika –ponavljamo „Učimo o jeziku“

7.RKT „Važnost“

8.RKT „Važnost“dalji rad

9.Čitanje:Drama-Cvrčak i mrav

10.Strip –Cvrčak i mrav

11.Važnost –slova abecede

12. RKT List na putu

·        usvojiti čitanje i recitovanje lirske pjesmice

·        uočavanje teme,ritma,rime i osnovnog osjećanja u lirskoj pjesmi

·        imenovanje lirskih slika; crtanje slika

·        jačanje pravilne artikulacije glasova pri recitovanju stihova pjesmice

·        uočavanje broja strofa i stihova u pjesmi

·        usvajanje glasova bosanskog jezika

·        razlikovanje samoglasnika i suglasnika

·        upoznavanje sa jezikom bosanskog jezika

·        usvojićemo imenice,glagole,pisanje velikog i malog slova,rečenice,umanjenice,uvećanice

·        usvojiti čitanje priče-teksta

·        razumjeti pročitani,tekst „Važnost“

·        ilustracija maštovtih slika u svesku

·        usvajanje drame, znati čitati dramu

·        usvajanje djela stripovi;moći pisati dijalog likova u stripu

·        prepoznati važne stvari u svom životu

·        uočiti važne osobe u svom životu

·        moći pisati slova abecede na radnom listu

·        usvojiti pjesmicu čitati i recitovati

·        uočavanje teme,ritma,rime i osnovnog osjećanja u lirskoj pjesmi“list na putu“

PRVI RAZRED         CILJEVI I ZADACI
MATEMATIKA

 

 

 

 

1.      Boje

2.      Duže – kraće

3.      Više – niže

4.      Usko – široko

5.      Debelo – tanko

6.      Veće – manje

 • zna o bojama,osnovne boje, zna
 • da prepoznaje,bira,imenuje, zna relacije
 • duže-kraće,više-niže usko-široko,debelo-tanko, veće-manje, blizu-daleko,
 • zna da upoređuje predmete po du-žini, po visini, po veličini, po daljini,
 • može da crta,da boji da zaokružuje predmete,
 • oblike bojama, da pridru-žuje,spaja,
 • klasifikuje oblike po duži-ni,visini,veličini,debljini,
 • da oblike na razne načine boji, crta,
 • shvata odnose relacija,većeg-manjeg,šireg –užeg, tanjeg-debljeg,uskog-širokog, bliskog i dalekog,
 • shvata da oblici mogu biti različite boje,dužine,veličine,visine…
TREĆI RAZRED CILJEVI I ZADACI
MATEMATIKA

1.  Brojevi do 20 – ponavljanje

2.  Brojevi do 20 – ponavljanje

3.  Brojevi do 100 – ponavljanje

4.  Sabiranje brojeva oblika 50 + 4; Oduzimanje brojeva oblika 54 – 4

5.  Sabiranje brojeva oblika 54 + 4; Oduzimanje brojeva oblika 58 – 4

6.  Određivanje nepoznatih brojeva u obliku x<15, x≤15, x>15, x≥15

7.  Određivanje nepoznatih brojeva u obliku 20 < x < 30

8.   Ispitivanje znanja učenika

9.  Sabiranje brojeva oblika 50+34; Oduzimanje brojeva oblika 54 – 30

·        ponoviti brojeve do 20;čitati i pisati

·        ponoviti predstavljanje brojeva na brojnoj liniji

·        ponoviti sve brojeve do 100

·        ponoviti čitanje i pisanje brojeva do 100

·        moći prikazivati brojeve na brojnoj liniji

·        usvojiti sabiranje i oduzimanje desetica sa jednocifrenim brojem

·        moći pisati višekratnike broja 10;nabrajati

·        moći rješavati zadatke po postupku sabiranja i oduzimanja brojeva

·        usvojiti sabiranje brojeva oblika 54+4

·        znati oduzimati brojeve oblika 58-4

·        prepoznati brojeve u nizu koji su „manji“ < od nekog ponuđenoga broja

·        moći odrediti i pisati brojeve koji su manji, veći ili koji su manji i jednaki ili veći ili jednaki od nekog ponuđennoga broja

·        steći uvid u nivo znanja učenika

·        usvojiti sabiranje brojeva desetice i dvocifrenog broja

·        usvojiti oduzimanje dvocifrenog broja i desetice

·        moći rješavati zadatke po postupku rada sabiranja i oduzimanja brojeva

·        razumjeti postupak rada i lakšeg oblika rješavanja zadataka sa sabiranjem i oduzimanjem brojeva

PRVI RAZRED         CILJEVI I ZADACI
MUZIČKA KULTURA

1.      Zvukovi oko nas

2.      Pjevanje „Đak veseljak“

3.      Upoznavanje s dječijim muzičkim instrumentima (Orfov instrumentarij)

4.      Pjevanje „Šaputanje“

5.      „Naši instrumenti“ – izrada instrumenata

6.      Brojalica „Tužibaba Reza“

·        učenici će se upozanti sa zvukovima

·        usvojiće pjevanje pjesmica: đak veseljak,šaputanje“

·        moći će da odbrojavaju brojalicu“tužibaba reza“

·        moći će da izrade dječije instrumente

·        pjevati naučene pjesmice,skandirati brojalice, slušanjem muzike prepoznati i nabroajti muzičke instrumente u muzičkoj kompozicji

·        polušati osmisliti melodiju;odsvirati melodiju pjesme

·        uočavanje i sviranje melodije uz pomoć triangla

·        moći lilovno predstaviti svoja osjećanja na osnovu slušanja pjesmice

·        moći pljeskati dlanom o dlan (u taktu po dobama),lupkati prstom u ritmu,tapšati po koljenima,svirati na muzičkim instrumentima po želji,taktu ili ritmu

·        naučiti pjevati tiho u kolu,dramatizirati pjesmicu oponašajući

·        pjevati i plesati uz muzičke igre

·        uočavanje i sviranje melodije uz pomoć triangla

·        moći lilovno predstaviti svoja osjećanja na osnovu slušanja pjesmice

TREĆI RAZRED CILJEVI I ZADACI
MUZIČKA KULTURA

1.Upoznavanjem sa udžbenikom i sadržajem

2.Brojalica: „Jabučice crvena“

3.Pjevanje i sviranje: „Kad ja pođoh na Bendbašu“-narodna

4.Slušanje muzike: „Menuet“- Luigi Bocherini

5.Muzičke igre:“Golubovi“-narodna

6.Dječije stvaralaštvo

 • upoznavanje učenika sa tekstom , metrom i ritmom brojalice ; upoznavanje učenika sa kratkim slogovima – osminkama
 • razvijanje ljubavi prema dječijem stvaralaštvu ;  razvijanje i poticanje dječije kreativnosti ; razvijanje tačnosti i preciznosti
 • osposobljavanje učenika za pravilno izvođenje i odbrojavanje brojalice ; razvijanje pažnje i pamćenje teksta ; praktična primjena stečenog znanja ; osposobljavanje za korištenje i sviranje improvizovanim instrumentima
 • da učenici upoznaju i zapamte pjesmu ; upoznavanje pjesme o domovini kao vrste muzičkog djela ; provjera i utvrđivanje pojmova : instrumentalni uvod , strofa
 • razvoj ljubavi prema domovini i njenoj muzičkoj baštini ; ispoljavanje sopstvenog doživljaja ;  razvijanje interesa i potrebe za muzikom
 • razvoj zapažanja i muzičkog pamćenja ; razvoj estetske osjetljivosti ; razvoj muzičkog mišljenja ; primjena znanja muzičkim pojmovima ; poticanje učenika na razne oblike muzičkog izražavanja
 • da učenici prepoznaju i zapažaju karakter kompozicije , tempo , dinamiku izvođenja , formu kompozicije , muzičke instrumente ; da slobodno izraze svoj stav o slušanoj kompoziciji ; upoznavanje sa pojmovima Menuet i instrumentalna muzika
 • razvoj estetskog ukusa ; razvoj ljubavi , interesa i pozitivnog stava za umjetničku muziku ; doživljaj slušane kompozicije ; razvoj sposobnosti izražavanja muzičkog iskustva verbalno
 • razvoj muzičkog mišljenja , muzičke pažnje , slušnih percepcija i muzičkog pamćenja ; razvijanje estetske osjetljivosti za umjetničku muziku
PRVI RAZRED         CILJEVI I ZADACI
LIKOVNA KULTURA

 1. Ja i moj prijatelj
 2. Crtanje-moja škola,
 3. Moja učiteljica ,
 4. Kakvu bih olovku volio,
 5. Rad po tekstu,
 6. Moje selo,
·        moći će da crta svoje prijatelje i sebe,

·        da nacrta svoju školu,da je naslika i oboji sa bojama,

·        da koristi relaciju veliko-malo; škola je velika spram učenika,

·        da iskaže svoje mišljenje putem crteža,kakvu bi olovku htio-la,

·        da zna da na osnovu teksta koji budu učili prikažekroz crtež događaje,

·        likove,životinje, da može da prikaže crtežom svoje selo kako izgleda,

TREĆI RAZRED CILJEVI I ZADACI
LIKOVNA KULTURA

1.F:Crtanje S: Doživljaj sa raspusta

2.F:Slikanje S:Ljeto

3.F:Slikanje S:Cvijetna livada

4.F:Crtanje S: Na  livadi ,planini

5.F:Crtanje: S:Izlet u prirodu

6.F:Slikanje S:Voće

·        opisati svoj doživljaj sa raspusta crtanjem

·        proširiti znanja o boji; slikati Ljeto

·        mogu da slikaju cvijetnu livadu;

·        razumjeti promjene u životnoj zajednici livade

·        život biljaka i životinja na livadi

·        na osnovu sjećanja i razgovora sa nastave okoline i muzičke kulture ,te ličnoga iskustva prikazati pejzaž livade ili planine po želji učenika

·        moći razgovarati o izletu u prirodi;nabrajamo aktivnosti sa izleta;igranje,šta je bilo najljepše

·        moći crtati zlet u prirodi na osnovu prisjećanja

·        razgovaramo o voću, moći opisivati voće

·        moći cratati i slikati voće po posmatranju

PRVI RAZRED         CILJEVI I ZADACI
TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ

1.      Zdravstveno preventivni sadržaji: lična higijena

2.      Elementarna igra „Školica“

3.      Procjena držanja tijela, mjerenje visine i tjelesne mase

4.      Ritmika i ples: hodanje-ritam pokreta skandiranjem, pljeskanjem i topotom

5.      Procjena eksplozivne snage: skok udalj iz mjesta

6.      Elementarna igra: „Ptice u gnijezda“

·        uočiti i shvatiti važnost vježbe pravilnog kretanja

·        uvježbati različite oblike hodanja i kretanja

·        igrati igru „imena sposobnosti

·        penjati se na švedske ljestve,na poligonu u prirodi uz brdo

·        izvoditi vježbe pravilno i tačno,puzati  ispod niskih prepreka ,stolica,stolova,potrbuške i na leđima

·        razumjeti važnost tjelesnog trčanja i tjelesnih aktivnosti za zdrav život ,trčati u prirodi

·        igrati igre s loptom

·        uvježbati vođenje lopte jednom rukom ( lijevom i desnom)

·        uočiti i shvatiti važnost vježbe pravilnog puzanja

·        uvježbati različite oblike hodanja i kretanja

·        igrati igru „između dvije vatre“

·        moći će bacati i gađati drugove loptom i hvatati loptu objema rukama

TREĆI RAZRED CILJEVI I ZADACI
TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ

1.Antropologijska mjerenja

2.Antropologijska mjerenja

3.Kretanje u različitim formacijama

4.Pravolinijsko kretanje

5.Elementarne igre loptom

6.Vježbe ravnoteže

 • uočiti svoj tjelesni razvoj
 • upoznati se sa držanjem tijela ;uvježbati
 • provjeriti funkcionalne sposobnosti učenika
 • moći trčati u vremenu od 3 minuta

·        provjeriti psihomotoričke sposobnosti učenika

 • moći izvoditi taping rukom
 • logičko zaključivanje);praktična primjena stečenog znanja
 • da mogu igrati elementarne igre s loptom
 • da mogu izvoditi osnovne vježbe ravnoteže

VAŽNIJI DATUMI U TOKU PODTEME

 • 08.09. – Dan borbe protiv nepismenosti;
 • 15.09. – Međunarodni dan demokratije
Zapažanja učitelja o usvojenoj temi:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum:                                                                                    Učitelj /ica:

KOMBINOVANA TEMA: JESEN
VRIJEME REALIZACIJE: OKO 28 NASTAVNIH DANA

Mjesec: Septembar /Oktobar

1.RAZRED                                                               3.RAZRED
Tema: Jesen
Tema: Saobraćaj                                                    Tema:Zavisnost radova …
Tema: Značaj biljaka za ishranu ljudi
Tema: Životinje-domaće i divlje
Tema:Ptice
Tema: Međusobna zavisnost
734013_256160481187791_1613008304_n

cooltext1788747175

1385060_619940281382995_231968111_n

Ako sam ti pomogao,zahvali se! :)

Istaknuto 480880_256160977854408_963146169_n

Kombinacija prvog i drugog razreda


1-2

Da bi izvođenje nastave za jednog učitelja u kombinovanom odjeljenju bilo što bezbolnije i lakše ,potrebno je se pripremiti i uraditi nekoliko veoma važnih preduslova za olakšano izvođenje nastavnog procesa.

 • godišnji plan rada za predmet Moju okolinu  za dvije razredne kombinacije
 • mjesečne planove za predmet Moju okolinu  za dvije razredne kombinacije

-tematski plan za predmet Moju okolinu za dvije razredne kombinacije
– pripreme za predmet Prirodu i društvo za dvije razredne kombinacije.

Godišnji plan rada obuhvaća nastavne teme raspoređene po mjesecima te broj časova u svakom  mjesecu.
Mjesečnim izvedbenim planom karakteriše se  redoslijed učenja i uvježbavanja pojedinih nastavnih jedinica. On sadržava nastavnu temu, redni broj sata, tip sata, ključne pojmove za svaki pojedini nastavni sat i korelaciju.

Tematski plan obuhvata nastvne teme integrisane prema određenim predmetima u dvije razredne kombinacije. Njime se oragnizuju posebni tematski dani u toku godine; Dan državnosti, Dan škole, Dan planete, Dan majki…. ili određenih širokopojasnih tematskih cjelina: VODA (tekuće,stajaće vode, voda, sastav vode, bez vode nema života, Dan voda, praktična nastava, laboratorisjki ogledi, integracija sadržaja ostalih predmeta; BHS: Rijeka (interpretcija pjesme) itd…
Pripreme za nastavne časove  napravljene su tako da je iz njih jasno vidljivo koji se sadržaji rade direktno s učenicima jednoga razreda dok se indirektno sa učenicima  drugoga razreda rade  odnosno samostalno.
Zbog specifičnosti rada u kombinovanim razredima  nemoguće je predvidjeti sve aktivnosti i situacije na jednom nastavnom času.

Model tematskog plana u dvije razredne kombinacije
ODLAZI LJETO 25
KOMBINOVANA TEMA: ODLAZI LJETO ; -SEPTEMBAR 26
JESEN JE STIGLA-VRIJEME SE MIJENJA
KOMINOVANA TEMA: JESEN-SEPTEMBAR /OKTOBAR 35
„U SVOJOJ SMEĐOJ KOSI ,JESEN NOSI“
SAOBRAĆAJ-NAŠ PRIJATELJ SEMAFOR
KOMBINOVANA TEMA:JESEN –NOVEMBAR 46
„JESEN STIGLA RANA,VINOGRADI ZRELI „
MOJA PORODICA
KOMBINOVANA TEMA: JESEN-DECEMBAR 55
„RANA JESEN ODLAZI..KASNA NAM DOLAZI“
ZIMSKE ČAROLIJE I RADOSTI-PAHULJICE SVUDA LETE
KOMBINOVANA TEMA:ZIMA –DECEMBAR 64
„ZIMA I ZIMSKE RADOSTI“
KRAJ PRVOG POLUGODIŠTA
ZAVRŠEN JE ZIMSKI ODMOR-PROŠLE SU TRI SEDMICE ZIMSKOG RASPUSTA
KOMBINOVANA TEMA:ZIMA-JANUAR/FEBRUAR 71
„ZIMA SE PO SNIJEGU POZNAJE“
KOMBINOVANA TEMA:ZIMA –MART 79
„U BOLNICU ZIMA SELI“- SNIJEG SE TOPI..JAGLAC TRUBI
BILJKE I ŽIVOTINJE;PROLJEĆE JE
KOMBINOVANA TEMA:PROLJEĆE-MART/APRIL 89
„PROLJEĆE SE SKITA PORED RIJEKA I ŠUMA“
KOMBINOVANA TEMA:PROLJEĆE –MAJ 98
„PRVOMAJSKI URANAK“ CVJETA LI CVJETA MAJSKA RUŽA
KOMBINOVANA TEMA:PROLJEĆE –JUNI 107
„VRIJEME JE ŽARKIH VRELINA“

                                     Prvi razred                                Drugi razred
Godišnje doba :Ljeto Godišnje doba :Ljeto
Nastavni sadržaji u okviru podtema u 20 nastavnih dana Nastavni sadržaji u okviru podtema u 20 nastavnih dana
Godišnje doba :Jesen Godišnje doba :Jesen
Nastavni sadržaji u okviru podtema u oko 65 nastavnih dana Nastavni sadržaji u okviru podtema u oko 65  nastavnih dana
Prvi razred Treći razred
Godišnje doba :Zima Godišnje doba :Zima
Nastavni sadržaji u okviru podtema u 38 nastavnih dana Nastavni sadržaji u okviru podtema u 38 nastavnih dana
Godišnje doba :Proljeće Godišnje doba :Proljeće
Nastavni sadržaji u okviru podtema u oko 55 nastavnih dana Nastavni sadržaji u okviru podtema u oko 55  nastavnih dana

Tematsko planiranje:
započinje odabirom određene teme
određuju se ciljevi, zadaci, biraju sadržaji i aktivnosti koje će se realizirati
poželjno u realizaciji projekata, integriranog dana, izvanučioničke ili terenske nastave

Za tematsku se korelaciju odabire – tema, a za strukturalnu – ključna riječ (pojam)

Timsko planiranje:
oblik planiranja u kojem zajednički sudjeluju učitelji/ice, stručni suradnici, učenici (i roditelji)
omogućuje ostvarivanje korelacija i integracija, a učenicima lakše i razumljivije stjecanje znanja
omogućuje unutarnji i međupredmetni suodnos u nastavnom procesu (rasterećenje učenika)
povezani se sadržaji brže i trajnije pamte

omogućuje kreiranje nastavnog procesa specifičnog za svaku školu
razmjenom iskustava bolje se upoznaju nastavni sadržaji drugih predmeta, ali i proširuju spoznaje o aktivnostima i interesima učenika
omogućuje se analiza ostvarenja prethodnog mjesečnog plana i programa što je preduvjet samoevaluacije
omogućuje se izradba fleksibilnog tjednog rasporeda rada

integracijsko – korelacijsko planiranje:
povezivanje (integracija) nastavnih sadržaja u cjelinu – učenicima će omogućiti cjelovito uočavanje pojava, stjecanje i povezivanje znanja, uočavanje važnosti stečenih znanja u svakodnevnom životu

PODTEMA: ŠKOLA

MJESEC: SEPTEMBAR / RUJAN

PLANIRANO ZA  INTEGRISANU  TEMU OKO  15 NASTAVNIH DANA

                                                      TEMA: ŠKOLA
  AKTIVOSTI PRVOG RAZREDA  AKTIVNOSTI  DRUGOG RAZREDA
1.   Ja u svojoj školi

 1. Školska zgrada; moja učionica
 1. Upoznavanje udžbeničkog kompleta
 2. Škola
 3. Značaj znanja za život
      Učenici će znati,moći i razumjeti  (kognitivni,afektivni i konativni ciljevi časa)
 • Učenici će znati o svojoj školi,
 • Imenuju naziv svoje škole
 • opisati izgled škole svojim riječima
 • da kažu šta je škola,
 • za šta ona služi, o svojoj učionici
 • da kažu,kako izgleda njihova učionica,
 • da ispričaju o svojoj učionici,
Učenici će se upoznati sa udžbeničkim kompletom u 2.razredu

Imenuju drugove iz svog razreda,govore o tome koliko su narasli tokom raspusta

moći će izmjeriti svoju visinu i težinu u razredu,zapisati koji broj cipela nose,upoređivati svoje mjere sa mjerama svojih drugova i drugarica u razredu

  AKTIVOSTI PRVOG RAZREDA  AKTIVNOSTI  DRUGOG RAZREDA
3.   Prostorije u školi; uposlenici u školi

 1. Škola – moj drugi dom; pravila ponašanja
4.   Kako da učimo

 1. Svi smo mi u školi; Život u školi
 2. Pravila ponašanja u školi
      Učenici će znati,moći i razumjeti  (kognitivni,afektivni i konativni ciljevi časa)
 • imenuju važne prostorije u školi,
 • znati ko su radnici koji rade u školama,
 • treba da učenici razumiju školu kao svoj drugi dom,
 • usvoje i izaberu zajedno sa učiteljicom razredna pravila,
 • da se upozanju sa pravima djeteta,
 • saznati ko im pomaže u učenju,
 • shvatiti zbog čega je važno učiti,
 • saznati gdje to još mogu pronaći znanje u životu i okruženju
 • moći će ispričati o tome šta bi voljeli biti kada porastu;
 • nabrojati udžebnike koje koriste
 • imenuju i nabrajaju školski pribor koji koriste i upotrebljavaju u školi;
 • pogađati zagonetke u učionici
 • izraditi na demokartski način zajedno sa učiteljicom pravila u razredu;
 • dodavati prijedloge za pojedina školska pravila;
 • koristiti i pridržavati se svojih pravila;
 • usvojiti kućni red u svojoj školi
  AKTIVOSTI PRVOG RAZREDA  AKTIVNOSTI  DRUGOG RAZREDA
5. Prava djeteta

6. Higijena u školi; školski pribor

7. Vježba – izrada pravila i ponašanja

8. Svi smo mi u školi; Život u školi

9. Higijena u školi

      Učenici će znati,moći i razumjeti  (kognitivni,afektivni i konativni ciljevi časa)
 • da se upozanju sa pravima djeteta,
 • da se upoznaju sa higijenom u školi,
 • da znaju nabrojati koji su predmeti koje nazivamo školskim priborom.
 • izraditi na demokartski način zajedno sa učiteljicom pravila u razredu;
 • dodavati prijedloge za pojedina školska pravila;koristiti i pridržavati se svojih pravila;
 • usvojiti kućni red u svojoj školi
 • moći obići svoju školu;
 • upoznati uposlenike u svojoj školi,sa prostorom u kojim rade
 • imenovati i nabrojati uposlenike u školi,
 • opisati njihov posao pomoću slika iz udžbenika
 • moći će razlikovati dužnosti i prava koja posjeduju u svojoj školi;
 • pričati o svojoj školi,svojim drugovima iz odjeljenja,
 • opisati fizički izgled svojih drugova i drugarica
 • da kažu,kako izgleda njihova učionica,
 • razlikovati očišćenu i nesređenu učionicu
 • da ispričaju o svojoj učionici, kako mogu najlakše pomoći da se održi čistoća učionice
 • shvatiti i razumjeti važnost čistog prostora, prijatnijeg  i lakšeg rada u toj učionici
 • moći će markirati materijale koji se nalaze u njhovoj učionici

OD KUĆE DO ŠKOLE

PRVI RAZRED CILJEVI I ZADACI
MOJA OKOLINA

Sredina u kojoj živim

1.      Ja u svojoj školi

2.      Školska zgrada; moja učionica

3.      Prostorije u školi; uposlenici u školi

4.      Škola – moj drugi dom; pravila ponašanja

5.      Prava djeteta

6.      Higijena u školi; školski pribor

7.      Škola –zadaci za ispitivanje znanja učenika

·        učenici će znati o svojoj školi,

·        imenuju naziv svoje škole

·        opisati izgled škole svojim riječima

·        da kažu šta je škola,

·        za šta ona služi, o svojoj učionici

·        da kažu,kako izgleda njihova učionica,

·        da ispričaju o svojoj učionici,

·        imenuju važne prostorije u školi,

·        znati ko su radnici koji rade u školama,

·        treba da učenici razumiju školu kao svoj drugi dom,

·        usvoje i izaberu zajedno sa učiteljicom razredna pravila,

·        da se upozanju sa pravima djeteta,

·        da se upoznaju sa higijenom u školi,

·        da znaju nabrojati koji su predmeti koje nazivamo školskim priborom.

DRUGI RAZRED CILJEVI I ZADACI
 

 

MOJA OKOLINA

Sredina u kojoj živim

1.       Upoznavanje udžbeničkog kompleta

 1. Škola
 2. Značaj znanja za život
 3. Kako da učimo
 4. Pravila ponašanaja u školi
 5. Svi smo mi u školi; Život u školi

7.       Higijena u školi

8.       Promjene na biljkama i životinjama ujesen

9.       Jesen

 

 • učenici će se upoznati sa udžbeničkim kompletom u 2.razredu
 • imenuju drugove iz svog razreda,govore o tome koliko su narasli tokom raspusta
 • moći će izmjeriti svoju visinu i težinu u razredu,zapisati koji broj cipela nose,upoređivati svoje mjere sa mjerama svojih drugova i drugarica u razredu
 • saznati ko im pomaže u učenju,shvatiti zbog čega je važno učiti,saznati gdje to još mogu pronaći znanje u životu i okruženju
 • moći će ispričati o tome šta bi voljeli biti kada porastu;nabrojati udžebnike koje koriste
 • imenuju i nabrajaju školski pribor koji koriste i upotrebljavaju u školi; pogađati zagonetke u učionici
 • izraditi na demokartski način zajedno sa učiteljicom pravila u razredu;dodavati prijedloge za pojedina školska pravila;koristiti i pridržavati se svojih pravila;usvojiti kućni red u svojoj školi
 • moći obići svoju školu;upoznati uposlenike u svojoj školi,sa prostorom u kojim rade
 • imenovati i nabrojati uposlenike u školi,opisati njihov posao pomoću slika iz udžbenika
 • moći će razlikovati dužnosti i prava koja posjeduju u svojoj školi;pričati o svojoj školi,svojim drugovima iz odjeljenja,opisati fizički izgled svojih drugova i drugarica
 • da kažu,kako izgleda njihova učionica,razlikovati očišćenu i nesređenu učionicu
 • da ispričaju o svojoj učionici, kako mogu najlakše pomoći da se održi čistoća učionice
 • shvatiti i razumjeti važnost čistog prostora,prijatnijeg i lakšeg rada u toj učionici
 • moći će markirati materijale koji se nalaze u njhovoj učionici
 • učenici će se upoznati sa promjenama na biljkama i životinjama u jesen
 • uočavaju vremenske promjene u jesen;karakteristike jeseni
 • moći će imenovati promjene koje se dešavaju u jesen
 • prepoznati radove koje izvode ljudi u jesen
PRVI RAZRED         CILJEVI I ZADACI
BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

1.      Ovo sam ja

2.      Bića (prepoznavanje i imenovanje, zapažanje osobina)

3.      Predmeti (prepoznavanje i imenovanje, zapažanje osobina)

4.      Kaži mi, kaži (vježba diskriminacije i artikulacije glasova)

5.      Moja osjećanja (razvijanje jezičkog osjećaja posredstvom imitacije)

6.      Ovo mogu i ja (namjerne i spontane imitacione igre)

7.      Zvukovi i glasovi (vježba artikulacije)

8.      Sjeti se kad si bio/bila …

9.      Pantomima (mimika i geste)

 • moći će o sebi da ispriča,kako se zove,ko su mu roditelji
 • zna gdje živi, da prepoznaje životinje,biljke,
 • imenuje ih,zapaža njihove osobine,
 • razvija govor komunikaciju,
 • postavlja pitanja,daje odgovore
 • imitira nekoga svojim govorom,
 • ističe svoje sposobnosti i umijeća,
 • izvodi i igra pantomimu,
 • razvija svoj sluh za gramatičku ispravnost govora,
 • zaokružuje, nabraja, imenuje, prepoznaje…i mnogo drugo
DRUGI RAZRED CILJEVI I ZADACI
 

BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

1.      Situacioni razgovor ”Uspomene s raspusta”

2.      Upoznavanje sa čitankom; Vježba čitanja; ”Emina”prema tekstu Gudrun Spitta

3.      Jezik, gramatika; Glas-slovo

4.      Velimir Milošević ”Nebeska crtanka”

5.      Jezik, gramatika; Slogovi u riječima

6.       Grigor Vitez ”Kad bi drveće hodalo”

7.      Početno čitanje; Usavršavanje tehnike čitanja

8.       Rečenica – pisanje početka rečenice i znaka na kaju (. ! ? )

9.      Ponavljanje znanja iz 1. razreda

10.   Enisa Osmančević Ćurić ”Za sretan put po dukat žut”

11.   Enisa Osmančević Ćurić,,Za sretan put po dukat žut”

12.   O rečenici- Red riječi u rečenici

 

·        ispričati svoj doživljaj sa raspusta, ra-zvijati svoju govornu kulturu

·        čitati tekstove latiničnim pismom štampanih slova“Emina“

·        vježbati izgovarati glas,pravilna artikulisanost pojedinih glasova našeg jezika,pisati slova

·        uočavati osnovne odrednice u analizi pjesama; temu,osjećanje,lirske slike,rimu

·        pisati i ilustrovati samostalno lirske slike u pjesmi „Kad bi drveće hodalo“

·        pravilno i lijepo recitovati pjesmicu ;obrazložiti svoj govor stihovima iz pjesme

·        uočavati retke u pjesmi-stihove; odvo-jene skupove stihova-strofe;uočavati i izbrojati koliko jedna pjesma ima strofa „Nebeska crtanka“; crtaju svoju nebesku crtanku-maštaju,stvaraju…

·        usvoji i znati pravilno završavati rečenicu znakom tačka; moći stavljati tačku kad napišu rečenicu u svojim sveskama; uočiti kako je jedna obavijest završena-znakom tačka.

·        uočiti upitne rečenice;moći stavljati znak upitnik na kraju tih rečenica; naučiti kako čitati i izgovarati upitne rečenice; razlikovati upitne rečenice od obavještajnih /izjavnih rečenica

·        moći stvarati samostalno upitne rečenice sastavljanjem pitanja na određenim mjestima

·        razumjeti izjavnu i upitnu rečenicu međusobno

·        usvajanje,uočavanje uzvične rečenice;znaka na kraju uzvičnih rečenica-uzvičnika; pravilno čitanje uzvičnih rečenica; znati izgovarati uzvične rečenice;razlikovati rečnice međusobno

PRVI RAZRED         CILJEVI I ZADACI
MATEMATIKA

 

 

 

 

1.      Boje

2.      Duže – kraće

3.      Više – niže

4.      Usko – široko

5.      Debelo – tanko

6.      Veće – manje

 • zna o bojama,osnovne boje, zna
 • da prepoznaje,bira,imenuje, zna relacije
 • duže-kraće,više-niže usko-široko,debelo-tanko, veće-manje, blizu-daleko,
 • zna da upoređuje predmete po du-žini, po visini, po veličini, po daljini,
 • može da crta,da boji da zaokružuje predmete,
 • oblike bojama, da pridru-žuje,spaja,
 • klasifikuje oblike po duži-ni,visini,veličini,debljini,
 • da oblike na razne načine boji, crta,
 • shvata odnose relacija,većeg-manjeg,šireg –užeg, tanjeg-debljeg,uskog-širokog, bliskog i dalekog,
 • shvata da oblici mogu biti različite boje,dužine,veličine,visine…
DRUGI  RAZRED CILJEVI I ZADACI
MATEMATIKA

1.       Boje, Duže-Kraće, Više-Niže,

Usko-Široko, Debelo –Tanko

2.        Veće-Manje, Blizu-Daleko, Lijevo-Desno

3.       Iznad-Ispod, Ispred-Između-Iza

4.        Upoređivanje brojeva do 10

5.        Prethodnik i sljedbenik do 10;

6.       Predstavljanje brojeva na brojevnoj liniji;

Desetica kao skup jedinica

7.       Sabiranje brojeva u prvoj desetici

8.       Oduzimanje brojeva u prvoj desetici

9.       Sabiranje i oduzimanje brojeva u prvoj desetici

 • razlikovati predmete po boji, duljini, širini…

·        opisati predmete prema njihovim karakteristikama

·        identificirati na ilustraciji situacije koje će ih dovesti do odgovora na postavljena pitanja orijentisati u prostoru

·        (blizu – daleko, lijevo – desno).

 • razlikovati predmete po veličini i položaju

·        opisati predmete prema njihovim karakteristikama

·        identificirati na ilustraciji situacije koje će ih dovesti do odgovora na postavljena pitanja odrediti neposrednog sljedbenika i prethodnika datog broja

·        predstaviti brojeve na brojevnoj linijioznačiti prethodnika i sljedbenika broja

·        povezati brojeve prema osobinama-opisati brojeve i njihove nazive u sabiranju

·        identificirati sabirke i zbir

 • samostalno izvode računsku radnju sabiranja izračunavati zbirove
 • demonstrirati primjere sabiranja
 • pokazivati način sabiranja
 • rješavati numeričke zadatke
 • koristiti matematičke simbole
 • razvijati vještinu sabiranja do automatizacije
 • procijeniti vrijednost rezultata sabiranja
 • objasniti postupak sabiranja brojeva
 • dati primjere zadataka
PRVI RAZRED         CILJEVI I ZADACI
MUZIČKA KULTURA

1.      Zvukovi oko nas

2.      Pjevanje „Đak veseljak“

3.      Upoznavanje s dječijim muzičkim instrumentima (Orfov instrumentarij)

4.      Pjevanje „Šaputanje“

5.      „Naši instrumenti“ – izrada instrumenata

6.      Brojalica „Tužibaba Reza“

·        učenici će se upozanti sa zvukovima

·        usvojiće pjevanje pjesmica: đak veseljak,šaputanje“

·        moći će da odbrojavaju brojalicu“tužibaba reza“

·        moći će da izrade dječije instrumente

·        pjevati naučene pjesmice,skandirati brojalice, slušanjem muzike prepoznati i nabroajti muzičke instrumente u muzičkoj kompozicji

·        polušati osmisliti melodiju;odsvirati melodiju pjesme

·        uočavanje i sviranje melodije uz pomoć triangla

·        moći lilovno predstaviti svoja osjećanja na osnovu slušanja pjesmice

·        moći pljeskati dlanom o dlan (u taktu po dobama),lupkati prstom u ritmu,tapšati po koljenima,svirati na muzičkim instrumentima po želji,taktu ili ritmu

·        naučiti pjevati tiho u kolu,dramatizirati pjesmicu oponašajući

·        pjevati i plesati uz muzičke igre

·        uočavanje i sviranje melodije uz pomoć triangla

·        moći lilovno predstaviti svoja osjećanja na osnovu slušanja pjesmice

DRUGI RAZRED CILJEVI I ZADACI
MUZIČKA KULTURA

1.      Dječije stvaralaštvo:Izmišljamo melodiju na zadani tekst

2.      Muzička igra ”Čvorak, čvorak”

3.      Dječije stvaralaštvo: Improvizacija na Orffovom  instrumentariju

4.      Pjevanje i sviranje – M. Ibrahimbegovoć-Salihović ”Rodila se nota”

5.      Brojalica- Valjevac- G. Vakuf  ”Jedan dodan, digin disin”

6.      Slušanje muzike – G.B. Pergolesi ”Gdje je onaj cvijetak žuti”

·        pjevati naučene pjesmice,skandirati brojalice, slušanjem muzike prepoznati i nabroajti muzičke instrumente u muzičkoj kompozicji

·        polušati osmisliti melodiju;odsvirati melodiju pjesme

·        uočavanje i sviranje melodije uz pomoć triangla

·        moći lilovno predstaviti svoja osjećanja na osnovu slušanja pjesmice

·        moći pljeskati dlanom o dlan (u taktu po dobama),lupkati prstom u ritmu,tapšati po koljenima,svirati na muzičkim instrumentima po želji,taktu ili ritmu „Čvorak,Čvorak“

·        naučiti pjevati tiho u kolu,dramatizirati pjesmicu oponašajući „Berem,berem grožđe“

·        pjevati i plesati uz muzičke igre“Rodila se nota“

·        uočavanje i sviranje melodije uz pomoć triangla

·        moći lilovno predstaviti svoja osjećanja na osnovu slušanja pjesmice „Gdje je onaj cvijetak žuti“

 • razvoj estetskog ukusa ; razvoj ljubavi , interesa i pozitivnog stava za umjetničku muziku ; doživljaj slušane kompozicije ; razvoj sposobnosti izražavanja muzičkog iskustva verbalno
 • razvoj muzičkog mišljenja , muzičke pažnje , slušnih percepcija i muzičkog pamćenja ; razvijanje estetske osjetljivosti za umjetničku muziku
PRVI RAZRED         CILJEVI I ZADACI
LIKOVNA KULTURA

 1. Ja i moj prijatelj
 2. Crtanje-moja škola,
 3. Moja učiteljica ,
 4. Kakvu bih olovku volio,
 5. Rad po tekstu,
 6. Moje selo,
·        moći će da crta svoje prijatelje i sebe,

·        da nacrta svoju školu,da je naslika i oboji sa bojama,

·        da koristi relaciju veliko-malo; škola je velika spram učenika,

·        da iskaže svoje mišljenje putem crteža,kakvu bi olovku htio-la,

·        da zna da na osnovu teksta koji budu učili prikažekroz crtež događaje,

·        likove,životinje, da može da prikaže crtežom svoje selo kako izgleda,

DRUGI RAZRED CILJEVI I ZADACI
LIKOVNA KULTURA

1.      “Sjećanje na ljeto“ – crtež, linija, flomaster

2.      „Moja učionica“ – rad po direktnom posmatranju, kompozicija, drvene boje

3.      „Muzika: tiho-glasno“ – rad po mašti, slikanje, osnovne boje, ritam, akvarel

4.      „Jedno slovo u mnogo verzija“ – rad prema tekstu, crtanje, linija i tačka, ritam, flomasteri

5.      „Plodovi jeseni“ – likovna umjetnost kao inspiracija, boja i ploha, kolaž papir

„List“ – rad po direktnom posmatranju, crtež. Tople boje, drvene boje

·        Na osnovu sjećanja na ljeto nacrtati flomasterima crtež korsiteći se kontrastom linija

·        Posmatrajući nacrtati kompoziciju učionice upotrebljavajući i koristeći se drvenim bojama

·        Prepustiti se maštanju i na osnovu mašte slikati rad upotrebljavajući osnovne boje u akvarelu

·        Nacrtati rad prema usvojenom i pročitanom tekstu

·        Proširiti svoja saznanja o lniji i tačkama

·        Moći koristitit flomastere pri crtanju slova

·        Posmatrajući nacrtati upotrebljavajući i koristeći se drvenim bojama toplim bojama

PRVI RAZRED         CILJEVI I ZADACI
TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ

1.      Zdravstveno preventivni sadržaji: lična higijena

2.      Elementarna igra „Školica“

3.      Procjena držanja tijela, mjerenje visine i tjelesne mase

4.      Ritmika i ples: hodanje-ritam pokreta skandiranjem, pljeskanjem i topotom

5.      Procjena eksplozivne snage: skok udalj iz mjesta

6.      Elementarna igra: „Ptice u gnijezda“

·        uočiti i shvatiti važnost vježbe pravilnog kretanja

·        uvježbati različite oblike hodanja i kretanja

·        igrati igru „imena sposobnosti

·        penjati se na švedske ljestve,na poligonu u prirodi uz brdo

·        izvoditi vježbe pravilno i tačno,puzati  ispod niskih prepreka ,stolica,stolova,potrbuške i na leđima

·        razumjeti važnost tjelesnog trčanja i tjelesnih aktivnosti za zdrav život ,trčati u prirodi

·        igrati igre s loptom

·        uvježbati vođenje lopte jednom rukom ( lijevom i desnom)

·        uočiti i shvatiti važnost vježbe pravilnog puzanja

·        uvježbati različite oblike hodanja i kretanja

·        igrati igru „između dvije vatre“

·        moći će bacati i gađati drugove loptom i hvatati loptu objema rukama

TREĆI RAZRED CILJEVI I ZADACI
TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ

1. Prirodni oblici kretanja; različiti oblici hodanja i trčanja

2. Igra ,,Imena sposobnosti”

3. Puzanje na boku, potrbuške na leđima

4. Igre s loptom: Vođenje lopte rukom u jednom pravcu

5. Puzanje: potrbuške i na boku

6. Igre loptom: Igra boja ,,Između dvije vatre”

·        uočiti i shvatiti važnost vježbe pravilnog kretanja

·        uvježbati različite oblike hodanja i kretanja

·        igrati igru „imena sposobnosti

·        penjati se na švedske ljestve,na poligonu u prirodi uz brdo

·        izvoditi vježbe pravilno i tačno,puzati  ispod niskih prepreka ,stolica,stolova,potrbuške i na leđima

·        razumjeti važnost tjelesnog trčanja i tjelesnih aktivnosti za zdrav život ,trčati u prirodi

·        igrati igre s loptom

·        uvježbati vođenje lopte jednom rukom ( lijevom i desnom)

·        uočiti i shvatiti važnost vježbe pravilnog puzanja

·        uvježbati različite oblike hodanja i kretanja

·        igrati igru „između dvije vatre“

 • moći će bacati i gađati drugove loptom i hvatati loptu objema rukama

VAŽNIJI DATUMI U TOKU PODTEME

 • 08.09. – Dan borbe protiv nepismenosti;
 • 15.09. – Međunarodni dan demokratije
Zapažanja učitelja o usvojenoj temi:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum:                                                                                    Učitelj /ica:

bez naslova

Priručnici za učitelje koji rade u kombinovanim odjeljenjima

734013_256160481187791_1613008304_n625461_256160847854421_1525327232_n

480880_256160977854408_963146169_n

480626_256160624521110_1964428303_n

cooltext1788747175

Istaknuto

Prvi pismeni ispit iz matematike u 3.razredu


Iako je Zakon rekao da opisno ocjenjivanje učenika na području Osnovnih škola u Tuzlanskom kantonu ostaje od sada samo u prvom razredu,ipak potreban je da se izmijeni Pravilnik o ocjenjivanju učenika u školama Tuzlanskog kantona,koji treba da donese ministar. Međutim,dok se to ne desi, na snazi ostaje stari pravilnik o ocjenjivanju, a koji je rekao da se učenici od prvog do trećeg razreda ocjenjuju opisno. Na kraju 3. razreda, učitelj učenike ocjenjuje brojčanim ocjenama,koje će potkrijepiti pismenim obrazloženjem.

PRVI PISMENI ISPIT IZ MATEMATIKE

Istaknuto

Tematsko planiranje u trećem razredu


Da bi učitelj mogao da u svome odjeljenju izvrši tematsko planiranje nastave,treba da prije toga postavi sebi nekoliko jasnih pitanja na koje treba da daje precizne,jasne i razumne odgovore. Važna pitanja za svakog učitelja su:

1.Zašto treba da planiram ?

2.Šta sve treba da sadrži taj plan ?

3.Koji će biti dijelovi moga plana ?

4.Koje su to teme nastavnih oblasti ?

Zašto učitelj treba da planira svoj rad?

Ako nemaš plana nećeš stići nikad ni do cilja. Kako ćeš znati svoj cilj, ako nemaš nikakvog plana ?

Planiranjem svog rada ,učitelj će se bolje oraganizovati , učenici će znati šta treba da nauče, a čim budu upoznati sa zadacima koje će im dati, učenici će brže ,lakše i bolje usvojiti. Nijedan plan nije isti, i on treba da bude isti. Svaki učitelj najbolje poznaje svoje učenike, njihove sposobnosti,koliko dugo,daleko i duboko učenici mogu,žele i hoće da idu pravim putem do cilja. Učitelj treba planiranjem rada da u svome razredu uvaži razvojne karakteristike svakog učenika. Plan treba da ima svoje ogledalo, u kojem će se ogledati učenička saznanja, instrumente kojim će učitelj pratiti “ono što učenici rade”,zatim učitelj treba da bude poput “lupe i mikroskopa” gdje će u svome razredu uočavati i posmatrati, a onda na osnovu toga procjenjivati znanja , učeničke vještine , spoznati individulane  ineterse kao i sposobnosti učenika.

Svaki učitelj treba da ima plan radnog dana. Taj plan treba da znaju i učenici u razredu.  Planiranjem jednog radnog dana učitelj teži da dođe do svojih želja koje je osmislio ( željenih rezultata-ishoda nakon učenja). Plan treba da sadrži i opisan način kako će jedan učitelj da dođe do tih svojih želja (ishoda učenja).

Plan radnog dana učitelja nije ništa drugo nego mapa i karta za jednog učitelja,kojom će doći do krajnjeg cilja u jednom radnom danu. Šta ta karta (mapa) može donijeti jednom učitelju ?

 1. Bolji način učenja i rada na nastavi
 2. Bolju organizaciju učitelja u jednom radnom danu
 3. Daje preciznuiju i jasnu sliku realizovanja nastavnih sadržaja
 4. Na osnovu te karte i mape,učitelj dobija nalaze i rezultate u svojoj školskoj laboratoriji ,za sljedeće korake rada
 5. Pomaže učitelju, da nacrta plan za dalju pomoć individualnim potrebama učenika

Da izvrši samoprocjenu svoga rada i svoje mape ,koju će naredni čas poboljšati ili dopuniti                                                                                                                                                                                                                                                                                  Za svaki plan potrebno je odrediti cilj učenja neke teme ili temtaske cjeline.                                                                                     Ako treba da danas da idemo u voćnjak -moramo znati “ZAŠTO” idemo uopšte u taj voćnjak.                                                     Šta je cilj našeg odlaska u taj voćnjak?                                                                                                                                              Ciljevi odlaska u voćnjak mogu biti različiti?                                                                                                                            Voćnjak možemo posjetiti da vidimo kakvo je voće u njemu zasađeno,ili može biti neki drugi cilj;                                                Možemo otići u voćnjak da uberemo dozrelo voće u voćnjaku itd….                                                                                                   Tako je i sa našim planom,učitelj mora ZNATI šta je njegov cilj u današnjem radnom danu i planu koji će sebi iscrtati,odnosno kartu na osnovu koje će se kretati da bi došao sa učenicima do jasnog cilja.  Opet se vraćam na primjer voćnjaka i priče o njemu. Ako je cilj da danas idemo ubrati dozrelo voće u njemu. Onda moramo prije nego što to uradimo dati jasne zadatke prema sposbnostima onih koji to treba da urade. Ako napravimo pretpostavku da to treba da urade naši učenici,onda će normalno svaki učitelj koji poznaje najbolje svoje učenike da odredi i različite zadatke,pa će reći: oni koji su visoki u razredu,oni će brati sa grana voće, oni koji su male visine oni će brati voće koje bude padalo na zemlju, a oni koji su izrazito jaki (recimo muškarci) oni će da tresu ta stabla voćki tako da će svi učenici učestovati u toj berbi,ali će imati svaki svoje zadatke pri tome.  Učitelj će obilaziti i pratiti rad učenika,tamo gdje treba on će podsticati, nekima i pomoći, ali njegov posao je da cijelo vrijeme uglavnom prati,podstiče, vrši organizaciju, posmatra i procjenjuje rad svojih učenika. Na sličan način učitelj kao i sa voćnjakom,treba da u svome planu rada naznači kroz učenje niz ishoda koji će mu reći o tome šta je njegov cilj, a s druge strane će kazati šta to on želi da njegova djeca ZNAJU, MOGU i u stanju su PRIMIJENITI  na kraju određenog vremenskog perioda, kako bi taj cilj dosegli. Mnogi učitelji danas često imaju nedoumice oko postavljanja određenih ciljeva. Da bi lakše shavtili šta određuju ovi ciljevi,navest ću sljedeći primjer;              Neki je putnik tražio pomoć od jednog žitelja grada                                                                                                                              Pomozi mi, ne znam kojim putem dalje!
– Zavisi o tome kuda  želiš stići.
– Pa nemam nekog bog zna cilja , svejedno mi je.
– Ako ti je svejedno, onda možeš bilo kojim putem-reče žitelj. Za one koji ne znaju kamo idu, svi su putevi dobri.
Nijednim ne stižu do cilja.      Ovdje dolazimo do pojma kompetencija!  Ali šta su to kompetencije ?                                             1366238726-hungary-beats-kazakhstan-in-ice-hockey-world-championship-match_1969109 Kompetencije su  paket znanja, vještina i ponašanja usmjereni na efikasno rješavanje problema i obavljanje nekog zadatka
da bi se ostvario željeni cilj.

 Znanje:istorija hokeja, pravila igre u hokeju, način korištenja klizaljki na ledu , načini upravljanja rekvizitima u hokeju…
Vještine: klizati se po ledu, koristiti čaljke (čvale), održati ravnotežu, komunicirati u kriznim situacijama…
Ponašanja: rješavati probleme, ne paničiti, motivisati se da nastaviš i ne odustaneš uprkos umoru i prednosti u odnosu na protivnika…

Učiteljov plan treba da uskladi čeitri ključne komponenete:

 • ciljeve i ishode učenja
 • tehnike i aktivnosti  u učenju
 • strategije za formativno praćenje
 • ocjenjivanje postignuća učenika

 

 

 

Istaknuto

Model pismenog ispita iz Moje okoline i Matematike


U završnom dijelu  septembra mjeseca,planirani su pismeni ispiti učenika iz nastave Moja okolina i Matematika.

Nastava matematike : Cilj nastavnika je da kod učenika provjere učenička znanja

 • Prepoznaju, zapisuju, čitaju i uspoređuju brojeve do 100.
 • Zbrajaju i oduzimaju  bez prelaza do 100.
 • Prepoznaju podatke koji su poznati i koji su nepoznati u jednadžbama i nejednadžbama

te učeničke sposobnosti;

 • Sposobnost upotrebe matematičkog jezika  i simbola.

PRVI PISMENI ISPIT IZ MATEMATIKE

 

Nastava moje okoline : Cilj nastavnika je da kod učenika provjee učenička znanja:

o ljudima, biljkama i životinjama u ljeto;
– o promjenama u prirodi i prirodnim procesima na biljkama i životinjama u ljeto;
– o vrtu i radovima u vrtu tokom ljeta; na njivi i radovima na njivi u toku ljeta;
– o voćnjaku i vinogradu u tokom ljeta;
– o voću i povrću koje dozrijeva u ljeto;
– o žitaricama i industrijskim biljkama, njihovom uzgajanju i upotrebi;
– o razlikama između zeljastih i drvenastih biljaka;
– o životnim zajednicama; o vrtu, voćnjaku, livadi, šumi.

kao i sposobnosti učenika:

 • Prepoznaju značajke ljeta, uočavaju promjene na biljnom i životinjskom svijetu u ljeto.
 • Uočavaju razliku između vrta, voćnjaka, vinograda i njive.
 • Razlikuju voće od povrća.
 • Prepoznaju žitarice prema zrnevlju.
 • Razlikuje drvenaste od zeljastih biljaka
 • Posmatraju, prepoznaju,  zaključuju.

PRVI PISMENI ISPIT ZNANJA IZ MOJE OKOLINE

 

Svaki nastavnik bi trebao da koristi modele ZOT-a, sa bodovanjem koje će ga lakšim putem dovesti do približne brojčane ocjene svakog učenika pojedinačno!

 

Istaknuto

Šta je tematsko planiranje nastave ?


“Pod pojmom školskog kurikuluma podrazumijevamo sve sadržaje, procese, aktivnosti koji su
usmjereni na ostvarivanje ciljeva i zadataka obrazovanja kako bi promovirali intelektualni,
osobni, društveni i fizički razvoj učenika. On obuhvata osim službenih programa nastave i
neformalne programe, te obilježja koja stvaraju školski imidž, kao što su kvalitetni odnosi,
briga o jednakosti suprotnosti, o vrednovanju primjera koji postavljaju kriterij škole i načine na
koji je ta škola organizirana i vođena. Nastavni i poučavajući stilovi snažno utječu na kurikulum
i u praksi ne mogu biti odvojeni od njega.”
Izvor: Alistair Ross,2000, DES, 1985.

3

NASTAVNA TEMA:
Po sadržajnom određenju veoma je slična pojmu nastavne, odnosno predmetne cjeline.
Razlika između nastavne cjeline i nastavne teme može biti samo u obimu sadržaja: cjelina je šira od teme

Tematizacijom nastavnih programa pojedinih predmeta nastoji se da predmetne cjeline odnosno teme po svom opsegu i unutarnjoj strukturi sadržaja što adekvatanije odraze i izraze jedinstvenost (cjelovitost, sintetičnost)

Tematsko planiranje i pripremanje može se izvoditi u sveskama ili na posebnim obrascima, odnosno na svakom pogodnom papiru za pisanje pripreme. Utematskoj pripremi potrebno je istaći vrijeme obrade, redni broj nastavne jedinice, broj časova za obradu, utvrđivanje ili vježbanje, zatim, vrednovanje znanja učenika, praktične radove, izvore znanja i obavezno, zapažanja o realizaciji nastavne teme, odnosno pojedinih nastavnih jedinica. Dobro je još planirati mjesto izvođenja nastave, aktivnosti nastavnika/ ca i učenika/ ca, te zadatke za individualizirani rad učenika i eventualno, zadake za provjeru znanja učenika/ ca. Posebnu pažnju treba posvetiti odnosu broja časova obrade u donosu na broj časova utvrđivanja, ponavljanja ili vježbanja.
U tematskom pripremanju, kao što je navedeno, potrebno je predvidjeti izvore znanja. Posebnu pažnju treba obratiti na planiranje i izvođenje praktičnih radova (pripremanje materijala i pribora, izvođenje ogleda), određenih posmatranaj u prirodi, upotreba drugih audiovizuelenih sredstava kao što je TV, pripremi i izboru tekstova i ostalih izvora znanja.
10646663_503642273106276_5864342216538252064_n
Obavezan sastavni dio tematskog pripremanja su zapažanja o realizaciji planiranih nastavnih sadržaja. U tim zapažanjima je potrebno svakodnevno bilježiti ostvarivanje nastave, teškoće na koje se naišlo u toku realizacije, prednosti ili nedostatke nekih metoda rada, prijedloge za poboljšanje uspjeha učenika/ ca. Ovakav način koristi nastavniku/ ci za poboljšanje njegovog osobnog rada. Bez ovoga bilježenja i korigiranja rada na osnovu zapaženih nedostataka, rad nastavnika/ ca neće služiti osobnom usavršavanju i podizanju nastavnog procesa na viši nivo.
Sedmični plan rada

Tematsko planiranje je najpogodnije raditi u tzv. tematskim mapama. Tematske mape su omoti u kojima se nalaze cjeloviti pregledi nastavih cjelina sa svim naprijed navedenim elementima.
4

Zatim, u nju se odlažu i pripreme za neposredan rad sa učenicima/ cama, sav štampani materijal o sadržaju teme,
6
i za bilješke o realizaciji nastavnih sadržaja.
9

Samo tako napravljena tematska mapa osigurava djelotvorniju obradu nastavnih sadržaja u budućnosti.
1962742_506364332834070_5258263795521731035_n

Predmetna tematizacija nastavnih sadržaja jedna je od bitnih karakteristika novih nastavnih programa .Tematizacijom nastavnih sadržaja može se ostvariti idejna koncentracija koja odgovara karakteru središnje tematike
1467213_503637653106738_2329035267962970959_n

Tematsko planiranje podrazumijeva izradu globalnog plana u obliku niza tema za cijelu školsku godinu (globalni, orjentacijski, tematski plan. Izbor, redoslijed i sadržaj tema treba da bude rezultat studijskog  proučavanja nastavnogprograma
imajući na umu idejna, metodološka i  savremena didaktička načela. 32

1

Priča 001

123

4

2

6

sp
1231-2
1-3
2-3
cooltext1788747175

Istaknuto

Tematsko planiranje u četvrtom razredu


Školski priručnik pod nazivom”Tematsko planiranje nastave” je prijedlog modela tematskog plana prema tematskim cjelinama koje su određene NPP-za 4. razred bez obzira na udžbenike u Fedarciji BiH. Priručnik sadrži tematski plan kocipiran prema godišnjim dobima, i prema tematskim cjelinama. Svaka tematska cjelina u okviru šire oblasti sadrži mrežni plan rada  sa integrisanim sadržajima iz svih predmeta u 4. razredu osim Vjeronauka i Stranih jezika. Nakon svake tematske cjeline dati su odgovarajući ishodi učenja  i ZOT-ovi za evaluciju nastavne tematske cjeline. Sve to prate posebo i pažljivo odabrane slike. Priručnik je namijenjen nastavncima koji rade u 4. razredu Osnovne škole.

bye.jpg

Školski priručnik koji sadrži slikovito nastavno gradivo isplanirano u 4.razredu kroz tematske cjeline sa ishodima učenja ,dodacima ček-lista,ZOT-ovima,obrascima za ocjenjivanje i dr.materijalom za jednog učitelja i nastavnika
Školski priručnik koji sadrži slikovito nastavno gradivo isplanirano u 4.razredu kroz tematske cjeline sa ishodima učenja ,dodacima ček-lista,ZOT-ovima,obrascima za ocjenjivanje i dr.materijalom za jednog učitelja i nastavnika

432

1

Sadržaj priručnika možete pogledati na linku: Tematsko planiranje nastave u 4. razredu

cropped-cropped-sa.jpg

cooltext1788747175

Istaknuto

Učiteljska sveska 1


 

SI1

SI2

SI3

 

 

 

Sveska sa ispisanim ishodima učenja za učitelje prvih ,drugih i trećih razreda u kantonima u kojima se u prva tri razreda vrši opisno ocjenjivanje i praćenje napredovanja učenika..

Klikom na naziv možete preuzeti primjer sveske koja je u pdf.formatu.

bye.jpg

Sveska sa ishodima učenja u 1. razredu

Sveska sa ishodima učenja u 2. razredu

Sveska sa ishodima učenja u 3. razredu

Istaknuto

Ishodi učenja u trećem razredu


OB

PRIMJERI OPISNOGA OCJENJIVANJA – VJEŠTINE, SPOSOBNOSTI I POSTIGNUĆA
Učenica/učenik ima/pokazuje:
• snažnu unutarnju motivaciju za usvajanje matematičkih sadržaja
• pokazuje znatiželju i zanimanje za matematičko gradivo
• sigurno znanje
• bogato predznanje
• izrazitu mentalnu kondiciju.
Učenica/učenik:
• bez teškoća rješava numeričke zadatke
• bez teškoća rješava tekstualne zadatke
• bez teškoća rješava problemske zadatke
• uči s razumijevanjem i ima razvijeno logičko zaključivanje
• s lakoćom odvaja bitno od nebitnoga
• vješto prelazi s jedne aktivnosti na drugu
• sposobna/sposoban je za samostalno učenje sadržaja, ali s pomanjkanjem interesa
• samostalno izvodi pravila i zaključke
• rado uči uspoređivanjem i otkrivanjem novoga

• posvećuje pažnju svakom zadatku
• usvaja s potpunim razumijevanjem i na razini samostalne primjene
• voli rad u grupi
• aktivna/aktivan je prilikom učenja novoga gradiva
• uči s razumijevanjem i svjesno usvaja znanje
• bez teškoća obrazlaže matematičke postupke
• s lakoćom pristupa rješavanju, ali zbog površnosti često/katkada griješi
• primjenjuje naučeno u praksi
• otežano usvaja matematičke sadržaje pa bi im trebalo posvetiti više pažnje
• pokazuje slabu motivisanost za spoznavanje matematičkih sadržaja
• razumije, ali ne zna obrazložiti odgovarajuće matematičke zakonitosti
• znanje primjenjuje s djelimičnim razumijevanjem
• nije samostalna/samostalan u radu, ali ulaže napor pa uz poticaj i vođenje može biti uspješna/uspješan
• uz primjeren napor mogla/mogao bi biti uspješna/uspješan u usvajanju matematičkih sadržaja
• odustaje kada treba uložiti veći trud
• ne napreduje jer nije dovoljno uporna/uporan i temeljita/temeljit u radu
• dovršava rad uprkos teškoćama na koje nailazi
• darovita/darovit je
• marljiva/marljiv i uporna/uporan, zainteresirana/zainteresiran te aktivna/aktivan na času.

Učenica/učenik bi trebala/trebao:
• brže i s više razumijevanja izvoditi zaključke
• aktivnije pratiti nastavu i sudjelovati u radu
• redovnije pisati domaće zadaće.
Učeničino/učenikovo je predznanje/znanje matematičkih sadržaja:
• skromno
• prosječno
• na početnoj razini
• na osrednjoj razini
• na vrlo visokoj razini
• na najvišoj razini.
Interes, aktivnost i rezultati variraju.
Uz više samostalnoga rada kod kuće rezultati bi bili bolji.
Poticaji učenici/učeniku djeluje ohrabrujuće.
Pozitivna ocjena djeluje stimulativno.
Uz više rada postignuća bi bila bolja.
Treba je/ga neprekidno poticati na rad.
Učenica/učenik:
• zadatke rješava uz poticaj i vođenje
• treba više raditi na postizanju urednosti u pisanju

• treba smanjiti broj pogrješaka u pisanim radovima
• treba ulagati više truda
• katkad ju/ga pretjerana brzopletost dovodi do grešaka u pisanju
• teško se koncentrira u radu jer joj/mu drugi lako odvrate pažnju.

PRIMJERI OPISNOGA OCJENJIVANJA – OBRAZOVNA POSTIGNUĆA
Učenica/učenik:
• samostalno/uz pomoć čita, zapisuje i broji do 100
• razumije upoterbu slova kao znaka za broj
• samostalno/uz pomoć uspoređuje i matematičkim zapisom izražava odnos među brojevima do 100
• samostalno/uz pomoć zapisuje dvocifrene brojeve u obliku: a · 10 + b;
• u potpunosti je/djelomično je/nije ovladala/ovladao postupkom sabiranja i oduzimanja višekratnika broja 100
• u potpunosti je/djelomično je/nije ovladala/ovladao postupkom sabiranja dvocifrenoga i jednocifrenoga broja
• u potpunosti je/djelomično je/nije ovladala/ovladao postupkom oduzimanja jednocifrenoga broja od dvocifrenoga broja
• shvata ravninu kao neograničenu ravnu plohu i likove kao dio ravnine
• samostalno/uz pomoć geometrijskim priborom crta i označava pravu i polupravu
• samostalno/uz pomoć geometrijskim priborom crta dužinu kao dio prave i ističe njezine krajnje tačke
• u potpunosti je/djelomično je/ne poznaje jedinice za mjerenje dužine
• samostalno/uz pomoć mjeri zadanu dužinu jediničnom dužinom
• samostalno/uz pomoć, uredno/neuredno geometrijskim priborom prenosi zadane dužine
• samostalno/uz pomoć, uredno/neuredno geometrijskim priborom crta dužine zadane dužine
• u potpunosti je/djelomično je/nije ovladala/ovladao postupkom množenja zbira brojem
• u potpunosti je/djelomično je/nije ovladala/ovladao postupkom množenja
• u potpunosti je/djelomično je/nije ovladala/ovladao postupkom dijeljenja
• samostalno/uz pomoć, uredno/neuredno geometrijskim priborom crta prave
• samostalno/uz pomoć, uredno/neuredno geometrijskim priborom crta
• u potpunosti je/djelomično je/ne poznaje jedinice za mjerenje zapremine tečnosti (litra, decilitar) samostalno/uz pomoć
• u potpunosti je/djelomično je/ne poznaje jedinice za mjerenje mase (gram, dekagram, kilogram) i zapisuje ih samostalno/uz pomoć

 

 

Istaknuto

Ishodi učenja iz nastave TiZO 3


SI3

Cilj je tjelesnog i zdravstvenog odgoja osposobiti učenike za primjenu teorijskih i motoričkih znanja koja omogućuju samostalno tjelesno vježbanje radi veće kvalitete življenja. Tjelesni odgoj mijenja osobine i razvija sposobnosti, čima izravno osigurava promicanje zdravlja kao nezamjenjivog čimbenika svih ljudskih aktivnosti.
Zadaci tjelesnog i zdravstvenog odgoja u osnovnoj školi trajno su usmjerene na:
• usvajanje teorijskih i motoričkih znanja za svakodnevne motoričke aktivnosti, djelotvorno korištenje slobodnog vremena i snalaženje u urgentnim situacijama;
• zadovoljavanje potrebe za kretanjem i poticanje samostalnoga vježbanja;
• uključivanje u sportske klubove i razvijanje interesa za osobni napredak u različitim sportskim aktivnostima;
• usvajanje znanja o samostalnoj kontroli tjelesnog vježbanja;
• upoznavanje sa zakonitostima rasta i razvoja temeljnih antropoloških obilježja;
• usvajanje znanja o očuvanju i promicanju zdravlja;
• praćenje sastava tijela i prevencija pretilosti;
• razvijanje i njegovanje higijenskih navika;
• promicanje općih ljudskih vrijednosti;
• omogućavanje osobne afirmacije učenika;
• osposobljavanje za timski (grupni) rad;
• aktivan boravak u prirodi.

OPISNO OCJENJIVANJE U NASTAVI TZO
Učenica/učenik u potpunosti/djelomično:
• osvijestila/osvijestio je važnost potrebe redovnog nošenja odgovarajuće odjeće i obuće
• usvojila/usvojio je osnovne higijenske navike
• razumije važnost bavljenja tjelesnim aktivnostima
• pridržava se pravila ponašanja u prostoru za vježbanje
• razumije ispravnost osnovnih položaja (stav, sjed, čučanj, klek, upor,
vis…) i kretnih strukutura (hodanje, trčanje, naskakanje, saskakanje,preskakanje…)
• usvojila/usvojio je temeljna motorička znanja
• poštuje pravila igre
• spremno sudjeluje u suradničkim aktivnostima
• u timskim igrama poštuje protivnika
• motoričko gibanje izvodi pravilno i povezano, s lakoćom; gibanje je automatizirano

Istaknuto

Ishodi učenja iz nastave LK 3


1

ODGOJNA POSTIGNUĆA
Učenica/učenik:
• rado sudjeluje u grupnom radu
• aktivna/aktivan je prilikom usvajanja novih sadržaja
• s lakoćom pristupa rješavanju, ali zbog površnosti često/ponekad griješi
• nije samostalna/samostalan u radu, ali ulaže napor pa uz poticaj i vođenje može biti uspješna/uspješan
• odustaje kada treba uložiti veći trud
• ne napreduje u svladavanju novih likovnih tehnika zbog nedovoljne upornosti i temeljitosti u radu.
Interes, aktivnost i rezultati variraju. Ocjene su rezultat skromnijih sposobnosti, ali i nezainteresiranosti i nedovoljnog rada.
Poticaji učenici/učeniku djeluju ohrabrujuće.
Pozitivna ocjena djeluje stimulativno.
Potrebno ju/ga je neprekidno poticati na rad.
Učenica/učenik se veseli otkrivanju novih spoznaja.

OBRAZOVNA I FUNKCIONALNA POSTIGNUĆA
Učenica/učenik bi trebala/trebao aktivnije pratiti nastavu i sudjelovati u radu.

Učenica/učenik ima/pokazuje:
• znatiželju za sadržaje koji se obrađuju
• bogatstvo ideja
• razvijenu vizualnu percepciju (sposobnost zapažanja)
• sposobnost preoblikovanja – redefinicije
• prepoznaje likovne zakonitosti i pojavu, ali je u primjeni nesigurna/nesiguran
• razumije, ali ne zna obrazložiti odgovarajuće likovne zakonitosti
• uočeni likovni problem primjenjuje s djelomičnim razumijevanjem
• originalna/originalan je u rješavanju zadataka
• razrađuje ideju u detalje.
Učenica/učenik je:
• kreativna/kreativan u razradi novih ideja na osnovi usvojenog likovnog problema
• darovita/darovit je, marljiva/marljiv i uporna/uporan, zainteresirana/ zainteresiran za upoznavnaje novih likovnih tehnika te aktivna/aktivan na satu
• darovita/darovit je, marljiva/marljiv i uporna/uporan, zainteresirana/ zainteresiran za upoznavnaje vizulanih sadržaja te aktivna/aktivan na satu.
Učeničine/učenikove motoričke sposobnosti su skromne/prosječne/dobro razvijene/izuzetno dobro razvijene.
Učenica/učenik pokazuje poseban interes za crtanje/slikanje/3D oblikovanje.

IZAŽAVANJE CRTEŽOM
• Učenica/učenik se odlično/dobro/slabo služi izražajnim mogućnostima slikarskih tehnika.
• Učenica/učenik odlično/dobro/slabo uočava proporcije u prirodi i na umjetničkim djelima.
• Učenica/učenik pokazuje poseban interes za crtanje po promatranju.
• Učenica/učenik odlično/dobro/slabo uočava razliku između strukturnih i obrisnih linija.
• Učenica/učenik odlično/dobro/slabo uočava različite linijske motive u okolini.
• Učenica/učenik se u svom radu odlično/kreativno/maštovito koristi izražajnim mogućnostima komponiranja različitim linijama.
• Učenica/učenik pokazuje poseban interes za izražavanje u crtačkoj tehnici olovke/tuša/flomastera.

KOLORISTIČKO I TONSKO IZRAŽAVANJE
• Učenica/učenik se odlično/dobro/slabo služi izražanim mogućnostima slikarskih tehnika.
• Učenica/učenik odlično/dobro/slabo uočava, razlikuje i opisuje nijanse i odnose među bojama.
• Učenica/učenik se odlično izražava bojama, koristi se mnoštvom različitih nijansi kao i izražajnim mogućnostima kolorističkih kontrasta.
• Učenica/učenik pokazuje poseban interes za slikanje po promatranju.
• Učenica/učenik pokazuje poseban interes za izražavanje u slikarskoj tehnici akvarela/tempera/pastela/kolaža.
• Učenica/učenik je izrazito kreativan u kombiniranju različitih tehnika.
3D OBLIKOVANJE
• Učenica/učenik se odlično/dobro/slabo služi izražanim mogućnostima tehnika 3D oblikovanja.
• Učenica /učenik odlično/dobro/slabo uočava, razlikuje i opisuje prostorne odnose.
• Učenica/učenik odlično/dobro/slabo uočava i opisuje različite vrste masa u okolini i na umjetničkim djelima.
• Učenica/učenik odlično/dobro/slabo uočava i opisuje različite površine u okolini i na umjetničkim djelima.
• Učenica/učenik odlično/dobro/slabo se koristi različitim prostornim odnosima u svom likovnom radu.
• Učenica/učenik u svom se radu odlično/kreativno/originalno koristi izražajnim mogućnostima komponiranja različitim vrstama masa.
• Učenica/učenik je odlično/dobro/slabo svladao tehničke zakonitosti i mogućnosti izražavanja u kiparskoj tehnici gline/papira/plastike/žice.

GRAFIČKO IZRAŽAVANJE
• Učenica/učenik se odlično/dobro/slabo služi izražajnim mogućnostima grafičkih tehnika.
• Učenica/učenik je odlično/dobro/slabo svladao tehničke zakonitosti i mogućnosti izražavanja u grafičkoj tehnici karton-tiska

.
RAZUMIJEVANJE I VRJEDOVANJE OSNOVNIH ODNOSA U UMJETNIČKOM DJELU
Učenica/učenik:
• samoinicijativno se uključuje u interpretaciju likovnoga djela
• samoinicijativno se uključuje u analizu likovnih radova drugih učenika
• uočava odnose među likovnim elementima, ali nije samostalna/samostalan u donošenju zaključaka.

Istaknuto

Ishodi učenja iz nastave BHS 3


 

PIN

 

KNJIŽEVNOST
• zamjećuje i izdvaja temu u proznome i poetskome tekstu
• uspješno zamjećuje ponavljanja u stihu, srofi i pjesmi radi isticanja ili naglašavanja neke ideje ili zvučnoga doživljaja pjesme
• prepoznaje šaljivu pjesmu među drugim pjesmama
• s lakoćom/uz pomoć povezuje događaje i likove proznoga teksta s vremenom i mjestom radnje
• uspješno određuje osnovna obilježja lika prema izgledu, ponašanju,govoru
• uočava uspoređivanje dvaju pojmova po sličnosti (usporedba)
• razlikuje pripovijetku od bajke po stvarnim događajima i likovima nasuprot nestvarnima
• samostalno zamjećuje osobine likova u basni i izvodi zaključak u obliku poruke
• prepoznaje dječji roman kao složeniji prozni tekst o djeci i njihovim pustolovinama
• razlikuje igrani film za djecu od animiranoga filma i uspješno prepričava filmsku priču

• pokazuje interes za slušanje radijskih emisija, rado raspravlja o njima i zamjećuje zvučna izražajna sredstva
• vješto pronalazi traženu obavijest u dječjoj enciklopediji služeći se  abecednim redom
JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE
Učenica/učenik:
• razumije/djelomično razumije/ne razumije imenice kao vrstu riječi
• razlikuje/djelomično razlikuje/ne razlikuje opće i vlastite imenice
• razlikuje/djelomično razlikuje/ne razlikuje jedninu i množinu imenica
• primjenjuje/djelomično primjenjuje/ne primjenjuje pravilo (znanje)
o pisanju velikoga početnog slova u imenima voda,polja i planina u zavičaju
• prepoznaje/djelomično prepoznaje/ne prepoznaje umanjenice i uvećanice kao vrstu imenica
• pravilno/nepravilno izgovara i piše glasove č i ć u manjenicama na -ić,-čić, -čica i u uvećanicama na -čina
• pravilno/nepravilno izgovara i piše skupove ije/je/i/e u češće  umanjenicama i uvećanicama
• razlikuje/djelomično razlikuje/ne razlikuje glagole kao riječi kojima izričemo šta ko radi ili šta se događa
• prepoznaje/djelomično prepoznaje/ne prepoznaje glagol u rečenici prema pitanjima šta netko radi, šta se događa
• pravilno koristi/djelomično pravilno rabi/nepravilno koristi rečenične znakove u nabrajanju
• prepoznaje/ne prepoznaje i razlikuje/ne razlikuje monolog od dijaloga
• uljudno sudjeluje u svakodnevnim komunikacijskim situacijama
• potrebno je razvijati uljudnost u svakodnevnim komunikacijskim situacijama
• ostvaruje/ne ostvaruje samostalni govorni nastup
• ostvaruje samostalni govorni nastup uz poticaj
• zamjećuje/djelomično zamjećuje/ne zamjećuje ulogu neverbalne komunikacije
• ovladao je/djelomično je ovladao/nije ovladao pojmovima govornik, sugovornik, slušatelj, poruka
• razlikuje/ne razlikuje zamišljeni događaj od stvarnoga
• samostalno pripovijeda o stvarnome i izmišljenome događaju
• pripovijeda o stvarnome i izmišljenome događaju uz pomoć i poticaj
• aktivno sudjeluje u stvaranju zajedničke priče prema zadanom poticaju oblikujući jedan ili nekoliko događaja, poštujući uzročno-posljedične veze
• sudjeluje na poticaj u stvaranju zajedničke priče prema zadanom poticaju oblikujući jedan ili nekoliko događaja, poštujući uzročnoposljedične veze
• u stvaranju zajedničke priče prema zadanom poticaju oblikujući jedan ili nekoliko događaja, sudjeluje skromnijim doprinosom, ima teškoća u određivanju uzročno-posljedične veze
• razlikuje/djelomično razlikuje/ne razlikuje obavijest od ostalih vrsta pisanoga teksta i usmene poruke
• oblikuje/djelomično oblikuje/ne oblikuje usmenu i pisanu obavijest
• izvješćuje/izvješćuje uz pomoć o obavljenome zadatku držeći se hronološkog slijeda događaja
• oblikuje i piše/djelomično točno oblikuje i piše sastavak uz poticaj i bez njega
• pri oblikovanju sastavka potrebna je stalna pomoć
• izražajno glasno čita dramski tekst (igrokaz) poštujući vrjednote govorenoga jezika
• glasno čita dramski tekst (igrokaz), ali je potrebno dodatno uvježbavati poštivanje vrednota govorenoga jezika
• aktivno sudjeluje u dramskim improvizacijama
• treba ju/ga poticati na sudjelovanje u dramskim improvizacijama
• sudjeluje u raspravi poštujući uljudbena pravila i tuđe mišljenje
• sudjeluje u raspravi poštujući uljudbena pravila, ali ne poštuje tuđe mišljenje i pokušava nametnuti svoje
• nerado sudjeluje u raspravi – sluša raspravljanje ostalih, ali ne želi iznijeti svoje mišljenje.
Opisno praćenje vještine čitanja
Učenica/učenik:
• čita tečno poštujući vrjednote govorenoga jezika; razumije pročitano;samostalno ispravlja pogrješke u čitanju
• uglavnom čita tečno; teže čita višesložne riječi; djelomično razumije pročitano; ispravlja pogrješke u čitanju na poticaj
• čita teže; griješi pri čitanju riječi (izostavlja glas, dodaje glas, točno čita samo početak riječi); dulje riječi čita slovkajući; teže razumije pročitano.

Istaknuto

Ishodi učenja iz nastave MK 3


Opisne ocjene
Opisne ocjene za stupanj razvoja intonacije i opsega glasa mogu biti formulirane na
sljedeći način:
– učenica/učenik ima vrlo razvijen opseg glasa i tačno intonira određena melodijska
kretanja i skokove
– učenica/učenik ima razvijen opseg glasa, ali je nesigurna/nesiguran u intoniranju
melodijskih kretanja i skokova bez podrške drugih
– u okviru opsega svoga glasa učenica/učenik dobro intonira melodijske fraze
– učenica/učenik ima slabo razvijen opseg glasa i intonaciju
– učenica/učenik pokazuje napredak u intoniranju melodije i postupno razvija opseg
svoga glasa
– u potpunosti memorira i reproducira zadane melodijske fraze
– djelomično memoriše i reprodukuje zadane melodijske fraze
– ne uspijeva ispravno u cijelosti memorisati i reprodukovati zadanu melodijsku frazu.
Opisne ocjene za stepen razvoja ritma i metra mogu biti predstavljene na sljedeći način:
– učenica/učenik ritamski je i metrički stabilna/stabilan; tačno i u potpunosti memoriše
i reprodukuje ritamske fraze
– učenica/učenik ritamski je i metrički djelomično stabilna/stabilan; memoriše i reprodukuje ritamske fraze s manjim odstupanjima
– učenica/učenik ritamski je i metrički nestabilna/nestabilan; nije u mogućnosti tačno i
u cijelosti memorisati i reprodukovati zadane ritamske fraze.

 

Istaknuto

Globalna tema ili nastavna jedinica


skolski-dnevnik-dnevnik-foto-kurir-610x457Danas imamo dosta toga,što je ostalo nedorečeno,ali niko se i ne trudi da to i bude tako. Produkt je svega toga šarenilo po razrednim knjigama. Zašto je to tako?
Naime prije nekoliko godina, u razrednim knjigama u prva četiri razreda, upisivali su se godišnji planovi sa nastavnim jedinicama uz oficijelni broj časova. Danas u razrednoj knjizi piše Godišnji plan prema globalnim temama. Tu nastaje problem ,jer teme su date u nastavnom planu i programu,ali za njih nije dat broj časova,nego je to ostavljeno samim učiteljima da taj posao odrade i prilagode svako sebi u školi.
Danas savjetnici uglavnom prilikom posjete negoduju učitelje jer umjesto tema za planiranje upisuju gotove naslove koje postoje u udžebenicima koje izdaju izdavačke kuće. Evo jedan primjer da tek pogledamo tu razliku.
Nakon planiranja broja časova, koji su danas samo u savremenoj nastavi ,ja bih to nazvao ovako 3 časa u jednom času,i to ovako: uvodni dio: ponavljanje glavni dio: usvajanje novog i vježbanje te,završni dio: provjeravanje znanja. Dakle gube se časovi za metodički oblik; obrada, vježbanje i ponavljanje, provjeravanje.
Samim tim, kod upisivanja dnevnih aktivnosti nema potrebe više za upisivanjem tipa časova ( a nekad se i to upisivalo obavezno)
Nastavni plan i program sa temama u okviru šire jedne teme:
Tema: Biljke i životinje
Predmet: Moja okolina
Uže nastavne teme / nastavne jedinice/ nastavni sadržaji:
Živa bića i njihova staništa
Živa bića su povezana među sobom i sa neživom prirodom
Velika i mala živa bića
Promjene žive i nežive prirode
Nastanak i rast životinja i biljaka, vrste i održavanje
Uočavanje promjena na biljkama i životinjama u različita godišnja doba,
Koristi od biljaka i životinja
Domaće i divlje životinje, kućni ljubimci, mladunčad životinja, (naročito domaćih)

Naslovi nastavnih jedinica u udžbeniku
Život na njivi
Život na livadi
Život u šumi
Život u bari
Povezanost žive i nežive prirode
Velika i mala bića
Promjene žive i nežive prirode
Čovjekov životni put
Ishrana ljudi
Ishrana životinja
Koristi od biljaka
Opasnosti u šumi i na livadi
Voće
Povrće
Koristi od domaćih životinja
Domaće životinje i njihovi mladunci
Divlje životinje i njihovi mladunci
Kućni ljubimci
Uradi u učionici

E sad,ako pogledamo u udžbeniku je sve obuhvaćeno NPP-om ,ali je i na neki način raščlanjeno i pijednostavljeno,dok je u NPP-u sve uopšteno.
Nažalost, u razrednim knjigama stoje često naslovi iz udžbenika,na što kroz razgovor sa savjetnicima, dolazimo do zaključka da je to pogrešno. Prema savjetnicima, i njihovim uputama, ipak u Rzrednoj knjizi treba da stoje nazivi tema i u godišnjem planu,i i u dnevnim aktivnostima, a ne naslovi iz udžbenika.

Na kraju bih rekao ono 100 ljudi, 100 ćudi… nešto se uvijek ima reći.

cooltext1788747175

Istaknuto

Mape uma kroz učenje pjesme


Nakon već sedam dana vježbi i treninga o crtanju i izradi mapa uma,moji učenici II 4 razreda su od jučer svečano krenuli da samostalno izrađuju i prave mape uma. Naravno nije moguće odmah očekivati da  učenici izrade neku sređenu mapu uma,ta njihova mapa je kao što i sami vidite više nalik  tehnici grozd,koja je slilčna tehnici mape uma. Učenici su učili pjesmicu “Nebeska crtanka”. Zadatak je bio da kod kuće nauče tu pjesmicu recitovati.  Sutradan sam im napravio jedno iznenađenje,gdje sam rekao da će sada pokušati da samostalno uradesvoju prvu mapu uma,nalik onoj koje smo crtali prethodnih dana i rekao sam im da na sredini A4 formata lista ucrtaju jedan jajoliki oblik i da u njega upišu riječ i naslov pjesmice “Nebeska crtanka”, a onda da se sjete koje se riječi sppominju u toj pjesmici i da ih napišu oko tog naslova pjesmice. U nastavku vam donosim tekst pjesmice u cjelosti,a onda jednu dječiju mapicu koja je samostalno urađena bez moje pomoći.

NEBESKA CRTANKA

Gledam oblake, pa mi se čini,
svaki na nešto liči:
jedan je lađa na pučini,
drugi vitez u nekoj priči.

I kako nebo smjenjuje sliku,
bjelasasti se obaci vuku,
odjednom spaziš na vidiku
dva riđa bika kako se tuku.

I malo dalje ,na planini,
medvjed ogromnih šapa korača,
od drugog ti se oblaka čini,
da vidiš dugobradog vrača.

Na drugoj strani,kao sa slike,
koju sunčevi zraci zrače,
oblaci liče na zlatne ptice,
nebo na more i kupače.

NC 001

nc2 001

Danas smo imali medijsku kulturu,pa su učenici radili svoju drugu po redu mapu na temu televizija . Na kraju časa sam tražio da nacrtaju svoju mapu uma na temu “televizor”. evo šta je jedna djevojčica nacrtala.
tv 001

Najbitnije je da učenici razmišljaju da pomoću oluje ideja kreiraju svoje asocijacije. Nikad ne kažite,nikad. Pokušajte šta vas košta. Vježbom dolazite sigurno do učeničkih interesovanja prema izradi mapa uma.

Zdravi,živi i vesli bili.

Istaknuto

Pravilnik o opisnom ocjenjivanju


U prvom polugodištu prvog razreda osnovne škole, nastavnik razredne nastave prati postignuća učenika ali
ga ne ocjenjuje, nego ga vaspitnim postupcima i mjerama podstiče i priprema na vrednovanje i ocjenjivanje njegovog uspjeha i postignuća. Roditelj ima obavezu pratiti učenikovo pohađanje nastave, njegov rad i napredovanje, te pomagati nastavniku u rješavanju učenikovih poteškoća u vaspitno-obrazovnom procesu.
Roditelj ima pravo biti obavještavan, usmeno i pismeno, o redovitosti pohađanja nastave, radu, zalaganju, uspjehu i vladanju svog djeteta. Postignuća učenika u kontekstu realizacije vaspitno-obrazovnih ciljeva i zadataka se iskazuju opisnom ocjenom u prva tri razreda osnovne škole, a numeričkom ocjenom na skali od 1 do 5, na kraju trećeg razreda i od četvrtog do devetog razreda. Brojčane ocjene na kraju trećeg razreda moraju biti pismeno obrazložene.Tokom praćenja razvoja učenika, u rubriku bilježaka u imeniku, upisuju se samo ona zapažanja iz člana 2. stav (1) ovoga pravilnika koja su nastavniku u praćenju učenika uočljiva, a učeniku i roditelju razumljiva, te koja nastavniku mogu pripomoći u konačnom ocjenjivanju uspjeha iz nastavnog predmeta.Postignuće učenika se utvrđuje i ocjenjuje u odjeljenju, grupi, individualnim i grupnim oblicima: razgovorima i ispitivanjem, izradom pisanih, grafičkih, praktičnih,tehničkih i drugih zadataka, rješavanjem zadataka objektivnog tipa, višeminutnim kontrolnim provjerama znanja, nastupima i drugim odgovarajućim oblicima i postupcima.Provjeravanje i ocjenjivanje učenika treba provoditi tako da se:
– poštuje učenikova ličnost,
– podstiče učenikovo samopouzdanje i njegov osjećaj napredovanja,
– podstiče aktivno učešće učenika u nastavi i vannastavnim aktivnostima,
– učeniku omogućuje da se sam javi za provjeru znanja,
– obezbjede jednake šanse svim učenicima,
– razvijaju radne navike i obezbijedi kontinuiran i ujednačen rad učenika,
– učenik osposobljava za samoučenje, samoprocjenu svog znanja i procjenu znanja drugih učenika.
Uspjeh učenika u svakom predmetu se ocjenjuje po elementima najmanje dva puta u jednom polugodištu.
Ocjenjivanje ne smije vremenski biti raspoređeno samo na kraj ocjenjivačkog razdoblja.
Nastavnik je obavezan obavještavati roditelja na individualnim razgovorima i roditeljskim sastancima
o učenikovoj motivaciji, interesu i razvoju njegovih sposobnosti, te o njegovom radu, zalaganju, uspjehu,
izostancima i vladanja najmanje četiri puta u nastavnoj godini.
Ako roditelj ne dolazi na individualne razgovore i ne prisustvuje roditeljskim sastancima, nastavnik je
dužan blagovremeno pismenim putem obavijestiti roditelja o učenikovim poteškoćama ili neuspjehu.
Na zahtjev roditelja, svaki nastavnik je dužan tokom nastavne godine dati obavijesti o postignućima i
uspjehu učenika u nastavnom predmetu, odnosno vaspitno-obrazovnom području.
Ako nastavnik odbija roditelju dati pravovremene i potrebne obavijesti o postignućima i uspjehu učenika,
roditelj će o tome obavijestiti direktora škole i inspekciju za obrazovanje.
Direktor je obavezan razmotriti svaki pismeni prigovor roditelja na primjenu elemenata i mjerila pri
provjeravanju i ocjenjivanju učenika, te na ponašanje nastavnika na nastavnom času.
Ako većina roditelja na roditeljskom sastanku smatra da određeni nastavnik neobjektivno ocjenjuje,
odnosno da su njegovi postupci i ponašanje u provjeravanju i ocjenjivanju učenika neprimjereni, takvi prigovori uvrstiće se u dnevni red odjeljenjskog, odnosno nastavničkog savjeta.
Ako odjeljenjski, odnosno nastavnički savjet,nakon rasprave, većinom glasova zaključi da su roditeljski
prigovori na rad i ponašanje određenog nastavnikaopravdani, direktor je prema tom nastavniku obavezan
preduzeti mjere i postupke iz svoje ovlasti, u skladu sa zakonskim propisima.
U skladu s odredbama ovog pravilnika pod praćenjem napredovanja učenika u razrednoj nastavi treba
podrazumijevati sistematsko i kontinuirano praćenje nivoa učeničkih postignuća, ne samo na planu znanja i
sposobnosti, nego na svim područjima koja su navedena kao sadržaj vaspitno-obrazovnih ciljeva i zadataka.
Praćenje podrazumijeva i bilježenje pojedinosti tokom opservacije koje mogu koristiti roditeljima ili
specijalizovanim stručnjacima u pružanju podrške ili direktne pomoći učeniku.
Opisno ocjenjivanje je verbalno iskazivanje ishoda vaspitno-obrazovnog rada (pomoću riječi deskriptora) iskale procjene tih ishoda radi identifikacije početnog stupnja, narednih koraka, identifikacije eventualnih teškoća i planiranja mjera za prevazilaženje tih teškoća.
Opisno ocjenjivanje se primjenjuje u I, II i III razredu, s tim da se na kraju III razreda izvodi brojčana
ocjena koja mora biti pismeno obrazložena za svaki predmet posebno, kao i za opšti uspjeh.
U opisnom ocjenjivanju, nastavnik razredne nastave ima obavezu da prati napredovanje učenika, u svim
nastavnim predmetima procjenjuje znanje, vještine, sposobnosti, interese, motoričku spremnost i spretnost,
kooperativnost, a na osnovu definisanih operativnih ciljeva i zadataka i definisanih ishoda ukupnih vaspitno-
-obrazovnih aktivnosti.Ocjena iz likovne kulture, muzičke kulture, tjelesnog i zdravstvenog vaspitanja posebno mora djelovati poticajno u smislu prepoznavanja smisla i dara za likovni i muzički izraz, odnosno spretnost i ljepotu pokreta.Nastavnik mora poštovati učenikove mogućnosti i sposobnosti.
Nastavnik razredne nastave ima obavezu da vodi evidenciju o napredovanju učenika, eventualnim zastojima, izuzetnom napredovanju i aktivnostima koje preduzima na planu stvaranja pretpostavki za ispoljavanje individualiteta svakog učenika.Nastavnik razredne nastave je u obavezi da u vođenju pedagoške dokumentacije poštuje načela struke i nauke, obezbijedi razumljivost opisne ocjene koja je istovremeno usmjerenje za dalje korake u učenju i ukupnom napredovanju.
Nastavnik ima obavezu da primjenjuje savremene oblike i metode nastavnog rada, i da ih prilagođava
individualnim mogućnostima učenika.Praćenje napredovanja učenika je stalna aktivnost i podrazumijeva sve situacije u vaspitno-obrazovnoj djelatnosti, bez obzira na metode i oblike rada.

izvor: Pravilnik o praćenju i vođenju dokumentacije u OŠ.

 

Istaknuto

Kontinuirano praćenje učenika


10646663_503642273106276_5864342216538252064_n10309348_504049386398898_1584935383794424505_n

Opisno ocjenjivanje je mukotrpan i zahtjevan,ali i jako ozbiljan proces,gdje svaki učitelj mora da pristupi studiozno i dobro se pripremi,jer samo pregledom učeničkog rada,ne stiče se dovoljno jasna slika o znanjima i sposobnostima svakog djeteta. U svrhu svega toga učitelj treba da upozna svoje odjeljenje dobro i prilagodi mu i izradi čitav set obrazaca,tabela,ček lista procjene i opisnog praćenja napredovanja učenika u radu i učenju.  Pri tome je potrebno odrediti jasne i precizne ishode učenja,spram znanja i sposobnosti učenika u svome odjeljenju. Nakon togaučitelj treba da roditelje upozna sa svim ishodima učenja,da bi roditelji mogli lakše djelovati i adekvatno pomoći svojoj djeci u učenju i radu. U nastavku slijedi nekoliko primjera obrazaca,tabela,ček lista za opisno praćenje i napredovanje učenika. 123456 8 7 Sedmični izvještaj10 Na kraju svega sužava se krug i polako se stvara kompletna finalna slika koja se upoređuje sa brojčanom ocjenom ser Iz svega ovoga vidimo da je opisno ocjenjivanje dugotrajan i jako složen način praćenja učenika u odjeljenju,iako mnogi učitelji danas izbjegavaju ovakav i sličan način praćenja rada učenika,ipak ovakav način detaljnijeg analiziranja svakoga učenika pojedinačno,može samo dati jasnu i cjelokupnu stvarnu sliku svakoga učenika u vašem odjeljenju. Ovakav način,daće učitelju precizne i jasne rezultateo znanjima i sposobnostima svakoga učenika pojedinačno u razredu. Zdravi,živi i veseli bili ! cooltext1788747175

Istaknuto

Pisanje lektire kroz mape uma


medin_rodjendan

Nakon objašnjenja kako kulturu izražavanja pišemo i učimo pomoću mapa uma,danas ćemo se  pozabaviti sa temom kako da učenike privučemo da zavole lektiru i kako da im olakšamo da brže i na lakši način usvoje čitanje i učenje lektire. Tu uvijek se pozivam na čudo nazvano mape uma. Potrebno je da svaki nastavnik kod učenika potiče prije svega razmišljanje. Pisanjem određenih tema ,naslova lektira kod učenika se razvija razmišljanje, kreiraju se asocijacije koje učenike prvo padnu na pamet,a koje slobodno možemo da zapisujemo oko centralne teme. Učenici ne moraju uopšte da daju tačne odgovore,bitno je da učenici učestvuju,da se ne osjećaju zapostavljeni i treba ih uključiti i dobiti samu njihovu pažnju a da jednostavno iskažu svoje mišljenje. Recimo skoro sam sa učenicima drugoga razreda odradio prvu lektiru i bio sam jako zadovoljan učeničkim interesom i znanjem kada je u pitanju građenje što više riječi i asocijacija koje se direktno ili indirektno vezuju za određenu temu lektire. Na tablu sam zalijepio jedan hamer-papir,i onda sam na sredini tog papira nacrtao proizvoljan oblik jedan jajasti oblik u koji sam upisao naslov naše prve lektire- Medin rođendan. Onda sam tražio od učenika da samostalno kažu što više riječi koje im padnu na pamet. Učenici su kroz prvi razred i čitanje već imali određena znanja o medvjedu,da je to šumska životinja i onda je veoma bilo jasno da će se tu naći neke riječi kao što su: medvjed, med, pčela, lisica, šuma, vjeverica, zec, drveće, ptice, to su samo neke riječi koje su učenici nabrajali i koje su izlazeći pojedinačno samostalno upisivali oko centralne teme naziva lektire. Ovo su jasni pokazatelji ,koliko su učenici bili odmah na početku zainteresovani za taj naslov lektire,i koliko su razmišljalii jednostavno uključili se aktivno u građenje asocijacija koje su na očigled blizu ili vezuju se za određenu temu.  Prije negošto smo počeli uopšte da se upoznajemo i čitamo ovu lektiru,sa učenicima sam uradio ovakvu tehniku grozda i olujom ideja smo došli do ovakve jedne jako lijepe mape uma. Ono što bih želio posebno da istaknem jeste prije svega to da učitelji i učiteljice treba da podstiču svoje učenike da slobodno iskazuju svoje misli,da ne prekidaju učenika kada počne da priča i da bez obzira koliko to bilo tačno,ili polutačno ,ne treba učenike ubijati u pojam govoreći,ne to ne može, nisi ni blizu ,kakve veze ima sad ta riječ sa ovom temom,pogledaj malo bolje, razmisli više itd. To će automatski da zatvori usta učeniku i onda smo dobili više štete nego dobiti kod takvih učenika. Podsticati učenike da iskazuju ono što misle i bitno je da oni uvijek treba da nešto kažu,jer to je samo još jedna jako dobra vježba razvijanja i jačanja dječijeg govora. MR Naravno da ovakve asocijacije će biti teža, onima koji tek počinju sa učenicima da rade,mape uma,tu je težište na učiteljima koji će pripremiti pitanja koja će podsticati učenike da daju jasne asocijacije na osnovu tehnike predviđanja. Dakle, tražim od učenika da pokušaju da predvide o lektiri ,šta bi se moglo dalje kriti u ovoj našoj lektiri,naravno određenim pitanjima. Šta mislite o očemu je riječ u ovoj lektiri ?   Učenike privlači veliki centralni krug gdje će neko reći o medinom rođendanu. Ovdje sad imamo već razvijanje jako dobre situacije gdje učenici počinju da se aktivno uključuju i razmišljaju,na osnovu asocijacija gradimo osnovna obilježja lektire koje radimo tek kada pročitamo određeno djelo,a sada predviđamo i pogađamo te elemente. Znači već smo otkrili zajednički kroz ovu tehniku; temu i predmet pričanja naše lektire. Pokušat ćemo dalje da otkrijemo mjesto radnje u lektiri. Gdje se ova priča mogla desiti ? Od učenika sam dobijao različita mišljenja; u pećini, na livadi, u šumi. Zašto? Čitajući asocijacije koje su date,učenici već znaju staništa ovih životinja; pećina (medvjed spava zimski san); livada ( spominje se pčela, ptica ), šuma je već data u asocijacijama (jedna djevojčica je povezala i rekla da je to sve bilo u šumi,gdje je sama dopunila svoje izlaganje,jer medvjed,ptice,vjeverica,jež, zec i drveće svi se nalaze u šumi). Ovdje je već bilo otkriveno razumijevanje djela lektire, a onda sam postavio jedno pitanje,gdje sam pitao učenike Šta mislite da će se u ovoj priči dogoditi ? Oni su me gledali,pa su onda gledali u mapu,tišina je trajala nekoliko minuta,poslije čega je ustao jedan dječak i rekao; Ja mislim da će ovdje lisica nešto zabrljati. Onda se prosuo smijeh po razredu. Ja sam ga pitao-zašto to misliš? A on mi kaže-pa gdje god smo do sada čitali priče,ako se u njemu našla lisica,ona je uvijek nešto htjela da bude zla. Sjeća se priče o lisici i gavranu (kada je lisica prevarila gavrana za sir), zatim od priče Medeni kada je medeni liječio lisicu itd. Učenici već imaju veliko predznanje i nije ni čudo što sam dobijao ovakve odgovore, na lektiru koju još niko nije ni pročitao,jer su sve lektire bile na stolu i zatvorene,tako smo se dogovorili,htio sam da učenici što više razmišljaju. Onda sam tražio od učenika da sada pokušamo da malo dublje razmislimo o već poznatim činjenicama o lektiri. Ponovo sam stavio drugi hamer-papir i tražio sam da zatvore oči ,zamisle da su i oni pozvani na taj rođendan i onda dok su zamišljali,ja sam spremio drugu mapu uma,gdje su na toj mapi već davali konkretnije aoscijacije i pojmove . Nakon toga sam kroz opet neka pitanja tražio od učenika da još razmišljaju i da aktivno djeluju. Pitao sam učenike,da vi idete na taj rođendan,kako bi ste vi otišli na taj rođendan ?  Oni su u glas svi rekli kupili bi medi pokolon. (logično učenici znaju da kada idu na rođendane da treba da idu sa poklonom slavljeniku) Medvjedu kupujemo poklon. Dobro ako bi ste išli na rođendan,vratimo se na prvu mapu ,pa kažite,koga biste voljeli da vam se od ovih životinja pridruži na tom rođendanu. Rekli su: vjeverica, zec, ptica, jež. Niko od njih nije htio da na rođendanu bude lisica. Pitao sam zašto? Oni su rekli -da ona nije dobra osoba. Dobro dalje sam napisao na hamer: Na rođendanu će biti: vjeverica,zec, ptica,jež. Dobro idemo dalje; ako bi ovi vaši drugovi koje ste nabrojali bili na rođendanu; koje bi oni poklone mogli da donesu medvjedu? Onda su oni rekli; Zec će donijeti kupus i mrkvu. Vjeverica neka donese orahe i žir. Ptica nek donese medvjedu malo grančica, trebaće mu da se utopli preko zime. Jež neka mu donese puno lišća,da ima medo gdje leći. Sve ovo sam zapisao na list papira i stvorili smo kroz ovo sve jednu malte ne gotovu priču.  A onda na kraju smo dobili još jednu mapu uma. MR Na kraju to bi bilo uglavnom to. Učenici su imali zadatak da pročitaju ovu lektiru,kod kuće i da uporede svoje predviđanje sa istinskom lektirom. Jedan od zadataka je bio naravno i bogaćenje riječnika gdje sam tražio od djece da svaku riječ koja je nepoznata,napišu i bilježe obavezno u svojoj svesci. Sigurno će učenici kada budu radili zadatak kod kuće lakše da zapamte,koji su likovi u lektiri,zatim mjesto radnje, kao i sami sadržaj pričanja. Zadatak još jedan za učenike je bio da nacrtaju kako bi izgledao po njima taj rođendan na koji su bili pozvani od strane medvjeda. Na drugom času slijedi zajedničko čitanje i zajednička analiza lektire ,opet kroz mapu uma,ali  naravno sada malo drugačiju od ove. Toliko o učenju lektire pomoću mapa uma. Zdravi,živi i veseli bili. Sve vaše komentrae,slobodno pišite i objavljujte. ;)

Istaknuto

Integracija nastavnih sadržaja


IZVEDBENI (OPERATIVNI) MJESEČNI TEMATSKI PLAN RADA

Predmet:  Moja  okolina

Razred:  I -4                                                                        mjesec: septembar                           školska godina: 2013 /2014.

                                                                                                       I.sedmica : od 2.9 –6.9. 2013
 

1.

Tema: Škola

„Ja u svojo školi“

 

obrada

Znati: naziv škole,ime učitelja,drugova i drugarica,razred

Moći: prepoznati svoga učitelja,drugove i drugarice

Razumjeti: da u školu treba dolaziti redovno,drugi dom učenika

 

2.

Tema: Škola

„Školska zgrada

 

obrada

Znati: školu,učionicu,predmete u učionici imenovati

Moći: opisati bića i predmete u svojoj učionici

Razumjeti: važnost ponašanja na nastavi i času

                                                                                                       II.sedmica : od 9.9 – 13.9. 2013
 

3.

Tema: Škola

„Prostorije u školi.Uposlenici u školi“

 

obrada

Znati: prostoriju,uposlenike imenovati,nabrojati u školi

Moći: opisati prostorije u školi,školske radnike i njihov posao

Razumjeti: važnost kulturnog odnosa i ponašanja prema školi

 

4.

Tema: Škola

„Škola,moj drugi dom. Pravila ponašanja“

 

obrada

Znati: imenovati i nabrojati pravila ponašanja u školi i učionici

Moći: nabrojati i dopuniti neka pravila ponašanja u razredu

Razumjeti: važnost poštovanja svih pravila ponašanja u školi

                                                                                                       III.sedmica : od 16.9– 20.9. 2013
 

5.

Tema: Škola

„Prava i obaveze učenika“

 

obrada

Znati: nabrojati osnovna prava i obaveze učenika u školi

Moći: uočiti i nacrtati neka prava i obaveze djece u školi

Razumjeti: važnost postojanja prava i obaveza učenika

 

6.

Tema: Škola

„Higijena i školski pribor“

 

obrada

Znati: o higijeni, školskoj torbi,stvarima,imenovanje škoslkih stvari

Moći: opisati izgled školske torbe,uočiti razliku školskih stvari

Razumjeti: važnost održavanja i uređivanja higijene torbe i stvari

                                                                                                       IV.sedmica : od 23.9 – 27.9. 2013
 

7.

Tema: Škola

„Zadaci za ispitivanje znanja učenika“

 

provjeravanje

Znati: kako treba raditi pismene radove, upoznati se sa tim

Moći: pravilno raditi na zadacima,zaokružiti,spojiti,nacrtati…

Razumjeti: tačnost rješavanja, preciznosti  i urednostu radu

 

8.

Tema: Jesen

„Voće“

 

obrada

Znati: imenovati jesenje promjene,dozrelo voće u jesen,nabrojati

Moći: opisati izgled voća u jesen, nacrtati jesenje plodove

Razumjeti: potrebu uzgoja voća čovjeka,važnost rada u voćnjaku

 

 

 

IZVEDBENI (OPERATIVNI) MJESEČNI TEMATSKI PLAN RADA

Predmet:  Matematika

Razred:  I -4                                                                        mjesec: septembar                                 školska godina: 2013 /2014.

                                                                                                       I.sedmica : od 2.9 –6.9. 2013
 

1.

Tema: Škola

„Uvodni čas“

 

obrada

Znati: o matematici, koju svesku i udžbenik koristimo

Moći: pravilno uočiti svesku na kvadratiće, udžbenik matematike

Razumjeti: važnost očuvanja sveski i udžbenika urednim u torbi

 

2.

Tema: Škola

„Upoređivanje prema boji“

 

obrada

Znati: imenovati predmete i osnovne boje,crvena,žuta,plava

Moći: tačno uočavati osnovne boje,bojiti,crtati,spajati,koristiti ih

Razumjeti: važnost razlike  predmeta među osnovnim bojama

                                                                                                       II.sedmica : od 9.9 –13.9. 2013
 

3.

Tema: Škola

„Upoređivanje prema dužini“

 

obrada

Znati: pojam duže-kraće, imenovati odnos predmeta,riječima

Moći: pravilno upoređivati predmete prema dužini,crtati i bojiti

Razumjeti: važnost uočavanja predmeta prema dužini

 

4.

Tema: Škola

„Upoređivanje prema širini“

 

obrada

Znati: pojam šire-uže,imenovati odnos predmeta prema širini

Moći: pravilno upoređivati predmete po širini,crtati,bojiti,spajati

Razumjeti: postupak upoređivanja predmeta prema širini

                                                                                                       III.sedmica : od 16.9 – 20.9. 2013
 

5.

Tema: Škola

„Upoređivanje prema visini“

 

vježbanje i ponavljanje

Znati: pojam više-niže, imenovati predmete prema visini

Moći: upoređivati predmete prema visini, crtati,zaokruživati,spajati

Razumjeti: postupak upoređivanja predmeta prema visini

 

6.

Tema: Škola

„Upoređivanje prema debljini“

 

obrada

Znati: pojam deblje-tanje; imenovati predmete prema debljini

Moći: upoređivati predmete prema debljini,crtati,zaokruživat,spajati

Razumjeti: postupak upoređivanja predmeta prema debljini

                                                                                                       IV.sedmica : od 23.9 – 27.9. 2013
 

7.

Tema: Škola

„Odnos:veće-manje“

 

vježbanje i ponavljanje

Znati: pojam veće-manje; prepoznati šta je veće,a šta manje

Moći: određivati odnos među predmetima,crtati,zaokruživat,spajati

Razumjeti: postupak upoređivanja odnosa veće-manje

 

8.

Tema:Jesen

„Odnos: blizu-daleko “

 

provjeravanje

Znati: pojam blizu-daleko; prepoznati šta je blizu,a šta daleko

Moći: određivati odnos među predmetima,crtati,zaokruživat,spajati

Razumjeti: postupak upoređivanja odnosa bliže-dalje,najdalje

 

 

 

IZVEDBENI (OPERATIVNI) MJESEČNI  TEMATSKI  PLAN   RADA

Predmet:  Bosanski jezik

Razred:  I -4                                                                                            mjesec: septembar                                                                     školska godina: 2013 /2014.

 

                                                                                                       I.sedmica : od 2.9 –6.9. 2013
 

1.

Tema: Škola

„Ovo sam ja“

 

obrada

Znati: pravilno i lijepo govoriti,imenovati sebe i svoje drugove i drugarice

Moći: nacrtati i obojiti svoj portret; uočiti drugove i drugarice u razredu

Razumjeti: važnost crtanja svih dijelova čovjeka,glave,trupa i udova

 

2.

Tema: Škola

„Bića (prepoznavanje i imenovanje, zapažanje osobina)“

 

obrada

Znati: nabrojati imena bića; ljudi,biljaka i životinja; opisati ih svojim riječima

Moći: objasniti razliku između ljudi i biljaka,životinja,međusobno;ruke,noge

Razumjeti: važnost razlikovanja bića,međusobno jedni od drugih;razlike

 

3.

Tema: Usvajanje štampanih slova latinice

Predmeti (prepoznavanje i imenovanje, zapažanje osobina)

 

 

obrada

 

Znati: o predmetima,neživa bića; stvari,nabrajati predmete iz neposredne okoline

Moći: praviti predmete od različitih materijala,uočiti razlike predmeta i bića

Razumjeti: važnost razlike između predmeta i bića međusobno

                                                                                                       II.sedmica : od 9.9 –13.9. 2013
 

4.

Tema: Škola

„Vježba diskriminacije i artikulacije glasova“

 

obrada

Znati: imenovati sliku  sa upotrebom pravilne artikulacije glasova

Moći: uvježbati izgovor pojedinh glasova;v,l,r,j,lj,b,p,s,z,c

Razumjeti: važnost pravilnog i jasnog izgovora svih glasova kad se nešto imenuje

 

5.

Tema: Škola

Razvijanje jezičkog osjećaja posredstvom imitacije“

 

 

obrada

Znati: o mimiki, gesti,uočavanje mimike,geste,o kojoj se mimiki radi

Moći: izvoditi određene geste i mimiku,oponašati tijelom i glasovima nešto

Razumjeti: način i postupak pravilnog izvođenja geste i mimike pokretima

 

6.

Tema: Škola

Namjerne i spontane imitacione igre“

 

 

 

 

Znati: o imitaciji, izvođenju i pravilnom imitiranju u razredu

Moći: praviti i izvoditi imitaciju i oponašanje određenih bića i predmeta

Razumjeti: da se ljudi izražavaju mimikom gestom

                                                                                                       III.sedmica : od 16.9 – 20.9. 2013
 

7.

Tema: Škola

„Vježba artikulacije“

 

obrada

Znati: imenovati različite životinjske urlike,zvukove,prirode,predmeta,bića

Moći: oponašati zvukove raznih žoivotinja,pogađati zvukove i glasove,urlike

Razumjeti: razliku između zvukova,glasova,urlika različitih bića,predmeta

 

8.

Tema: Škola

„Sjeti se kad si bio/bila …“

 

obrada

Znati: upotrijebiti maštu;opisati sebe kao neku životinju, oponašati, izgled,boju

Moći: crtati,sebe kao neku životinju,obojiti, naslikati,prikazati,dočarati

Razumjeti: važnost saradnje u školi,grupnog rada i važnost interesa za nešto

 

9.

Tema: Škola

Mimika i geste“

 

 

 

 

Znati: pojam pantomime,oponašanja,kako odglumiti nešto u razredu

Moći: glumiti,igrati,pogađati,crtati,slikati, prepoznati, uočiti nešto oponašano

Razumjeti: da čovjek tijelom može da govori bez govora,pokretima ruku i nogu

                                                                                                       IV.sedmica : od 23.9 – 27.9. 2013
 

10.

Tema: Škola

„IKT: „Jesen“, Bosiljka Letić-Fabri“

 

obrada

Znati: pojam pjesme; strofa,stih, slika u pjesmi; da strofu možemo naslikati

Moći: nacrtati strofu,obojiti, uočiti strofu,stih,godišnje doba u pjesmi

Razumjeti: da pjesma može opisivati godišnje doba; strofa da se može naslikati

 

11.

Tema: Škola

„Razvoj sluha za gramatičku ispravnost govora“

 

obrada

Znati: o tišini,prepoznati tišinu,prepoznati zvukove iz okruženja

Moći: oponašati određene zvukove; odglumiti tišinu u razredu

Razumjeti: razliku među različitim zvukovima prirode i iz okruženja

 

12.

Tema: Jesen

Bogaćenje rječnika, razvoj jezičkog stvaralaštva“

 

 

obrada

 

Znati: o muzici,kako muzika se može daočarati sa crtežom,maštati o muzici

Moći: nacrtati i obojiti lični muzički doživljaj

Razumjeti: važnost zajedničkog rada,druženja.međusbnog drugarstva u razredu

 

 

IZVEDBENI (OPERATIVNI) MJESEČNI  TEMATSKI  PLAN   RADA

Predmet:  Muzička kultura

Razred:  I -4                                                                        mjesec: septembar                                 školska godina: 2013 /2014.

                                                                                                       I.sedmica : od 2.9 –6.9. 2013
 

1.

Tema: Škola

„Zvukovi oko nas“

 

obrada

Znati: o zvukovima; nabarajati imenovati zvukove iz prirode

Moći: oponašati određene zvukove iz prirode; životinja,auta

Razumjeti: razliku između pojedinih zvukova oko nas

 

2.

Tema: Škola

„Đak veseljak“

 

obrada

Znati: pojam veseljak, izgled veselog dječaka,učenika,opisati

Moći: nacrtati,pokazati ,odglumiti veselje i osmjeh na licu

Razumjeti: osjećanja kod  djece i ljudi, veselje,radost,osmjeh

                                                                                                       II.sedmica : od 9.9 –13.9. 2013
 

3.

Tema: Škola

„Upoznvanje sa muzičkim instrumentima“

 

obrada

Znati: imenovati najpoznatije muzičke instrumente

Moći: izraditi,nacrtati,slikati,obojiti muzičke instrumente

Razumjeti: važnost poznavanja muzičkih instrumenata u muzici

 

4.

Tema: Škola

„Brojalica:Voli da se mazi“

 

obrada

Znati: pojam brojalice, tekst brojalice, o mačkama

Moći: odbrojavati rukom brojalicu,razbrojavati na slogove, ritmom

Razumjeti: postupak pravilnog razbrojavanja brojalica

                                                                                                       III.sedmica : od 16.9– 20.9. 2013
 

5.

Tema: Škola

„Glasno-tiho“

 

obrada

Znati: jačinu pjevanja,izgovaranja glasova,riječi,pojam tiho-glasno

Moći: demonstrirati pjevajući,govorom,brojanjem,glasno-tiho

Razumjeti: razliku nečega što je glasno i onog što je tiho

 

6.

Tema: Škola

„Igraju se vrapci“

 

obrada

Znati: pticama u jesen, vrapci, tekst muzičke igre,način igre

Moći: igrati muzičku igru,oponašati vrapce na žicama u jesen

Razumjeti: važnost brige ljudi o pticama stanaricama u jesen

                                                                                                       IV.sedmica : od 23.9 – 27.9. 2013
 

7.

Tema: Škola

„Jesen“

 

obrada

Znati: tekst pjesme, o godišnjem dobu jesen,promjenama u jesen

Moći: pjevati pjesmicu o jeseni,izraziti lični doživljaj o pjesmici

Razumjeti: vremenske pomjene u jesen kroz pjevanje pjesmice

 

8.

Tema:Jesen

„Šaputanje “

 

provjeravanje

Znati: tekst pjesmice, pjesmicu,o čemu govori pjesmica,ritam

Moći: pjevati pjesmicu,prilagoditi glas prema ritmu,tempu,jačini

Razumjeti: važnost,tačnosti,navike za pjevanje pjesmica u školi

 

 

 

IZVEDBENI (OPERATIVNI) MJESEČNI  TEMATSKI  PLAN   RADA

Predmet:  Likovna kultura

Razred:  I -4                                                                        mjesec: septembar                                 školska godina: 2013 /2014.

                                                                                                       I.sedmica : od 2.9 –6.9. 2013
 

1.

Tema: Škola

„Linija

M:Doživljaj s mora (crtanje)

 

obrada

Znati: o liniji,vrstama linija, o doživljaju, ljetovanju

Moći: ispričati doživljaj s mora; crtati svoj doživljaj sa ljetovanja

Razumjeti: isticanje linije u crtežu,važnost kontrasta linija

 

2.

Tema: Škola

„Boja“

M:Školska torba (slikanje)

 

ponavljanje

Znati: o bojama, osnovne boje,nabrajati i imenovati;o torbi

Moći: opisati riječima izgled torbe; slikati flomasterima,način rada

Razumjeti: pojam slikanja,upotrebu boje kroz slikanje

                                                                                                       II.sedmica : od 9.9 –13.9. 2013
 

3.

Tema: Škola

„Linija“

M:Olovka (crtanje)

 

obrada

Znati: upotrijebiti liniju,o krivim linijama,olovkama,krive linije

Moći: opisati izgled olovke;uočiti krive linije na olovci;crtati

Razumjeti: upotrebu linija kroz crtanje,isticanje krive linije

 

4.

Tema: Škola

„Boja“

M:Moja škola (slikanje)

 

obrada

Znati: o bojama, osnovne boje,nabrajati i imenovati;oizgledu škole

Moći: opisati riječima izgled škole; slikati flomasterima,način rada

Razumjeti: pojam slikanja,upotrebu boje kroz slikanje,obojeno

                                                                                                       III.sedmica : od 16.9 – 20.9. 2013
 

5.

Tema: Škola

„Linija“

M:Planina i šuma (crtanje)

 

vježbanje i ponavljanje

Znati: o planini i šumi; o linijama,uočiti linije u šumi,drveće,brda

Moći:  ispričati i opisivati izgled planinei šume,crtati šumu i planinu

Razumjeti: upotrebu linija kroz crtanje,isticanje krive linije

 

6.

Tema: Škola

„Boja“

M:Igračka (akvarel)

 

obrada

Znati: o tehnici akvarel, bojenju,osnovnim bojama,nabrojati

Moći: bojiti nacrtano primjenjujući sve osnovne boje kroz rad

Razumjeti: važnost pravilnog rada, urednosti,interesa i preciznosti

                                                                                                       IV.sedmica : od 23.9 – 27.9. 2013
 

7.

Tema: Škola

„Prema tekstu“

M:Jesen ( po izboru)

 

vježbanje i ponavljanje

Znati: o tekstu jesen, o kompoziciji,imenovati osnovne boje

Moći: prepričati tekst,crtati,lijepiti,slikati,bojitigodišnje doba, jesen

Razumjeti: boje jeseni,važnost odabira boja,pravilnog urednog rada

 

8.

Tema: Jesen

„Ploha i volumen“

M:Plodovi jeseni (plastelin)

 

provjeravanje

Znati: o plohi i volumenu, uočiti glatko,hrapavo,tvrdo,mehko

Moći: modelirati,oblikovati,praviti od plastelina voće i povrće

Razumjeti: važnost,tačnosti,preciznosti i uspješnosti rada u LK

 

 

 

            IZVEDBENI (OPERATIVNI) MJESEČNI  TEMATSKI  PLAN   RADA

Predmet:  Tjelesni i zdravstveni odgoj

Razred:  I -4                                                                        mjesec: septembar                                 školska godina: 2013 /2014.

                                                                                                       I.sedmica : od 2.9 –6.9. 2013
 

1.

Tema: Škola

„Antropometrijska mjerenja“

Mjerenje težine i visine učenika

 

obrada

Znati: o mjerenju težine i visine tijela;priboru za mjerenje

Moći: izmjeriti i očitati svoju težinu,saznati svoju visinu

Razumjeti: važnost održavanja u životu zdravog IBM indexa

 

2.

Tema: Škola

„Antropometrijska mjerenja“

Opseg podlaktice

 

obrada

Znati: o podlaktici,mjerenjima; metar za mjerenje opsega,obima

Moći: saznati i izmjeriti svoj obim  podlaktice

Razumjeti: važnost zdravog način ishrane i održavanja zdravlja

                                                                                                       II.sedmica : od 9.9 –13.9. 2013
 

3.

Tema: Škola

„Skakanje“

Sok u dalj

 

obrada

Znati: o skakanju,atletici, skokovima, pravilnom izvođenju vježbi

Moći: pravilno izvoditi skakanje i skokove u dalj,skakati

Razumjeti: važnost bavljenja sportom ljudi  u životu

 

4.

Tema: Škola

„Antropometrijska mjerenja“

Izdržaj u vis podizanje trupa

 

obrada

Znati: o podizanju trupa sa podloge, mjerenju i načinu vježbi

Moći: pravilno i tačno izvoditi vježbe podizanja sa tla trupom

Razumjeti: važnost bavljenja sportom ljudi  u životu

                                                                                                       III.sedmica : od 16.9 – 20.9. 2013
 

5.

Tema: Škola

„Eksplozivna snaga“

Poligon natraške

 

obrada

Znati: o poligonu natraške; upoznati način i postupak rada vježbi

Moći: demonstrirati poligon natraške na poligonu škole

Razumjeti: važnost bavljenja sportom ljudi  u životu

 

6.

Tema: Škola

„Trčanje“

Trčanje do 3 minuta

 

obrada

Znati: o trčanju, kondicionim sposbnostima, brzom trčanju

Moći: trčati do 3 mniuta vremena, postići što bolji rezultat trčanja

Razumjeti: važnost bavljenja sportom ljudi  u životu

                                                                                                       IV.sedmica : od 23.9 – 27.9. 2013
 

7.

Tema: Škola

„Ritmika i ples“

Ples i pantomima

 

obrada

Znati: o ritmici i plesu; načinu izvedbi vježbi sa partnerom

Moći: demonstrirati ples i pantomimu poznatih životinja

Razumjeti: važnost održavnja kondicije kod  čovjeka

 

8.

Tema: Jesen

„Bacanje“

Bacabje i hvatanje loptice

 

obrada

Znati: o bacanju i hvatanju loptice, načinu vježbanja

Moći: pravilno i tačno izvoditi vježbe bacanja i hvatanja loptice

Razumjeti: važnost bavljenja sportom ljudi  u životu

 

 

 

Kombinacija drugog i trećeg razreda


2-3

 TEMATSKO PLANIRANJE NASTAVE U  2/3 RAZREDU KOMBINOVANIH  ODJELJENJA  

 

Tematski plan rada  u kombinovanim odjeljenjima predlaže se da se planira u okviru godišnjih doba po temama i podtemama.

                                                             Godišnje doba LJETO.

                    Drugi razred               Treći razred
Sredina u kojoj živim

 

Biljke i životinje, životne zajednice  

  Značaj biljaka za ishranu ljudi                 

 

Kombinovana tema pod naslovom „ Ljeto“ traje oko 15 nastavnih dana ( 3 sedmice) odnosno ( 3 x 5 dana)

                    Drugi razred               Treći razred
Sredina u kojoj živim

U okviru teme  „Sredina u kojoj živim „ učenici će se upoznati prije svega sa podtemom  Škola ; a u okviru nje učenici će upoznati se sa sadržajima drugog razreda, značajem znanja za život, kako treba da uče, sa udžbenicima i priborom koji će koristiti i upotrebljavati u drugom razredu osnovne škole. Zatim će shavititi kako se upotrebljava školski pribor i kako ga trebaju čuvati. U drugom dijelu upozanju se i prosširuju stečena znanja iz prvog razreda o školi, izradiće zajedno sa učiteljicom školska pravila, usvojiće menadžment (ustroj) škole, školske uprave, načinom i životom u školi,te higijenom i održavanjem higijene i higjenskih uslova prije svega u školi. Pozitivan stav o školi. Svakodnevno ispunjavanje školskih obaveza.Ponašanje u skladu sa kućnim redom i odjeljenskim pravilima.Razvijanje svijesti o pripadnosti školskoj zajednici. Svakom pravu pretho-de obaveze.Higijena nije obavezasamo pojedinaca, već briga svih članova škole.

Biljke i životinje, životne zajednice  

Značaj biljaka za ishranu ljudi    

U okviru teme „Priroda i njeni procesi“ učenici se upoznaju sa podtemama   Biljke i životinje, životne zajednice   i   Značaj biljaka za ishranu ljudi.

Kroz podteme učenici se upoznaju sa promjenama na biljkama i životinjama u godišnje doba ljeto,kao i radovima i aktivnostima ljudi u okviru ljeta kroz kulti-visane i nekultivisane životne zajednice. Učenici se upoznaju sa livadom i šumom ljeti,kao i vrtom,njivom i voćnjakom i vinogradom ljeti. Učenici će istraživati životne zajednice i shvatiti koliko je ljeto važno preduslov za bogatu jesen koja uskoro dolazi.

Pojedini zadaci iz nastavnih predmeta koji se žele postići i ostvariti u radu sa djecom 

Interpretacija teksta-priče Interpretcija pjesme Usvajanje slova
-upoznati tekst;priču,bajku, basnu

-uočiti glavne i sporedne likove u priči,tekstu

-uočavati motive bajki

-znati predmet temu pričanja priče

-istaći osobine likova u tekstu

-odrediti tok događaja u priči

-istaći i prepoznati  pouku

-napoisati pouku i poruku priče

-upoznati pjesmicu;tekst pjesme

-znati čitati;recitovati pjesmicu

-uočiti i pronaći manje poznate i nepoznate riječi

-uočiti i imenovati pjesničke slike

– odrediti osnovno osjećanje u pjesmi

-uočiti kakav je ritam u pjesmi

-pronaći i napisati riječi koje zovem rimom

-moći ilustrovati pjesničke slike

-usvajanje glasa; slova

-usvojiti pisati i čitati slovo

-moći pisati riječi koje sadrže određeno slovo

– moći praviti modele štampanih i pisanih slova od plastelina, konca, stiropola…

– moći čitati i ščitavati riječi, rečenice i tekstove u kojima će se nalaziti određena štampana ili pisana slova

Usvajanje sabiranja i oduzimanja ,množenja i dijeljena Moja okolina Brojalica
-Znati sabirati i oduzimati brojeve ;množiti dijeliti

-moći rješavati zadatke i raditi po postupku

-moći formulisati rješenje zadataka

-znati postaviti zadatak

-moći pročitati tekstualni zadatak

-Moći pisano odgovarati na zadatak

– znati o datoj temi

– saznati o važnijim pojedinostima date teme

-moći istraživati o temi iz dječijih knjiga,publikacija,enciklopedija

-moći raditi istraživačke radove

-moći izvoditi oglede i eksperimente u razredu

-raditi samostalno ,sa drugom i sa drugovima i drugaricama

-upoznati se sa brojalicom

-usvojiti tekst brojalice

-moći skandirati brojalicu

-moći pljeskati rukama u ritmu date brojalice

-moći razbrojavati brojalicu

-moći dopisivati novi tekst za brojalicu

Pjevanje i sviranje Slušanje muzičkih djela Muzičke igre
-Upoznati se sa pjesmom

-usvojiti tekst pjesmice

-usvojiti pjevati pjesmicu

-uvježbati svirati pjesmicu na odgovarajućim dječijim instrumentima

-uočiti tempo i dinamiku pjesme

-pjevati pjesmicu i svirati je u ritmu

-pjevati i svirati pjesmu melodijski i u tonalitetu

-upoznati se sa muzičkim djelom

-poslušati i istaći svoj doživljaj slušanog djela

-upoznati se sa kompozitorom i njegovim radom u muzici

-moći uočiti instrumente u kompoziciji

-prepoznati i imenovati instrumente

-moći ilsutrovati i naslikati doživljaj slušanog djela

– usvajanje muzičkih igara

-uvježbati korake,plesa i narodnih kola

– upoznavanje narodnih muzičkih tradicija iz BiH

-moći će plesati igrati kolo

-moći će igrati muzičku igru bez ili sa instrumentalnom pratnjom

Uspavanke Crtanje,slikanje,bojanje Oblikovanje,modelovanje,zrada
-upoznavanje sa narodnom tradicijom

-usvajanje teksta uspavanki

-usvajanje i izvođenje uspavanki

-upoznavanje znaka za tiho  (P)

-pojomva: piano,pianissimo

-moći će izvoditi pjevušiti tiho uspavanke

-moći će oponašati njihanje i ljuljanje beba,djeteta

– usvojiti pojmove,crtanja, slikanja, bojenja

-upoznavanje sa pojmovima, oblik, linija,boja

-znati boje,vrste boja; neobojene boje,imenovati nabrajati

-moći predstaviti nastanak drugo-izvedenih boja

-znati i imenovati tople i hladne boje

-usvajanje pojmova oblikovanja, modelovanja i izrade

– upoznati se sa LTS-om

-moći od plastelina i glinomola oblikovati i izrađivati oblike i modele

-moći će mijesiti,valjati i miješati plastelin,glinomol

-raditi na dekoraciji i ukrašavanju onog što je napravljeno

Muzika-kako nastaje

-usvojiti šta je ton, a šta zvuk

-moći će da prepoznaju i oponašaju različite zvukove

-da oponašaju i imitiraju glasove životinja

-da crta pjesmu slušajući je

-moći će rješavati muzičke rebuse

 

Stvaralaštvo u muzici 

-usvojiti dječije instrumente

-upoznati se sa Karl Orfom

-moći će da naprave neki dječiji instrument

-da izgovara i svira brojalice

 

Pjesme o godišnjim dobima

-usvojiti pjesme koje govore o godišnjim dobima

-pjesme o ljetu,jeseni,zimi i proljeću

-upozanti se sa motivima ljeta, jeseni,zime i proljeća

-moći će da prepoznaju ilustracije slušajući muziku

-moći će da rješavaju rebuse ,ukrštenice i osmosmjerke

 
Pjesma o prigodnim datumima

-usvojiti rođendanske pjesme

-razlikovati tiho i glasno pjevanje

-uočavati soliste,hor u pjesmama

-uočiti razliku između sporog i brzog pjevanja

-moći će ispričati doživljaj sa svoga rođendana

-moći će da naprave čestitku za rođendan školi,domovini,majci

-da nacrtaju svoju mamu,školu i obilježja svoje domovine

 

Igrajmo se uz muziku

usvojiti muzičke igre

-naučiti pravila muzičkih igara

-usvojiti narodne pjesme ,starogradske,sevdalinke

-pjevati i igrati u kolu

-pokretima odglumiti

-odglumiti neku muzičku priču

-moći navesti nazive kola koje su usvojili i igrali

 

Pjesme o godišnjim dobima

-usvojiti pjesme koje govore o godišnjim dobima

-pjesme o ljetu,jeseni,zimi i proljeću

-upozanti se sa motivima ljeta, jeseni,zime i proljeća

-moći će da prepoznaju ilustracije slušajući muziku

-moći će da rješavaju rebuse ,ukrštenice i osmosmjerke

Preporuka nastavncima je da sadržaje iz moje okoline usklade sa tjelesnom  i zdrvastvenom kulturom,naročito kada su u pitanju tematski dani kao što su Dan zdravlja ,zatim higijena odjeće i obuće,ishrane itd…

7.april Svjetski dan zdravlja .

U svrhu obilježavanja Svjetskog dana zdravlja nastavnci mogu da organizuju tematske sedmice vezane za ovu prigodnu temu.

1.Tematski dana: Naše tijelo

2.Tematski dan:  Rad i odmor

3.Tematski dan:  Čistoća je pola zdravlja

 1. Tematski dan: Higijena odjeće i obuće
 2. Tematski dan: Zdravlje

 KOMBINOVANA TEMA:  LJETO

 VRIJEME REALIZACIJE:  OKO 15  NASTAVNIH  DANA

 

 Mjesec: Septembar

 

 2.RAZRED 3.RAZRED
Tema: Sredina u kojoj živim

Tema:

 

Tema: Biljke i životinje-životne zajednice

Tema: Značaj biljaka za ishranu ljudi

 

 

                         OD KUĆE DO ŠKOLE

 

DRUGI RAZRED CILJEVI I ZADACI
MOJA OKOLINA

Sredina u kojoj živim

1.       Upoznavanje udžbeničkog kompleta

 1. Škola
 2. Značaj znanja za život
 3. Kako da učimo
 4. Pravila ponašanaja u školi
 5. Svi smo mi u školi; Život u školi

7.       Higijena u školi

8.       Promjene na biljkama i životinjama ujesen

9.       Jesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • učenici će se upoznati sa udžbeničkim kompletom u 2.razredu
 • imenuju drugove iz svog razreda,govore o tome koliko su narasli tokom raspusta
 • moći će izmjeriti svoju visinu i težinu u razredu,zapisati koji broj cipela nose,upoređivati svoje mjere sa mjerama svojih drugova i drugarica u razredu
 • saznati ko im pomaže u učenju,shvatiti zbog čega je važno učiti,saznati gdje to još mogu pronaći znanje u životu i okruženju
 • moći će ispričati o tome šta bi voljeli biti kada porastu;nabrojati udžbenike koje koriste
 • imenuju i nabrajaju školski pribor koji koriste i upotrebljavaju u školi; pogađati zagonetke u učionici
 • izraditi na demokartski način zajedno sa učiteljicom pravila u razredu;dodavati prijedloge za pojedina školska pravila;koristiti i pridržavati se svojih pravila; usvojiti kućni red u svojoj školi
 • moći obići svoju školu;upoznati uposlenike u svojoj školi,sa prostorom u kojim rade
 • imenovati i nabrojati uposlenike u školi,opisati njihov posao pomoću slika iz udžbenika
 • moći će razlikovati dužnosti i prava koja posjeduju u svojoj školi;pričati o svojoj školi,svojim drugovima iz odjeljenja,opisati fizički izgled svojih drugova i drugarica
 • da kažu,kako izgleda njihova učionica,razlikovati očišćenu i nesređenu učionicu
 • da ispričaju o svojoj učionici, kako mogu najlakše pomoći da se održi čistoća učionice
 • shvatiti i razumjeti važnost čistog prostora,prijatnijeg i lakšeg rada u toj učionici
 • moći će markirati materijale koji se nalaze u njhovoj učionici
 • učenici će se upoznati sa promjenama na biljkama i životinjama u jesen
 • uočavaju vremenske promjene u jesen;karakteristike jeseni
 • moći će imenovati promjene koje se dešavaju u jesen
 • prepoznati radove koje izvode ljudi u jesen
TREĆI RAZRED CILJEVI I ZADACI
MOJA OKOLINA

1. TEMA: PRIRODA I PRIRODNI PROCESI

1.1. PODTEMA: Biljke i životinje, životne zajednice

1. Godina; Ljeto (4,5)

2. Kalendar prirode ljeto

3. Livada u ljeto (6)

4. Šuma ljeti (7)

1.2.PODTEMA:

Značaj biljaka za ishranu ljudi

5. Vrt (bašča) ljeti (8)

6. Voćnjak u ljeto (9)

7. Njiva ljeti (10)

8. Njiva ljeti (11)

9. Ispitivanje znanja učenika  – br 1.

 

·        opisati životne uslove na livadi

·        znati životne uslove na livadi

·        prepoznati najpoznatije biljke i životinje livade

·        razumjeti promjene u životnoj zajednici livade

·        život biljaka i životinja na livadi kroz godišnja doba

·        opisati životne uslove u šumi

·        razlikovati listopadnu, miješanu i zimzelenu

·        (crnogoričnu) šumu

·        znati životne uslove u šumi

·        prepoznati najpoznatije biljke i životinje šume

·        razumjeti promjene u životnoj zajednici šume i

·        život biljaka i životinja u šumi kroz godišnja doba.

·        prepoznati najpoznatije biljke i životinje njive

·        razumjeti promjene u životnoj zajednici njive

·        život biljaka i životinja na njivi kroz godišnja doba

·        opisati životne uslove na njivi

 

 

 

DRUGI RAZRED         CILJEVI I ZADACI
BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

1.      Situacioni razgovor ”Uspomene s raspusta”

2.      Upoznavanje sa čitankom; Vježba čitanja; ”Emina”prema tekstu Gudrun Spitta

3.      Jezik, gramatika; Glas-slovo

4.      Velimir Milošević ”Nebeska crtanka”

5.      Jezik, gramatika; Slogovi u riječima

6.       Grigor Vitez ”Kad bi drveće hodalo”

7.      Početno čitanje; Usavršavanje tehnike čitanja

8.       Rečenica – pisanje početka rečenice i znaka na kaju (. ! ? )

9.      Ponavljanje znanja iz 1. razreda

10.   Enisa Osmančević Ćurić ”Za sretan put po dukat žut”

11.   Enisa Osmančević Ćurić,,Za sretan put po dukat žut”

12.   O rečenici- Red riječi u rečenici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·        ispričati svoj doživljaj sa raspusta, ra-zvijati svoju govornu kulturu

·        čitati tekstove latiničnim pismom štampanih slova“Emina“

·        vježbati izgovarati glas,pravilna artikulisanost pojedinih glasova našeg jezika,pisati slova

·        uočavati osnovne odrednice u analizi pjesama; temu,osjećanje,lirske slike,rimu

·        pisati i ilustrovati samostalno lirske slike u pjesmi „Kad bi drveće hodalo“

·        pravilno i lijepo recitovati pjesmicu ;obrazložiti svoj govor stihovima iz pjesme

·        uočavati retke u pjesmi-stihove; odvo-jene skupove stihova-strofe;uočavati i izbrojati koliko jedna pjesma ima strofa „Nebeska crtanka“; crtaju svoju nebesku crtanku maštaju,stvaraju…

·        usvoji i znati pravilno završavati rečenicu znakom tačka; moći stavljati tačku kad napišu rečenicu u svojim sveskama; uočiti kako je jedna obavijest završena znakom tačka.

·        uočiti upitne rečenice;moći stavljati znak upitnik na kraju tih rečenica; naučiti kako čitati i izgovarati upitne rečenice; razlikovati upitne rečenice od obavještajnih /izjavnih rečenica

·        moći stvarati samostalno upitne rečenice sastavljanjem pitanja na određenim mjestima

·        razumjeti izjavnu i upitnu rečenicu međusobno

·        usvajanje,uočavanje uzvične rečenice;znaka na kraju uzvičnih rečenica uzvičnika; pravilno čitanje uzvičnih rečenica; znati izgovarati uzvične rečenice;razlikovati rečnice međusobno

TREĆI RAZRED CILJEVI I ZADACI
BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

1.Ćitamo i pišemo –nije svaki početak težak

2.IKT: Trčimo za suncem

3.IKT: Trčimo za suncem

4.Samoglasnici i suglasnici

5.Gramatika:Abeceda

6.Gramatika –ponavljamo „Učimo o jeziku“

7.RKT „Važnost“

8.RKT „Važnost“dalji rad

9.Čitanje:Drama-Cvrčak i mrav

10.Strip –Cvrčak i mrav

11.Važnost –slova abecede

12. RKT List na putu

 

 

·        usvojiti čitanje i recitovanje lirske pjesmice

·        uočavanje teme,ritma,rime i osnovnog osjećanja u lirskoj pjesmi

·        imenovanje lirskih slika; crtanje slika

·         jačanje pravilne artikulacije glasova pri recitovanju stihova pjesmice

·        uočavanje broja strofa i stihova u pjesmi

·        usvajanje glasova bosanskog jezika

·        razlikovanje samoglasnika i suglasnika

·        upoznavanje sa jezikom bosanskog jezika

·        usvojiće imenice,glagole,pisanje velikog i malog slova, rečenice, uma-njenice,uvećanice

·        usvojiti čitanje priče-teksta

·         razumjeti pročitani,tekst „Važnost“

·        ilustracija maštovitih slika u svesku

·        usvajanje drame, znati čitati dramu

·        usvajanje djela stripovi;moći pisati dijalog likova u stripu

·        prepoznati važne stvari u svom životu

·        uočiti važne osobe u svom životu

·         moći pisati slova abecede na radnom listu

·        usvojiti pjesmicu čitati i recitovati

·        uočavanje teme,ritma,rime i osnovnog osjećanja u lirskoj pjesmi“List na putu“

 

DRUGI RAZRED         CILJEVI I ZADACI
MATEMATIKA

1.       Boje, Duže-Kraće, Više-Niže,

Usko-Široko, Debelo –Tanko

2.        Veće-Manje, Blizu-Daleko, Lijevo-Desno

3.       Iznad-Ispod, Ispred-Između-Iza

4.        Upoređivanje brojeva do 10

5.        Prethodnik i sljedbenik do 10;

6.       Predstavljanje brojeva na brojevnoj liniji;

Desetica kao skup jedinica

7.       Sabiranje brojeva u prvoj desetici

8.       Oduzimanje brojeva u prvoj desetici

9.       Sabiranje i oduzimanje brojeva u prvoj desetici

 

 • razlikovati predmete po boji, dužini, širini…

·        opisati predmete prema njihovim karakteristikama

·        identificirati na ilustraciji situacije koje će ih dovesti do odgovora na postavljena pitanja

·        orijentisati u prostoru

·        (blizu – daleko, lijevo – desno).

 • razlikovati predmete po veličini i položaju

·        opisati predmete prema njihovim karakteristikama

·        identificirati na ilustraciji situacije koje će ih dovesti do odgovora na postavljena pitanja odrediti neposrednog sljedbenika i prethodnika datog broja

·        predstaviti brojeve na brojevnoj liniji označiti prethodnika i sljedbenika broja

·        povezati brojeve prema osobinama opi-sati brojeve i njihove nazive u sabiranju

·        identificirati sabirke i zbir

 • samostalno izvode računsku radnju sabiranja izračunavati zbirove
 • demonstrirati primjere sabiranja
 • pokazivati način sabiranja
 • rješavati numeričke zadatke
 • koristiti matematičke simbole
 • razvijati vještinu sabiranja do automatizacije
 • procijeniti vrijednost rezultata sabiranja
 • objasniti postupak sabiranja brojeva
 • dati primjere zadataka
TREĆI RAZRED CILJEVI I ZADACI
MATEMATIKA

1.  Brojevi do 20 – ponavljanje

2.  Brojevi do 20 – ponavljanje

3.  Brojevi do 100 – ponavljanje

4.  Sabiranje brojeva oblika 50 + 4; Oduzimanje brojeva oblika 54 – 4

5.  Sabiranje brojeva oblika 54 + 4; Oduzimanje brojeva oblika 58 – 4

6.  Određivanje nepoznatih brojeva u obliku x<15, x≤15, x>15, x≥15

7.  Određivanje nepoznatih brojeva u obliku 20 < x < 30

8.   Ispitivanje znanja učenika

9.  Sabiranje brojeva oblika 50+34; Oduzimanje brojeva oblika 54 – 30

 

·        ponoviti brojeve do 20;čitati i pisati

·        ponoviti predstavljanje brojeva na brojnoj liniji

·        ponoviti sve brojeve do 100

·        ponoviti čitanje i pisanje brojeva do 100

·        moći prikazivati brojeve na brojnoj liniji

·        usvojiti sabiranje i oduzimanje desetica sa jednocifrenim brojem

·        moći pisati višekratnike broja 10; nabrajati

·        moći rješavati zadatke po postupku sabiranja i oduzimanja brojeva

·        usvojiti sabiranje brojeva oblika 54+4

·        znati oduzimati brojeve oblika 58-4

·        prepoznati brojeve u nizu koji su „manji“ < od nekog ponuđenoga broja

·        moći odrediti i pisati brojeve koji su manji, veći ili koji su manji i jednaki ili veći ili jednaki od nekog ponuđennoga broja

·        steći uvid u nivo znanja učenika

·        usvojiti sabiranje brojeva desetice i dvocifrenog broja

·        usvojiti oduzimanje dvocifrenog broja i desetice

·        moći rješavati zadatke po postupku rada sabiranja i oduzimanja brojeva

·        razumjeti postupak rada i lakšeg oblika rješavanja zadataka sa sabiranjem i oduzimanjem brojeva

 

DRUGI RAZRED         CILJEVI I ZADACI
MUZIČKA KULTURA

1.      Dječije stvaralaštvo:Izmišljamo melodiju na zadani tekst

2.      Muzička igra ”Čvorak, čvorak”

3.      Dječije stvaralaštvo: Improvizacija na Orffovom  instrumentariju

4.      Pjevanje i sviranje – M. Ibrahimbegovoć-Salihović ”Rodila se nota”

5.      Brojalica- Valjevac- G. Vakuf  ”Jedan dodan, digin disin”

6.      Slušanje muzike – G.B. Pergolesi ”Gdje je onaj cvijetak žuti”

 

·      pjevati naučene pjesmice,skandirati brojalice, slušanjem muzike prepoznati i nabrojati muzičke instrumente u muzičkoj kompozicji

·      poslušati, osmisliti melodiju;odsvirati melodiju pjesme

·      uočavanje i sviranje melodije uz pomoć triangla

·      moći likovno predstaviti svoja osjećanja na osnovu slušanja pjesmice

·      moći pljeskati dlanom o dlan (u taktu po dobama),lupkati prstom u ritmu,tapšati po koljenima,svirati na muzičkim instrumentima po želji,taktu ili ritmu „Čvorak,Čvorak“

·      naučiti pjevati tiho u kolu,dramatizirati pjesmicu oponašajući „Berem,berem grožđe“

·      pjevati i plesati uz muzičke igre“Rodila se nota“

·      uočavanje i sviranje melodije uz pomoć triangla

·      moći likovno predstaviti svoja osjećanja na osnovu slušanja pjesmice „Gdje je onaj cvijetak žuti“

TREĆI RAZRED CILJEVI I ZADACI
MUZIČKA KULTURA

1.Upoznavanjem sa udžbenikom i sadržajem

2.Brojalica: „Jabučice crvena“

3.Pjevanje i sviranje: „Kad ja pođoh na Bendbašu“-narodna

4.Slušanje muzike: „Menuet“- Luigi Bocherini

5.Muzičke igre:“Golubovi“-narodna

6.Dječije stvaralaštvo

 

 

 • upoznavanje učenika sa tekstom , metrom i ritmom brojalice ; upoznavanje učenika sa kratkim slogovima – osminkama
 • razvijanje ljubavi prema dječijem stvaralaštvu ;  razvijanje i poticanje dječije kreativnosti ; razvijanje tačnosti i preciznosti
 • osposobljavanje učenika za pravilno izvođenje i odbrojavanje brojalice ; razvijanje pažnje i pamćenje teksta ; praktična primjena stečenog znanja ; osposobljavanje za korištenje i sviranje improvizovanim instrumentima
 • da učenici upoznaju i zapamte pjesmu ; upoznavanje pjesme o domovini kao vrste muzičkog djela ; provjera i utvrđivanje pojmova : instrumentalni uvod , strofa
 • razvoj ljubavi prema domovini i njenoj muzičkoj baštini ; ispoljavanje sopstvenog doživljaja ;  razvijanje interesa i potrebe za muzikom
 • razvoj zapažanja i muzičkog pamćenja ; razvoj estetske osjetljivosti ; razvoj muzičkog mišljenja ; primjena znanja muzičkim pojmovima ; poticanje učenika na razne oblike muzičkog izražavanja
 • da učenici prepoznaju i zapažaju karakter kompozicije , tempo , dinamiku izvođenja , formu kompozicije , muzičke instrumente ; da slobodno izraze svoj stav o slušanoj kompoziciji ; upoznavanje sa pojmovima Menuet i instrumentalna muzika
 • razvoj estetskog ukusa ; razvoj ljubavi , interesa i pozitivnog stava za umjetničku muziku ; doživljaj slušane kompozicije ; razvoj sposobnosti izražavanja muzičkog iskustva verbalno
 • razvoj muzičkog mišljenja , muzičke pažnje , slušnih percepcija i muzičkog pamćenja ; razvijanje estetske osjetljivosti za umjetničku muziku

                     

DRUGI RAZRED         CILJEVI I ZADACI
LIKOVNA KULTURA

1.      “Sjećanje na ljeto“ – crtež, linija, flomaster

2.      „Moja učionica“ – rad po direktnom posmatranju, kompozicija, drvene boje

3.      „Muzika: tiho-glasno“ – rad po mašti, slikanje, osnovne boje, ritam, akvarel

4.      „Jedno slovo u mnogo verzija“ – rad prema tekstu, crtanje, linija i tačka, ritam, flomasteri

5.      „Plodovi jeseni“ – likovna umjetnost kao inspiracija, boja i ploha, kolaž papir

6.      „List“ – rad po direktnom posmatranju, crtež. Tople boje, drvene boje

·      Na osnovu sjećanja na ljeto nacrtati flomasterima crtež koristeći se kontrastom linija

·      Posmatrajući nacrtati kompoziciju učionice upotrebljavajući i koristeći se drvenim bojama

·      Prepustiti se maštanju i na osnovu mašte slikati rad upotrebljavajući osnovne boje u akvarelu

·      Nacrtati rad prema usvojenom i pročita-nom tekstu

·      Proširiti svoja saznanja o liniji i tačkama

·      Moći koristitit flomastere pri crtanju slova

·      Posmatrajući nacrtati upotrebljavajući i koristeći se drvenim bojama toplim bojama

TREĆI RAZRED CILJEVI I ZADACI
LIKOVNA KULTURA

1.F:Crtanje S: Doživljaj sa raspusta

2.F:Slikanje S:Ljeto

3.F:Slikanje S:Cvijetna livada

4.F:Crtanje S: Na  livadi ,planini

5.F:Crtanje: S:Izlet u prirodu

6.F:Slikanje S:Voće

 

·        opisati svoj doživljaj sa raspusta crtanjem

·        proširiti znanja o boji; slikati ljeto

·        mogu da slikaju cvijetnu livadu;

·        razumjeti promjene u životnoj zajednici livade

·        život biljaka i životinja na livadi

·        na osnovu sjećanja i razgovora sa nastave okoline i muzičke kulture ,te ličnoga iskustva prikazati pejzaže livade ili planine po želji učenika

·        moći razgovarati o izletu u prirodi;nabrajamo aktivnosti sa izleta;igranje,šta je bilo najljepše

·        moći crtati zlet u prirodi na osnovu prisjećanja

·        razgovaramo o voću, moći opisivati voće

·        moći cratati i slikati voće po posmatranju

              

DRUGI RAZRED         CILJEVI I ZADACI
TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ

11. Prirodni oblici kretanja; različiti oblici hodanja i trčanja

2. Igra ,,Imena sposobnosti”

3. Puzanje na boku, potrbuške na leđima

4. Igre s loptom: Vođenje lopte rukom u jednom pravcu

5. Puzanje: potrbuške i na boku

6. Igre loptom: Igra boja ,,Između dvije vatre”

·        uočiti i shvatiti važnost vježbe pravilnog kretanja

·        uvježbati različite oblike hodanja i kretanja

·        igrati igru „imena sposobnosti

·        penjati se na švedske ljestve,na poligonu u prirodi uz brdo

·        izvoditi vježbe pravilno i tačno,puzati  ispod niskih prepreka ,stolica,stolova, potrbuške i na leđima

·        razumjeti važnost tjelesnog trčanja i tjelesnih aktivnosti za zdrav život ,trčati u prirodi

·        igrati igre s loptom

·        uvježbati vođenje lopte jednom rukom ( lijevom i desnom)

·        uočiti i shvatiti važnost vježbe pravilnog puzanja

·        uvježbati različite oblike hodanja i kre-tanja

·        igrati igru „između dvije vatre“

·        moći će bacati i gađati drugove loptom i hvatati loptu objema rukama

TREĆI RAZRED CILJEVI I ZADACI
TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ

1.Antropologijska mjerenja

2.Antropologijska mjerenja

3.Kretanje u različitim formacijama

4.Pravolinijsko kretanje

5.Elementarne igre loptom

6.Vježbe ravnoteže

 

 • uočiti svoj tjelesni razvoj
 • upoznati se sa držanjem tijela ;uvježbati
 • provjeriti funkcionalne sposobnosti učenika
 • moći trčati u vremenu od 3 minuta

·        provjeriti psihomotoričke sposobnosti učenika

 • moći izvoditi taping rukom
 • logičko zaključivanje);praktična primjena stečenog znanja
 • da mogu igrati elementarne igre s loptom
 • da mogu izvoditi osnovne vježbe ravnoteže

 

 

VAŽNIJI DATUMI U TOKU PODTEME

– 08.09. – Dan borbe protiv nepismenosti;

– 15.09. – Međunarodni dan demokratije

Zapažanja učitelja o usvojenoj temi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Datum:                                                                                    Učitelj /ica:

 4

1

2

3

3d_text_effect

cooltext139347606623678

cooltext1788747175

cropped-sa.jpg

 

 

welcome7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisana priprema iz moje okoline: Šuma ljeti


                                                                     PISANA PRIPREMA ZA NASTAVU                                    p1050165

 

Nastavnik: Fahir Terzić
Osnovna škola: Grivice
Razred: III-4
Šira tema (nastavna oblast): PRIRODA I PRIRODNI PROCESI
Naziv uže teme/lekcije: Šuma ljeti
Datum: 8.9.2015
Metode i tehnike poučavanja: Grozdovi, KWL tabela, galerija-mape uma
Metodički oblici rada: individualni, rad u grupi, frontalni
Ključne riječi: šuma,drveće,šumski plodovi,životinje

 

 

Detaljan prikaz nastavne pripreme

 

Ciljevi i ishodi (zadaci) učenja i poučavanja:

Cilj: znati o životnoj zajednici šume

Ishodi:

Nakon provedenih svih planiranih aktivnosti  i realizacije planiranog sadržaja učenici/ce će:

Učenici će ZNATI: o promjenama na biljkama i životinjama ljeti, gdje najviše ima biljaka, o biljkama i životinjama i njihovom načinu života ljeti u šumama

Učenici će MOĆI: razvijanje pamćenja, mišljenja i logičkog zaključivanja, razvoj kreativnosti, percepcije, popunjavati tabelu samostalno u grupama

Učenici će RAZUMJETI: razvijanje ljubavi prema prirodi i živom svijetu, razvijanje navika za čuvanje

živog svijeta, važnost biljaka za život životinja

Tok/faze u realizaciji teme/lekcije:

EVOKACIJA (uvodni dio – povezivanje sa prethodnim znanjima i  životnim situacijama, motivacija za učenja i istraživanje)

 

Moždana oluja na temu“ Šuma“. Učenici slobodno zapisuju sve pojmove koji ih asociraju na datu temu.

Nakon toga učenicima dijelim KWL  tablice po grupama,gdje učenici popunjvaju prvu kolonu šta znam o šumi

RAZUMIJEVANJE ZNAČENJA (usvajanje novih znanja i vještina kroz istraživanje, zaključivanje, čitanje, propitivanje, saradnju)

              ZNAM        ŽELIM ZNATI           NAUČIO SAM
Šuma je puna drveća. U šumama žive šumske životinje. U šumi se sijeku drva. O šumi se brine šumar. Kakva  je šuma životna zejdnica?

Koje drveće raste u šumama?

Koji su to šumski plodovi?

Zašto je značajna šuma?

ŠUMA JE VELIKA ŽIVOTNA ZAJEDNICA BILJAKA I ŽIVOTINJA.

DRVEĆE: BUKVA, HRAST, JASEN, LIJESKA, BREZA, JELA, BOR, SMRČA, KLEKA

ŠUMSKI PLODOVI: ŠIPURAK, DRIJEN, KUPINA, BOROVNICA, JAGODA, LJEŠNJAK, GLJIVE

ŠUMA JE ZNAČAJNA  JER: ČISTI ZRAK, ČUVA ŽIVOTINJE I SPREČAVA KLIZIŠTE TLA

 

REFLEKSIJA (sposobnost refleksije na naučeno, sposobnost primjene naučenog u novim situacijama, samoprocjena, nova pitanja…)

U fazi refleksije izvjestioci jedne po jedne grupe iznose podatke koje su naučili, a ja ih

upisujem u kolonu Naučio sam. Pitanja koja su napisana u koloni Želim da znam diskutijem  sa učenicima i na kraju daju odgovore na eventualna dodatna pitanja.

Potrebni resursi:

Udžbenik“ Moja okolina“ za 3.razred  devetogodišnje osnovne škole ; autori: Vildana Mujakić, Dijana Kovačević, Žarmen Hamidović;

Priručnik“ Didaktički vodič“ Dijete u centru aktivnosti „Ediba Pozderović;

Metodički priručnik“ Zbornik scenarija Kreativnog razmišljanja“

Metodika nastave prirode i društva u razrednoj nastavi“ Mile Ilić; Banja Luka

Nastavni listovi sa KWL tablicama za rad u grupama

Ideje za domaće zadaće, nastavak aktivnosti i uključivanje roditelja

Istražiti voćnjak kako izgleda ljeti. Posjetiti voćnjak i donijeti plodove voća,te nekoliko primjeraka za idući čas.

Dodaci  KWL -TABELA za rad u grupama

KWL-TABELA10710569_504086696395167_8904294739713625936_n

1379510_516374591790795_493998374_n

tree