Istaknuto

Učiteljska sveska 1


 

SI1

SI2

SI3

 

 

 

Sveska sa ispisanim ishodima učenja za učitelje prvih ,drugih i trećih razreda u kantonima u kojima se u prva tri razreda vrši opisno ocjenjivanje i praćenje napredovanja učenika..

Klikom na naziv možete preuzeti primjer sveske koja je u pdf.formatu.

bye.jpg

Sveska sa ishodima učenja u 1. razredu

Sveska sa ishodima učenja u 2. razredu

Sveska sa ishodima učenja u 3. razredu

Ishodi učenja u prvom razredu


BLOOMOVA  TAKSONOMIJAKOGNITIVNO  PODRUČJE NIVOI POSTIGNUĆA KROZ DESKRIPTORE OPISNA OCJENA ZA NIVO POSTIGNUĆA UČENIKA
Znanje/Shvatanje Istraživanje Djelimično vlada
Primjena Razvoj Vlada
Analiza/Sinteza Nadogradnja Uspješno vlada
Evaluacija Integrisanje Izuzetno uspješno vlada

ISTRAŽIVANJE

-Učenik/učenica na ovom nivou pokazuje svjesnost svojih osjećanja i fizičkih razlika u odnosu na druge

-učestvuje u aktivnostima

-opisjue sebe,druge,događaje

-uživa u interakciji sa drugima koji su mu/joj poznati

-učestvuje u književnim aktivnsotima

-prepoznaje simbole,oblike

-izvodi osnovne pokrete

-slijedi upute o pravilima ponašanja

Odgovara opisnoj ocjeni “DJELIMIČNO VLADA

RAZVOJ

-Učenik/učenica na ovom nivou učestvuje u aktivnostima o kojima razgovara sa svojim vršnjacima

-inicira kooperativne aktivnosti

-pokazje povećano znanje pisanja

-koristi poznate strategije za rješavanje problema

-poznaje neka slova i brojeve

-sortira i broji manji broj elemenata

-koristi vještine u rješvanju određenih zadataka

-počinje savldavati rutine i samostalno slijediti pravila

Odgovara opisnoj ocjeni “VLADA

NADOGRADNJA 

-Učenik/učenica na ovom nivou ispoljava svoja osjećanja i svjesnost o sojećnajima drugih

-učestvuje u aktivnostima koje su složene i kooperativne

-razvija bliska prijateljstva

-u cilju dobijanja infromacije dijeli iskustva sa drugima

-razumije i koristi jezik koji se odnosi na društvene potrebe

-pokazuje povećano zanimanje za priče i knjige

-piše slova i brojeve

-komunicira pisanim riječima

-koristi različite tsrategije da nauči nešto novo,kao i strategije za rješavanje problema

  • koristi složene vještine u igri i aktivnostima

-broji,upoređuje,klasificra

-samostalno izvršava rutinske obaveze

-primjenjuje pravila u različitim situacijama

Odgovara opisnoj ocjeni” USPJEŠNO VLADA

INTEGRISANJE 

-Učenik/učenica na ovom nivou može komunicirati na osnovu”kako” i “zašto”

-uvažava potrebe i sojećanja drugih i predlaže aktivnosti i rješenja koja odgovaraju drugima i lično

-sarađuje sa odrslima i vršnjacima u planiranju aktivnosti i rješavanju problema

-razumije i koristi jezik da objasni,predvidi,uporedi ili evaluira stvarne i nestvarne događaje

-poznaje sva slova i brojeve

-pkazuje razumijevanje sabiranja i oduzimanja,pročitanog teksta

-koordinira složenim pokretima i ravnotežom,sbnnagom,kontrolom i razgovora zašto je vježbanje važno

-samostalno slijedi upute i pravila

Odgovara opisnoj ocjeni” IZUZETNO USPJEŠNO VLADA” .
NAPOMENA: Prenesno iz ORKP (2011)

Autori: Natira HEBIB, Džana GOJAČIĆ-PEZEROVIĆ i  Ediba POZDEROVIĆ; savjetnik PZ Tuzla.

Glagoli Blumove taksonomije u prvom


296202_281925041944668_662344214_nbye.jpg

BHS JEZIK I KNJIŽEVNOST

Razvoj govora kod učenika

1.Ovo sam ja

2.Prepoznavanje i imenovanje, zapažanje osobina BIĆA

3.Prepoznavanje i imenovanje, zapažanje osobina  PREDMETA

ZADACI  I CILJEVI

Znati kazati svoje ime i prezime;

Moći će da napišu štampanim slovima svoje ime

Znati imenovati predmete koji se nalaze u školi , moći će se sjetiti nekih predmeta iz svoje okuće i okruženja

Razumjeti razliku između bića i predmeta;  uvjeriti se da su predmeti neživa bića, a znati nabrojati šta živa bića sve mogu da rade; uočiti će neke osobine predmeta

Uvježbati svoj pravilan govor i kreiranje pravilne i lijepe pune rečenice

MATEMATIKA

Upoređivanje predmeta

1.Uvodni čas

2.Boje

ZADACI  I CILJEVI

Znaju da imenuju neke boje, obično plava,crvena,žuta i zelena boja; moći će da razlikuju predmete po bojama, moći će olovkom povezati boje sa predmetima; moći će da razlikuju predmete po bojama; moći će prepoznati boje koje ime pokažu, moći će docrtavati i obojiti boje koje nedostaju na crtežima; shvatiti važnost boja  uopšte

MOJA OKOLINA

1.Ja u školi

2.Školska zgrada;učionica

ZADACI  I CILJEVI

Znaju o svojoj školi;reći kako se zove škola; gdje se nalazi njihova škola; moći će da opisuju svoju školu i učionicu; moći će da nabrajaju predmete koji se nalaze u školi i učionici; moći će da nacrtaju svoju školu; moći će da ispričaju kako se osjećaju u svojoj školi; moći ćeda pjevaju pjesmicu „Kad si sretan“

MUZIČKA KULTURA

1.Zvukovi oko nas

2.Pjevanje „Đak veseljak“

ZADACI  I CILJEVI

Znaju da ispričaju sve što  znaju o zvukovima; moći će da nabrajaju zvukove koji se čuju na selu i zvukovi koji se čuju u gradovima; razlikuju zvukove međusobno ; uočavaju određene zvukove ( zvuk sirene auta i zvuk  životinja…) Moći će da oponašaju zvukove sa slika ; upoznati se sa pjesmom „Đak veseljak“ ; moći poslušati pjesmu sa CD-a; pjevati pjesmicu lijepo i izražajno; usvojiti tekst pjesme; moći rukama pljeskati na određenim mjestima;  moći će da  odaberu instrumente koje žele da koriste uz pjesmu; uvježbati  udaranje takta po klupi rukama i dlanovima  po koljenima svojih nogu

LIKOVNA  KULTURA

1.Doživljaj s mora ili izleta-crtanje

2.Školska torba-slikanje

ZADACI  I CILJEVI

Znaju da ispričaju sve o putovanju i boravku na moru /izletu; moći će da nacrtaju vlastiti doživljaj sa mora ili izleta; moći će da samostalno odaberu šta će da crtaju ; treba da uvježbaju držanje olovke pri crtanju,da nauče da olovku drže pravilno i da je previše ne pritiskaju; moći će da nakon crtanja svoje radove tumače; da opisuju riječima ono što su nacrtali ; moći će da opisuju i da razgovaraju o svojim poklonima koje su dobili od crvenog križa-školske torbe /ruksake; moći da upoređuju svoje školske torbe; da razlikuju  i navode samostalno razlike između školskih torbi; moći će torbe da upoređuju po veličini; po bojama; upoznaju se sa pojmom slikanja; moći će da samostalno biraju flomastere ; uvježbat će rad ruke sa flomasterima

TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ

1.Procjena držanja tijela,visina,težina

2.Opseg podlaktice;taping rukom

ZADACI  I CILJEVI

Znaju šta znači izmjeriti svoju visinu i težinu; moći će da vide brojeve koje bude učitelj zapisivao; hodaju na razne načine ( sa promjenom brzine; promjenom tempa; na prstima,na petama); moći će trčati uz razne zadatke; skočiti; okrenuti se; preskakati prepreku; čučnuti; sjesti i slično; moće će raditi i izvoditi vježbe oblikovanja tijela; upoznati se sa pojmom mjerenja podlaktice; sa pojmom tapinga rukom na stolu; igrati razne  elementarne igre; moći će da izvode vježbe istezanja i opuštanja

DRUGA SEDMICA   OD  9.9  DO   13.9. 2013

BHS JEZIK I KNJIŽEVNOST

Razvoj govora kod učenika

1.Kaži mi,kaži (vježba diskriminacije)

2.Moja osjećanja (razvijanje osjećaja posredstvom imitacije)

3.Ovo mogu ja (namjerne  i spontane imitacione igre)

Moći će rješavati zagonetke uz pomoć učitelja, učenici će se upoznati sa pojmom zagonetki; uvježbati pravilnu artikulaciju glasova; usavršavati izgovor lijepe i razgovjetne riječi i rečenice ; razvijati osjećaje imitirajući; moći će imitirati razne životinje; učenici će moći da igraju imitacione igre po izboru spostvenome i po učiteljevom izboru.

MATEMATIKA

Upoređivanje predmeta

1.Duže-kraće

2.Usko-široko

ZADACI  I CILJEVI

Upoređivati predmete prema dužini i širini; usvojiti pojam duže-kraće i usko-široko. Moći će da upoređuju predmete prema dužini; uočavati duže-kraće predmete u učionici;nabrajati šta je duže-kraće; štaje to uže, a šta ješire u našoj učionici.

MOJA OKOLINA

1.Prostorije u školi;uposlenici

2.Škola moj drugi dom, pravila ponašanja

ZADACI  I CILJEVI

Znaju o svojoj prostorijama u školi; nabrajaju prostorije u školi; imenuju uposlenike i opisuju njihove zadatke koje obavljaju u školama. Upoznajemo se pravilim a ponašanja; pišemo i određujemo zajednička pravila u našoj učionici; moći će izreći neko pravilo po svome izboru.

MUZIČKA KULTURA

1.Upoznavanje sa muzičkim instrumnetima

2.Pjevanje „Šaputanje

ZADACI  I CILJEVI

Znaju da ispričaju sve što  znaju o instrumentima; moći će da nabrajaju instrumente razlikuju instrumente međusobno ; uočavaju određene ; upoznati se sa pjesmom „Šaputanje“ ; moći poslušati pjesmu sa CD-a; pjevati pjesmicu lijepo i izražajno; usvojiti tekst pjesme; moći rukama pljeskati na određenim mjestima;  moći će da  odaberu instrumente koje žele da koriste uz pjesmu; uvježbati  udaranje takta po klupi rukama i dlanovima  po koljenima svojih nogu

LIKOVNA  KULTURA

1.Pronašao sam olovku-crtanje

2.Moja škola-slikanje

ZADACI  I CILJEVI

Moći će imenovati pribor za crtanje i bojenje; nabrajaju LTS koji koristimo u likovnoj kulturi; posmatranbjem  slika u udžbeniku će moći da razgovaraju ; razgovarati o paukovoj mreži; uočavaju čime je nacrtana paukova mreža; upoznavanje pojmova TAČKA; CRTA;CRTEŽ.

Igranje igre glumeći ove pojmove; uvježbavati svoj rad sa udžbenikom u učionici.

Učenici će moći da upočavaju u udžbeniku dužinu crta; moći će da kažu po čemu se razlikuju sve crte;neke su duže,a neke su kraće. Učenici će moći da klasifikuju i lijepe na određeno mjesto crte prema svojoj dužini;i govoriće kako su neke crte duže,a neke su kraće.

TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ

1.Skakanje u dalj iz mjesta

2.Izdržaj u visu;podizanje trupa

ZADACI  I CILJEVI

Procijenitimotoričkesposobnosti: koordinaciju – poligonnatraške, poticatirazvojopćemotorike, razvijanjeosjećajapotrebezakretanjemiformiranjekarakternihcrtakao štosuupornostiistrajnost, poštivanjepravilaigre. Motiviratiučenikeza  rad.

 

TREĆA SEDMICA   OD  16.9  DO   20.9. 2013

BHS JEZIK I KNJIŽEVNOST

1.       Vježba artikulacije „Zvukovi i glasovi“

2.       Sjeti se kad bila /bio

3.       Mimika i geste „Pantomima“

ZADACI  I CILJEVI

Razlikovati zvukove životinja od drugih zvukova

Imenovati različite životinje, prepoznati različite zvukove i melodije, različitosti između zvukova predstaviti doživljaj nekog osjećanja u likovnoj formi, prepoznati osjećanje koje ilustruju, razvijati interes prema grupnom radu, kako crtanju, suradnji tako i muziciranju pravilno postaviti pitanje ,glumiti tjelesnu aktivnost ljudi prema poslu koji obavlja, pravilno i smisleno govoriti ,prepoznati djelatnost ljudi prema govoru tijela ,razvijati sposobnost pamćenja

,objasniti riječ pantomima i pantomimičar postojanje povezanosti govora tijela i zanimanja ljudi , govor tijela

 

 

MOJA OKOLINA

1.      Prava djeteta

2.      Higijena u školi

ZADACI  I CILJEVI

Nabrojati osnovna prava djeteta, identificirati prava koja nisu zadovoljena u tekstu,prepoznati zbirku pjesama U svijetu pravde dječije ,  uporediti prava koja su zadovoljena u priči sa osnovnim  , Uočiti koje su   učeničke obaveze u odnosu na prava, važnost postojanj prava djece, važnost održavanja higijene , razlikovati učenika od dječaka , prepoznati  svoju školsku torbu , pravilno nositi svoju torbu , imenovati sadržaj školske torbe, uočiti sličnosti i razlike između školskog pribora

, uočiti pravilan položaj tijela pri nošenju torbe  , opisati svoju školski torbu

MATEMATIKA

1.       Više-niže

2.       Debelo-tanko

ZADACI  I CILJEVI

Procjenjivati međusoban odnos između predmeta, uočiti, razlikovati, zaključivati, upoređivati samostalno odnose među predmetima i bićima: viši – niži  Nacrtati deblji i tanji predmet, uočiti, razlikovati, zaključivati, , da razlikujemo međusobno predmete i bića prema visini

upoređivati odnose među predmetima i bićima deblji , tanji, međusobno razlikovati predmete i bića prema debljini, obliku, veličini , boji

, važnost međusobne suradnje u grupi

LIKOVNA  KULTURA

 

1.       Linija“Moj učitelj“

2.       Boja „Igračka koju volim“

 

ZADACI  I CILJEVI

Moći će opažatiirazlikovaticrtekaodebele, tanke, duge, kratke, izlomljene (crtepokarakteru),zakrivljenje ( tok) izražavatisecrtamarazličitogtokaikaraktera

uočavanje veličine dijelova tijela, promatranje, opažanje detalja ,uvođenje učenika u proporciju poticatipozitivanodnospremaradu, samostalnost, strpljivost, razvijanjeivrjednovanjekreativnihioriginalnihideja, poštivanjesvogituđegrada                                                         Razlikovatiiimenovati  boje, koristitisenjimauizražavanju, usvojitipojamosnovnebojeiimenaosnovnihboja primjena osnovnih boja u radurazvoj upornosti i samostalnosti u radu, poštivanje tuđeg rada

MUZIČKA KULTURA

1.       Pjevanje i sviranje  školsko zvono

2.       Igra:“Igraju se vrapci“

ZADACI  I CILJEVI

uočavaju određene ; upoznati se sa pjesmom „Školsko zvono“ ; moći poslušati pjesmu sa CD-a; pjevati pjesmicu lijepo i izražajno; usvojiti tekst pjesme; moći rukama pljeskati na određenim mjestima;  moći će da  odaberu instrumente koje žele da koriste uz pjesmu; uvježbati  udaranje takta po klupi rukama i dlanovima  po koljenima svojih nogu Znaju da ispričaju sve što  znaju o instrumentima; moći će da nabrajaju instrumente razlikuju instrumente međusobno ;

TIZO

1.       Poligon natraške

2.       Trčanjedo 3 minuta

Razvijanjeosjećajapotrebezakretanjemiformiranjekarakternihcrtakao štosuupornostiistrajnost, poštivanjepravilaigre. Motiviratiučenikeza  rad. Uticatinapovećanjefunkcijakrvožilnogsustava, dišnogsustava, naradsrcatenaregulacijuprocesazavrijemenapora (posebnouglavnomdijelusata) iodmora (uzavršnomdijelusata).

ISHODI UČENJA PREMA BLOOMOVOJ TAKSONOMIJI

TEMA „ ŠKOLA“

KOGNITIVNO PODRUČJE

NIVO POSTIGNUĆA

OČEKIVANI ISHODI UČENJA (AKTIVNI GLAGOLI)

ZNANJE /SHVATANJE (dosjetiti se,prepoznati ili reprodukovati ) , uočiti i povezati,prevesti,razumjeti, objasniti,opisati,izvesti zaključak)

ISTRAŽIVANJE

( učenici na ovom nivou pokazuje svjesnost svojih osjećanja i fizičkih razlika u odnosu na druge,učestvuje u aktivnostima,prepoznaje ,izvodi, slijedi upute odraslih….)

Imenuje svoju školu, učitelja/icu, druga/ricu pored koga/je sjedi, opisuje učionicu pomoću slika, imenuje prostorije i radnike u školi, priča o poslovima uposlenika, povezuje dobra ponašanja u školi, recituje kratke pjesmice, opisuje kako treba da izgleda čista učionica, prepoznaje boje, pokazuje odnose predmeta po dužini,veličini, širini,debljini, imenuje predmete i odnose predmeta, zaokružuje odnose predmeta, označava,potcrtava, povezuje, nabraja,opisuje , opisuje sebe,drugove,drugarice, učenik će ispričati priču pomoću slika, nabraja zvukove u prirodi,u gradu,na selu, imenuje instrumente, pokazuje istrumente na slikama, označava glasno-tiho, učenik će dati primjer glasnog i tihog,  pokazuje liniju, učenik će da imenuje linije, imenuje boje, pokazuje  boje, dati primjer stajanja u kolonu…

PRIMJENA

(rješava probleme, odabira, primjenjuje, rješava…)

RAZVOJ

(učenici na ovom nivou učestvuje u aktivnostima o kojima razgovara sa svojim všnjacima, koristi vještine, počinje da savladava određene zadaće, samostalno slijedi upute i pravila )

Nacrtati svoj lik, učitelja/icu,školu,prostorije,napraviti  školu od plastelina, obojiti, oblikovati  ilustrovati, školsku zgradu, spojiti crtama, zaokružiti, sastaviti i razvrstati školske prostorije, školski pribor, dovršiti započete crteže, doobojiti ono što je započeto, dramatizirati  priču i pjesmicu, koristiti školski pribor, upotrijebiti razredna pravila, obojiti crtež zadanom bojom, istražiti predmete i njihove odnose u učionici, otkriti istraživanjem odnose predmeta, procijeniti odnose predmeta ,oponašati zvukove, životinje, demonstrirati pjevanje pjesmice  odbrojavati , dovršiti pričanje priče, naslikati flomasterima školu, izvesti igrokaz u učionici

ANALIZA/SINTEZA

(razlikuje važno od nvažnog, raščlanjuje, uočava,prepoznaje skriveno,razlikuje činjenice i zaključke,povezuje znanje, koristi i kombinuje postojeće znanje…)

NADOGRADNJA

( učenici na ovom nivou ispoljavaju svoja osjećanja i svjesnost o sojećanjima drugih, razvija prijateljstva, koristi složene vještine u igri i aktivnostima, želi da nauči nešto novo ,primjenjuje  pravila u različitim situacijama )

Usporediti školsku zgradu sa kućama, pronaći sličnosti škole i kuće, Uporedi sličnosti i razlike između školskog pribora, na datoj slici pronaći najveću prostoriju u školi, navedi po čemu se razlikuju  učionica i hodnik, koje susličnosti između fiskulturne  sale i poligona naše škole, odaberinajmanji školsku prostoriju, poredati školske prostorije po veličini od najveće do najmanje , objasniti zbog čega u školi koristimo poligon i fiskulturnu salu, napravi maketu škole od kutijica za lijekove iistakni svaku prostoriju u školi, usporediti boje, predmete prema veličini,dužini,širini,debljini, protumačiti odnose predmeta, grupisati predmete prema određenim odnosima, istražiti različite zvukove, usporediti pjevanje i brojanje u muzičkoj kulturi, napraviti muzičke instrumente, razbrojava brojalice, klasifikuje linije, primjenjuje i koristi pravila ponašanja, samostalno izvršava zadatke i obaveze…

EVALUACIJA

(uspoređuje i pronalaazi sličnosti i razlike,procjenjuje, otkriva ,dokazuje, izabira,predlaže nove mogućnosti..)

INTEGRISANJE

(učenici na ovom nivou mogu komunicirati na osnovu „kako i zašto“; uvažava potrebe drugih, sarađuje,razumije, koordinira složenim pokretom, upravlja,smišlja nove ideje, može, ima snagu, predviđa,stvara novo, samostalan

Učenik će moći da sastavi sliku škole od dijelova, kreira i govori nova razredna pravila, predlaže razredna pravila, slaže boje prema redoslijedu, kombinuje boje u slikanju, upravlja grupom u radu, iznosi podatke o radu grupe, organizuje rad u grupi, učionici, podnosi usmeni izvještaj, smišlja ime za naziv grupe, opisuje svoje  osjećaje u odnosu na određene događaje, smišlja nove igre za određene teme,  dizajnira i učestvuje u kreiranju učionice,hodnika, predlaže promjene u ponašanju u učionici,školi, na odmoru, samostalno izvršava sve zadatke i poslove pred kojima se nalazi, pokazuje razumijevanje za temu, razumije svrhu pjesmice,pročitanog teksta, iznalazi  srž i problem zadatka, slijedi upute i pravila rada i ponašanja,

copy-3s15k.gifcopy-3s15k.gif 

Tema: Jesen


Jesen-799894

 

           PISANA  DNEVNA INTEGRISANA  NASTAVNA PRIPREMA  U PRVOM RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE

 

DATUM: 23.IX 2013

DAN:PONEDJELJAK

PRIPREMA BROJ :  16

TEMA : SREDINA U KOJOJ ŽIVIM

PODTEMA :   JESEN

1.ČAS  BHS JEZIK I KNJIŽEVNOST IKT „ JESEN “( udžbenik „Moja slova ;M.Rašidović)

2.ČAS  MOJA OKOLINA „ZOT-1“  ( udžbenik „Moja okolina ;;Vildana Mujakić i Dijana Kovačević )

3.ČAS  MUZIČKA KULTURA Pjevanje„ JESEN  „ ( udžbenik „Refik Hodžić)

 

NASTAVNE METODE  RADA

Razgovor , usmeno izlaganje, metoda igra kroz učenje; slobodan razgovor, demonstracija

OBLICI RADA

Rad u velikoj grupi; individualni rad; frontalni rad

Rad u manjim grupama

SREDSTVA I POMAGALA

Tabla ,slike, male slikice, pjesmica,  boje drvene, flomasteri, udžbenici

 

KORIŠĆENA LITERATURA

Priručnik za nastavu u devetogodišnjoj školi „Dijete u centru aktivnosti“  Ediba Pozderović

 

POPODNEVNI  SASTANAK

Prvo ćemo uraditi nekoliko vježbi za zagrijavanje i stvaranje dobrog raspoloženja („Guska maše krilima“,Dotakni rukama pod“,Vjetar maše grane“Plivanje“ Skakanje žabe“).Nakon toga radimo jutarnje vijesti.A,nakon toga ću kroz zagonetke o kiši,kišobranu,pitati učenike šta je to? „Da bih ih doveo do pravilnog odgovora,pokazujem im ilustracije koje se odnose na zagonetke.Nakon pogađanja zagonetki,pitat ću djecu,da li znaju koje je godišnje doba stiglo ? (jesen) Po čemu znaju? Koje su uočljive promjene nastale? (lišće već žuti i polako opada,dani su postli hladniji i često nam u zadnje vrijeme pada kiša,uskoro će ptice selice da sele na jug,a neke životinje se pripremaju za zimu).Kakvu odjeću nosimo u jesen? (nabrajaju odjeću) Da ne bi pokisli,šta moraju nositi (kišobran i kabanicu) Razgovarat ćemo o izgledu i funkciji kišobrana. Da li je neko danas došao sa kišobranom. Razgovaramo o kišobranima. Najava današnjih aktivnosti.

VIJESTI   DANA

Biramo dijete dana. Dijete dana nas upoznaje sa sobom i svojim ukućanima.

Dijete dana nam otkriva kakvo je vrijeme danas .

Napolju je hladno i oblačno.

Pišem dnevnu  poruku „ STIGLA NAM JE JESEN“

Danas je ……… ponedjeljak

Datum: 23.septembar 2013

Godišnje doba: JESEN

Prisutno je

Odsutno nas je

 Dijete dana ……. Đerzić Elvis

Dnevna poruka  „ Stigla na m je jesen „

 

Za svakoga ima nešto      

bojama se služi vješto.                

A ako ste vi za jelo,          

ona nudi voće zrelo

(JESEN)

 

NASTAVA BOSANSKOG JEZIKA

-Recitujem stihove pjesme (Moja početnica, str.78) pri čemu postepeno dodajem slike-aplikacije kao poticaj.

-Najava cilja časa:

Danas ćemo naučiti i jednu pjesmu koja nosi isto ime kao i pjesmica iz muzičke kulture, takođe se zove ¨Jesen¨, a napisala ju je Bosiljka Letić-Fabri .

-Učenike ću zamoliti da se naslone i pažljivo slušaju moje čitanje.

-Nakon čitanja slijedi razgovor o pjesmi:

Gdje je jesen prosula zlato?             Jesen je prosula zlato po lišću , cvijeću i travi.

Šta je jesen ubrala u šumi?               Jesen je u šumi ubrala posljedni zvončić plavi.

razgovor o aplikacijama i zajedničko ponavljanje stihova pjesme

-Ponavljanje provodi grupa po grupa i ako ostane vremena svi zajedno

-Za domaću zadaću rijesiti zadatak iz Radne sveske, na str.6

NASTAVA  MOJE OKOLINE

Pripremam učenike za neposredno ispitivanje, a sadržaj pripreme je materijalno-tehničke (upute i materijal za rad) i psihološke naravi (motivacija, stimulacija)

-da bi se pripremili za ispitivanje, učenike trebam upoznati:

a) s ciljem časa – saopštavam im se da ću ispitivati ono što smo učili prethodnih dana  da bi saznao kako je naučeno

-ukratko, reći ću im sadržaj ispitivanja da bi aktivirao učeničko znanje;

b) s načinom na koji ću ispitivanje provesti – pokazujem ispitni materijal, mjesto gdje će se zadaci rješavati, gdje će se zapisivati rezultati i sl.

c) s načinom na koji će  rješavati zadatke – učenike upućujem da pažljivo slušaju zadatak (više puta), da razmisle o rješenju, te da zadatak potom riješe;

d) kako postupiti ako učenici

učenici rješavaju 1. zadatke za ispitivanje znanja iz Moje okoline u prvom razredu, što traje dok većina ne završi rad

-pratim učenički rad dajući eventualno samo tehničke upute ,o načinu rješavanja ne dajem nikakve upute jer bi se time narušila objektivnost ispitivanja

nakon ispitivanja provodim kvantitativnu analizu (koja pokazuje koliko su učenici usvojili gradivo) i kvalitativnu analizu (koja pokazuje koje je gradivo usvojeno, a koje nije)

-podaci služe za unapređivanje nastavnog procesa, tj. treba li poduzimati korektivne mjere kao što su naknadna objašnjenja ili pak uvježbavanja i ponavljanja

-s rezultatima se upoznaje svaki učenik pa se može utvrditi napreduje li ili zaostaje u učenju

-podaci dobiveni ispitivanjem mogu poslužiti i za dugotrajno praćenje učeničkog napretka i za formiranje konačne prosudbe (na kraju školske godine) o učenikovu uspjehu u nastavi okoline

NASTAVA  MUZIČKE KULTURE

Upjevavanje

Motivacija

Razgovor i najava nastavne jedinice

Slušanje pjesme

Razgovor o pjesmi, kako im se dopada, koja osjećanja u njima budi, da li su prepoznali neki instrument…

Ponovno slušanje

Zajedničko pjevanje, igra jeke

Učenici pjevuše pjesmu, ritam prate pokretima prstiju, a zatim sviraju ritam pljeskanjem te stupanjem

Pohvale učenika i upute za rad kod kuće- otpjevati pjesmu dragoj osobi, ko zna možda ćeš imati priliku i da nekoga naučiš!

 

Razrednik:  FAHIR TERZIĆ  prof.razredne nastave